Categorie - De Knaak van Knapen

Voor het Kabinet-Rutte was de presentatie van de Miljoenennota het startschot van nog grotere bezuinigingen op ontwikkelings-samenwerking, voor Vice Versa het moment om zich volledig in de Haagse politiek onder te dompelen.

Onze verslaggevers struinen het Binnenhof af en nemen de temperatuur op van het debat in de Tweede Kamer. Ze vertellen het verhaal achter de keuzes van de staatssecretaris – zodat u weet wat er werkelijk speelt. De website www.viceversaonline.nl biedt vanaf 20 september een constante stroom aan nieuwsverhalen, reacties, analyses, opiniestukken en interviews naar aanleiding van de grootste bezuinigingsoperatie in de Nederlandse OS-geschiedenis.

De Knaak van Knapen is een initiatief van Cordaid en Vice Versa.

HET ONTWIKKELINGSVELD ZAL WORDEN OMGEWOELD, MAAR NIET ZONDER DISCUSSIE…DOE MEE.

 

Uitfaseren zonder spaanders is een Haagse illusie

Afgelopen donderdag discussieerde de Vaste Kamer Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking met staatssecretaris Knapen over de uitfasering van het bilaterale programma, de afname van 33 naar 15 landen. Oud-topambtenaar van Buitenlandse Zaken, Paul Hassing, maakt de kritische balans op.

>

Debat uitfasering bilateraal beleid: ‘We willen geen kapitaalvernietiging’

Het proces van de uitfasering is nog werk in uitvoering, zo bleek gister tijdens het Algemeen Overleg over de uitfasering van het bilateraal ontwikkelingsbeleid. De Kamer maakt zich zorgen over de manier waarop Nederland zich terugtrekt uit de 19 voormalige partnerlanden, maar volgens de staatssecretaris is er nog voldoende tijd om te zorgen voor een zorgvuldige overdracht. De toon van het debat, de vuurdoop voor de nieuwe PvdA woordvoerder Internationale Samenwerking Jeroen de Lange, bleef rustig.

>

Waterbrief Knapen: beleid gevormd vanuit ‘gezamenlijke ambitie’?

Het budget voor waterprogramma’s in ontwikkelingslanden stijgt van 156 miljoen euro in 2011 naar 254 miljoen euro in 2015. Daarnaast komt er een Young Expert Programme en zal er een nieuw Public Private Partnership (PPP) worden gestart ter waarde van 150 miljoen euro. Dat staat in de nieuwe Kamerbrief ‘Water voor ontwikkeling’ die afgelopen maandag werd gepresenteerd door staatssecretaris Knapen vanuit een testhal bij Deltares in Delft. Vice Versa was erbij en doet verslag van de presentatie en de belangrijkste punten uit het nieuwe waterbeleid: Nederlandse meerwaarde, focus en synergie.

>

Begroting voor Buitenlandse Zaken aangenomen

Afgelopen donderdagavond werd het politieke jaar afgerond met de stemmingen over de verschillende begrotingen van het kabinet-Rutte. Belangrijkste conclusies voor de OS-sector: De begroting voor Buitenlandse Zaken is goedgekeurd, met onder meer een brede kamermeerderheid voor het genderamendement en beperkingen op de bezuinigingen op noodhulp en SRGR/HIV Aids.

>

Interview Manuela Monteiro deel 2: ‘Hopen op een herwaardering van onze rol’

Vandaag deel twee van het interview met Hivos-directeur Manuela Monteiro. Hoe ziet de internationale hulparchitectuur er over vijf jaar uit? En wat vindt ze eigenlijk van staatssecretaris Knapen? ‘Knapen zou heel goed passen bij Hivos. Wij zijn ook van de nuance.’

>

Interview Manuela Monteiro deel 1: ‘We moeten terug naar de passie voor ons vak’

In aanloop naar het debat op 14 december over de toekomst van het maatschappelijk middenveld spreekt Vice Versa met Manuela Monteiro. De directeur van Hivos is blij met een debat maar ziet graag een uitgebreide discussie in januari. ‘Nederland moet ontwikkelingsorganisaties weer gaan koesteren, zij zijn de belangrijkste assets van de toekomst.’ Vandaag deel 1 van een tweeluik.

>

Oxfam Novib kiest voor ‘demanding justice’

Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, kan woensdag niet aanwezig zijn bij het slotdebat van De Knaak van Knapen. Omdat ze toch haar input wil geven, maakte ze speciaal voor Vice Versa dit opiniestuk. Karimi verbaast zich over het gebrek aan zelfbewustzijn van de ontwikkelingssamenwerking: alsof je je alleen op basis van een subsidiestelsel kunt bezinnen op je eigen positie. Verder is Demanding Justice de titel van het strategisch plan van Oxfam International. ‘Die twee woorden geven voor mij de essentie weer van wat de rol van een organisatie als Oxfam Novib is.’

>

Bikkelend voor een trouwe achterban de toekomst tegemoet

In de aanloop naar het debat op 14 december over de toekomst van het maatschappelijk middenveld, spreekt Vice Versa met stichting Woord en Daad. Hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties vanaf 2015 relevante spelers blijven? Rina Molenaar, manager communicatie en fondsen, is open over hun visie op de toekomst. ‘Verbinding is ons kernwoord, we moeten meebewegen door verbindingen te leggen buiten de OS-sector met nieuwe, belangrijke spelers. Hier én over grenzen.’

>

Ontwikkelingshulp als onderdeel van de BV Nederland is een lege huls

Onder het mom van ontwikkelingssamenwerking jaagt Nederland zijn eigenbelang na, stellen Hans Guijt en Talinay Strehl van Terre des Hommes. Niet investeren in sociale ontwikkeling, maar in winstgevende sectoren. Geheel in de lijn van de ‘BV Nederland’ waarop minister Rosenthal onlangs werd bekritiseerd in de NRC. Ook het beleid tegen kinderarbeid is onderdeel van deze BV, maar helpt de kinderen van de regen in de drup. Beter is het bedrijven te verplichten bij te dragen aan onderwijs en gezondheidszorg.

>

Een masterplan voor voedselzekerheid in Afrika

Iedere lidstaat van de EU bedenkt zijn eigen ontwikkelingshulp. Dat geeft een enorme hoop administratieve rompslomp. Bovendien verdringen de donorlanden zich vaak in bepaalde landen, terwijl andere landen nauwelijks hulp krijgen. Afstemming tussen de donoren vindt pas plaats bij de implementatie, maar lang niet alle donorlanden zijn bereid tot samenwerking. Dat zou beter moeten kunnen, stelt wetenschapper Wiet Janssen. Bijvoorbeeld door samen te werken in een masterplan voor voedselzekerheid in Afrika.

>

Prof op het Binnenhof: Nieuw ontwikkelingsbeleid moet ambitieuzer

Het nieuwe Nederlandse beleid – met een duidelijke focus en een beperkt aantal landen – ziet er in de Nederlandse polder tamelijk helder en overzichtelijk uit. Afgezet tegen de huidige ontwikkelingen moeten echter grote vraagtekens worden gezet bij onze ambitie om ‘partnerlanden ‘zelfredzaam’ te maken met inzet van Nederlandse expertise. Dit betoogt Annelies Zoomers, hoogleraar ontwikkelingsstudies in Utrecht, in dit essay. ‘Vanuit ontwikkelingsperspectief is niet het gebrek aan economische zelfredzaamheid het probleem, maar vooral de grootschalige instroom van kapitaal die ten koste gaat van het milieu en armoedebestrijding.’

>

VVD congres ontwikkelingssamenwerking: 0,7 procent handhaven

Morgen vindt het grote congres van de VVD plaats. Tabitha Gerrets en Rob Wildschut bezochten op 19 november een VVD-congres over ontwikkelingssamenwerking om de stemming te peilen over hoe de achterban over dit onderwerp denkt. Opmerkelijk: de deelnemers waren eensgezind over handhaving van 0,7 procent. Dat levert ons land goodwill op en is dus ook in ons eigenbelang.

>

De 0,7 procentnorm blijft staan

Zojuist heeft staatssecretaris Knapen aangegeven dat hij voor de rest van de kabinetsperiode vast zal blijven houden aan de 0,7 procentnorm. “Brekend: staatssecretaris Knapen OS bevestigt dat 0,7% BBP vaststaat voor de gehele kabinetsperiode! Geen verdere bezuiniging dus!” twittert D66 fractieleider Alexander Pechtold tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken.

>

Slotdebat Knaak van Knapen: toekomst maatschappelijk middenveld

Hoe moeten ontwikkelingsorganisaties vanaf 2015 hun eigen broek ophouden?

Kom op 14 december naar het slotdebat van De Knaak van Knapen over de toekomst van de particuliere ontwikkelingssamenwerking. Discussieer mee met Allert van den Ham (SNV), Bram van Ojik (MinBuZa), René Grotenhuis (Cordaid), Noa Lodeizen (Young in Prison), Jan Gruiters (IKV Pax Christi), Daniëlle Hirsch (Both Ends) en vele anderen.

>

Opinie: Knapen steeds sterker in zijn rol

Afgelopen maandag vond het Wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking plaats in de Tweede Kamer. De verschillende woordvoerders van de politieke partijen kruisten de degens met staatssecretaris Ben Knapen. Marc Broere, hoofdredacteur van Vice Versa, volgde het debat en kon maar één conclusie trekken: Ben Knapen deed het net als in eerdere debatten wederom uitstekend.

>

Sfeerverslag WGO: een misleidend stil publiek

Gisteravond tijdens het wetgevingsoverleg gebeurde er van alles en nog wat achter de schermen. Subtiele blikken werden gewisseld tussen woordvoerders en het publiek, bodes liepen met briefjes heen en weer en mobieltjes speelden een centrale rol. Jeroen Aerts observeerde het en schreef een sfeerverslag.

>

Wetgevingsoverleg deel 2: Toezeggingen Knapen over noodhulp en beurzenprogramma

Na een schorsing van ruim veertig minuten is het de beurt aan staatssecretaris Knapen om de vele vragen van de Kamerleden te beantwoorden. De bewindspersoon heeft een aantal toezeggingen in petto op het gebied van noodhulp, Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) en water. Zoals vanouds is Knapen lang van stof en krijgt hij de Kamerleden stil met zijn uitgebreide argumentatie. Maar een enkele motie wil hij wel ondersteunen.

>

Wetgevingsoverleg OS deel 1: Knapen overspoeld met vragen

Gisteravond vond in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking plaats. Vice Versa was bij het debat dat van vijf tot half 1 ’s nachts duurde. Tijdens de eerste termijn werd staatssecretaris Knapen met een stortvloed aan vragen bestoken.

>

Wetgevingsoverleg ontwikkelingssamenwerking: een topzwaar debat

Vanavond is het dan zover. In een zes uur durend wetgevingsoverleg (WGO) voor ontwikkelingssamenwerking zullen verschillende zware onderwerpen de revue passeren. In de Groen van Prinstererzaal van de Tweede Kamer draait het vanavond vooral om de betrekking van de private sector bij ontwikkelingssamenwerking, exit-strategieën, duurzaamheid, gender en coherentie. Dit baseert Vice Versa op diverse interviews met Tweede Kamerleden. Zal staatssecretaris Knapen ook dit keer weer routinematig en behendig zijn plannen door de Kamer loodsen?

>

Wassila Hachchi: ‘Knapen moet het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gelijk behandelen’

In het kader van ‘De Knaak van Knapen’ spreekt Vice Versa met alle woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Vlak voor het wetgevingsoverleg is last but not least Wassila Hachchi van D66 nog aan de beurt om haar visie op het beleid van Knapen te delen. Hachchi: ‘Voor Knapen is het bedrijfsleven ‘halleluja’ heilig, waardoor de balans met de overheid en maatschappelijke organisaties zoek is.’

>

Debat Landbouw in ontwikkelingslanden: lang gewacht op weinig concreets

Een stortvloed van vragen voor staatssecretaris Knapen (Buitenlandse Zaken) en Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) gisteravond tijdens het algemeen overleg over landbouw in ontwikkelingslanden. De woordvoerders ontwikkelingssamenwerking zijn het op een aantal punten eens. In het beleid is er te weinig aandacht voor vrouwen, de positie van kleine boeren en de rol van het Nederlandse bedrijfsleven moet worden toegelicht. Helaas leidden al deze vragen tot weinig antwoorden.

>