Begroting voor Buitenlandse Zaken aangenomen

Afgelopen donderdagavond werd het politieke jaar afgerond met de stemmingen over de verschillende begrotingen van het kabinet-Rutte. Belangrijkste conclusies voor de OS-sector: De begroting voor Buitenlandse Zaken is goedgekeurd, met onder meer een brede kamermeerderheid voor het genderamendement en beperkingen op de bezuinigingen op noodhulp en SRGR/HIV Aids.

Iedereen dacht dat het een lange zit zou worden in de Tweede Kamer, maar dit bleek uiteindelijk wel mee te vallen. Overdag was het een gekkenhuis doordat de Kamer nog gauw een aantal belangrijke zaken moest afronden voor het kerstreces. ’s Avonds laat mochten de Kamerleden eindelijk aan het laatste klusje beginnen: het stemmen op de honderden ingediende moties en amendementen.

Zes amendementen voor de begroting van Buitenlandse Zaken (BZ) werden verworpen tegenover negen aangenomen amendementen. Gelukkige Kamerleden waren onder andere Ewout Irrgang (SP), waarvan alle drie de amendementen voor BZ aangenomen werden. Hij zorgde ervoor dat de bezuinigingen op noodhulp enigszins teruggedrongen worden, ten koste van geld dat aanvankelijk naar goed bestuur in Indonesië zou gaan. Ook het amendement van Sjoera Dikkers (PvdA) en Joël Voordewind (Christen-Unie) werd aangenomen, waardoor er nu vijf miljoen euro meer naar vluchtelingenorganisatie UNHCR gaat. Positieve ontwikkelingen voor de noodhulpsector, nadat het amendement om de 20 miljoen euro voor noodhulp te repareren verworpen werd. Wassila Hachchi (D66) en Arjan El Fassed (GroenLinks) haalden 3 miljoen euro meer voor gender binnen, ook een bedrag dat verlaagd wordt op het begrotingsartikel voor goed bestuur.

Opvallend

De fractieleden stemden steeds vaker tegen de partijdiscipline in, een opvallende ontwikkeling. Daarnaast getuigde het grote aantal moties en amendementen over internationale samenwerking dat de Kamerleden breder denken, buiten de grenzen van ontwikkelingssamenwerking.

Spannend was het even wat de PVV ging doen, nadat Johan Driessen (PVV) in het wetgevingsoverleg van 21 november jl. benadrukte goed te kijken wat de PVV zou doen met de stemmingen, en hierdoor iedere vorm van argumentatie en debat op dat moment ontweek. Die uitspraak was nietszeggend, want de PVV deed niets onverwachts tijdens de stemmingen over Buitenlandse Zaken gisteren.

 

Auteur
Mieke Olde Engberink

Datum:
23 december 2011
Categorieën: