Paul Hassing

  

Diepere oorzaken van radicalisering, terrorisme en migratie: De rol van ontwikkelingssamenwerking

BLOG – Ontwikkelingssamenwerking speelt een grote rol in oorzaken van migratie, terrorisme en radicalisering, schrijft Paul Hassing. In plaats van te vervallen in bilaterale projecten is er nu gesuggereerd dat er een nieuw Marshallplan voor Afrika nodig is.

>

-OPINIE- De waanzin van thematische prioriteiten: migratie in het ontwikkelingsbeleid

Gisteren schreef professor Annelies Zooomers (Universiteit Utrecht) dat migratie een belangrijk onderdeel zou moeten worden van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Volgens Paul Hassing, consultant en voormalig topambtenaar, is dat echter onzin. ‘Hoe goed bedoeld ook, het pleiten voor migratie als onderdeel van het ontwikkelingsbeleid is de facto een poging om voor te schrijven wat de thematische prioriteiten moeten zijn van ontwikkelingslanden via het mobiliseren van lobbyisten in Nederland.’

>

OPINIE: Onze ideeën en hun behoefte – de dwaasheid van steeds nieuwe thema’s en sectoren

Bij het aantreden van een nieuwe regering kiest iedere minister zijn eigen beleidsthema’s. Ex-topambtenaar Paul Hassing vindt het de hoogste tijd dat het beleid meer vraaggestuurd wordt. Hij daagt de politieke partijen uit. ‘Dat zij niet langer gevoelig zijn voor thematische lobbyisten en zich profileren op andere aspecten van het beleid zoals beleidscoherentie en zich richten op een aanpak om de werkelijke behoeften van een ontwikkelingsland in beeld te brengen. Welke partij durft het voortouw te nemen?’

>

Belastingparadijzen, ontwikkelingslanden en de robuustheid van het mondiale financiële systeem

Ontwikkelingslanden lopen jaarlijks veel belastinginkomsten mis doordat internationale bedrijven hun fiscale verantwoordelijkheden ontlopen via belastingparadijzen zoals Nederland. Afgelopen vrijdagmiddag organiseerden SOMO en de Universiteit van Amsterdam Tax Justice, een kort seminar over mondiale belastingontduiking en de rol van Nederland daarin. Paul Hassing was daarbij aanwezig en deed voor Vice Versa verslag.

>

Budget voor ontwikkelingssamenwerking; wat drijft ons?

Hoewel de financiële druk van bezuinigen voor even van de ketel is, neemt dat niet weg dat het goed zou zijn om de internationale ambities van Nederland eens tegen het licht te houden, vindt voormalig topambtenaar en opiniemaker Paul Hassing. Wat willen we nou eigenlijk en wat drijft ons? En hoeveel hebben we er voor over?

>

Globalisering, de nieuwe multipolaire wereld en de rol van mondiale instituties

Hoe moeten mondiale instituties zich aanpassen aan de nieuwe multipolaire wereld? Naar aanleiding van een lezing van William Savedoff van het Centre for Global Development, klom Paul Hassing in de pen. De VN, Wereldbank en het IMF hebben hun geloofwaardigheid verloren, vindt hij. In plaats van het huidige managementdenken, moeten er politieke keuzes gemaakt worden om in te spelen op een veranderende wereld.

>

‘Karimi speelt in op de politieke dagkoersen van dit kabinet’

Anderhalve week geleden leverde Farah Karimi een uitgebreide bijdrage op deze site aan het debat, waarin ze inging op het non-paper van staatssecretaris Knapen. Voormalig topambtenaar van Buitenlandse Zaken, Paul Hassing, is het met veel punten niet eens en levert stevige kritiek op de argumentatie van de directeur van Oxfam Novib. ‘Het heeft er veel van weg dat Karimi hier de risico’s van de internationale ontwikkelingen eenzijdig benadrukt om vooral een rol te claimen voor haar eigen organisatie. Begrijpelijk maar daarmee nog niet geloofwaardig.’

>

Uitfaseren zonder spaanders is een Haagse illusie

Afgelopen donderdag discussieerde de Vaste Kamer Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking met staatssecretaris Knapen over de uitfasering van het bilaterale programma, de afname van 33 naar 15 landen. Oud-topambtenaar van Buitenlandse Zaken, Paul Hassing, maakt de kritische balans op.

>

De ethiek van de ontwikkelingsinterventies door NGO’s

Er kan wel degelijk een negatief aspect zitten aan het Nederlandse maatschappelijk middenveld dat met veel geld het lokale maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden komt ondersteunen. Dat schrijft oud-topambtenaar Paul Hassing in zijn nieuwe opiniebijdrage. Is het niet belangrijker dat lokale maatschappelijke organisaties hun wensen bij de overheid neerleggen en daar de oplossing zoeken? Tenslotte is ook een maatschappelijke organisatie gebaat bij een sterke overheid.

>

Sluizen naar bedrijfsleven worden wagenwijd opengezet

Het lijkt erop alsof de politici Knapen en Verhagen, en in het verlengde daarvan de ambtenaren van beide departementen, niets hebben geleerd van de evaluaties van de onlangs beëindigde bedrijfsprogramma’s ORET en MILIEV. Dit betoogt oud-topambtenaar Paul Hassing.

>

Van Millenniumdoelen naar Coherentiedoelen

Een nieuwe invulling van het solidariteitsconcept ontwikkelingssamenwerking is nodig, schrijft voormalig topambtenaar Paul Hassing in deze bijdrage aan het debat over de Miljoenennota. Het zou moeten gaan om coherentie van beleid hier voor een eerlijke ontwikkeling daar. De Millenniumdoelen moeten vervangen worden door Coherentiedoelen. Maar veel vertrouwen in het beleid van staatssecretaris Knapen heeft Hassing niet. ‘Het meest schrijnende van dit kabinet is als het spreekt over coherentie van beleid. Dan bedoelt het kabinet niet dat beleid in Nederland aangepast moet worden om ontwikkelingslanden een faire kans te bieden, maar dat al onze internationale instrumenten op elkaar afgestemd moeten worden om onze nationale belangen daar zo goed mogelijk te behartigen.’

>

‘De Washington consensus revisited, te zien in de polder!’

Paul Hassing analyseert nog eens het beleid van staatssecretaris Knapen en minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en krijgt een flash-back. Het doet hem sterk denken aan de Washington consensus. ‘Een consensus die inmiddels bij de Wereldbank in Washington is achterhaald, bloeit nu verder in de polder.’

>

De rondetafelgesprekken over het WRR rapport en NL-aid

De discussie over NL-AID duurt voort. De voordelen zijn duidelijk, maar waarom wil de regering dan geen NL-AID? Paul Hassing meent een verklaring gevonden te hebben voor de onwil van de regering.

>

Waarom NL-aid wel moet en hoe deze dienst eruit kan zien

Professionalisering van het personeelsbeleid is een belangrijk aspect uit de tweede beleidsbrief van staatssecretaris Ben Knapen. Oud-topambtenaar Paul Hassing juicht dit toe. Maar de huidige organisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt die beleidsvoornemen bij voorbaat al een kansloze missie. Hoe het anders moet? Hassing vindt dat het kabinet het advies van de WRR om een NL-Aid op te richten moet overnemen. Hij geeft zelf alvast een voorzet hoe zo’n NL-Aid georganiseerd moet zijn.

>

Paul Hassing: ‘Het is bijna ontroerend hoe goed Wiet Janssen zijn best doet’

De afgelopen weken hebben we een interessant debat op deze site gezien tussen wetenschapper Wiet Janssen en voormalig topambtenaar Paul Hassing van Buitenlandse Zaken. Vandaag de laatste bijdrage aan dit debat van Paul Hassing. Hij gunt de afronding van de discussie aan zijn opponent.

>

Paul Hassing: ‘Wiet Janssen is op zoek naar de silver bullit’

Het interessante debat tussen oud-topambtenaar Paul Hassing en wetenschapper Wiet Janssen gaat door. Vandaag reageert Paul Hassing op de vorige bijdrage van Wiet Janssen. ‘Janssen maakt de klassieke fout hogere voedselprijzen als een slechte zaak te zien. Dat is nog maar de vraag. Zoals zo vaak gaat het hier om wie de winnaars en verliezers zijn. De winnaars zouden best wel eens al die miljoenen (kleine) landbouwbedrijven kunnen zijn die voedsel produceren en via een hogere prijs en hoger inkomen gestimuleerd worden om meer te verbouwen.’

>

Paul Hassing: Wiet Janssen kiest voor het kabinet

De discussie over de kabinetsreactie op het WRR rapport duurt voort. Nadat wetenschapper Wiet Janssen met felle kritiek kwam op Paul Hassing, is het vandaag tijd voor het weerwoord van de voormalig topambtenaar: ‘Als de definitie van Janssen gebruikt wordt, kan straks alles als een publiek mondiaal goed aangemerkt worden. Dan wordt global goods een politiek argument waarbij bijna elke interventie in ontwikkelingslanden beargumenteerd kan worden.’

>

Paul Hassing: ‘Kamerbrief is een gezamenlijke wanprestatie van het ambtenarenapparaat’

Paul Hassing, tot voor kort werkzaam op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, worstelt met de Kamerbrief. Neersabelen of de positieve elementen benadrukken? Maar het doet hem pijn. Zelden heeft hij in zijn lange tijd bij Buitenlandse Zaken zo’n zwak en inconsistent stuk van zijn oud-collega’s gezien. Een grondige analyse van de Kamerbrief.

>

Ontwikkelingssamenwerking: een nieuwe start

Jack van Ham (ICCO) en Manuela Monteiro (Hivos) roepen zelf het onheil over de sector af. Dat vindt Paul Hassing, oud-ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij roept op tot een goede discussie over het ontwikkelingsbeleid en doet een aantal concrete voorstellen. ‘Het trieste is dat er blijkbaar een rechts gedoogkabinet voor nodig is om de boel op te schudden! Laten we die tijd dan maar eens goed benutten en bij onszelf te rade gaan hoe het verder moet. Hoe wrang politiek soms kan zijn!’

>