Jaar: 2011

  

Politiek en OS in 2011: de trends

‘2011 was het jaar van de bestendiging. Waar de sector zich eind 2010 roerde door de ‘Genoeg=Genoeg’ campagne, bleef opschudding dit jaar uit.’, analyseert Paul van den Berg (politiek adviseur Cordaid) Hij zet voor Vice Versa de belangrijkste trends en meest opvallende gebeurtenissen van 2011 op een rijtje. Een persoonlijke terugblik.

>

Column Paul Hoebink: EU-Landbouw

Dat een rijke regio zoals Europa ook haar voedselzekerheid moet veiligstellen via goede inkomens voor boeren, staat voor Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking, buiten kijf. ‘Tekorten op voedsel kun je je niet permitteren’, aldus Hoebink. Tegelijkertijd betekent dit volgens de bijzonder hoogleraar dat er wel gekeken moet worden naar de verdeling van de Europese landbouwsubsidies, de ‘spill-over’ effecten ervan en de gevolgen voor ontwikkelingssamenwerking.

>

Strijd tegen landroof in Oeganda gebaat bij internationale druk

Al tien jaar strijdt hij voor teruggave van het land waarvan zijn gemeenschap in 2001 met geweld werd verdreven. Mensenrechtenactivist Peter Kayiira reisde de afgelopen weken door Europa om aandacht te vragen voor een typisch geval van landroof in Oeganda. Internationale aandacht lijkt te helpen om de zaak hoog op de agenda van de Oegandese justitie te houden.

>

Waar is het geld voor de ex-militanten gebleven?

In Nigeria vechten milities van jongeren zonder toekomst een hopeloze strijd tegen de regering en de multinationale corporaties. Nu heeft de regering een nieuw plan bedacht om het geweld en de onveiligheid te stoppen: een amnestieprogramma, waarbij de jongeren worden ontwapend, gerehabiliteerd en vaktrainingen krijgen zodat ze later een beroep kunnen gaan uitoefenen. Maar volgens Joyce Robert-Orhue, die er haar PhD-onderzoek over deed, loopt ook dit programma onherroepelijk vast door de grootschalige corruptie en omdat er niet naar de jongeren wordt geluisterd.

>

Filosoferen met Ellen: Martha Nussbaum en het Tropenmuseum

‘Maatregelen om de economische groei te stimuleren door te bezuinigingen in de kunst- en cultuursector vormen een grote bedreiging van de democratie’, stelt Ellen Mangnus in het nieuwste nummer van Vice Versa. In een filosofisch pleidooi pleit Ellen aan de hand van de ideeën van Martha Nussbaum voor het behoud van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

>

Arm Bangladesh koopt grond in buitenland

Bangladesh behoort tot de armste landen ter wereld, en toch probeert de regering in Dhaka in andere landen goede landbouwgrond te kopen of te leasen. Dat komt op termijn goedkoper uit dan voedsel invoeren, is de redenering. In een interview met Irin, een nieuwssite van de Verenigde Naties, geeft de Bengalese minister van Voedsel en Rampenbeheer Muhammad Abdur Razzaque toe dat zijn medewerkers voorbereidende gesprekken voeren met Oekraïne en Cambodja en ook bezoeken brengen aan Afrikaanse landen om daar mogelijkheden te onderzoeken.

>

Ontwikkelingssamenwerking: terug naar de basis

Ontwikkelingssamenwerking heeft te kampen met veel negatieve pers. Zowel in de media als in de politiek wordt er veel kritiek geuit op ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor verliest het publiek steeds meer vertrouwen in dit belangrijke thema. Maar de vraag is of de kritische discussie over het juiste onderwerp wordt gevoerd; gaat het om ontwikkelingssamenwerking of over ontwikkelingshulp?

>

Vrijhandelsverdrag EU-India is rampzalig voor voedselzekerheid

Het vrijhandelsverdrag waar de Europese Unie en India over in onderhandeling zijn, ondermijnt de voedselzekerheid van een groot deel van de Indiase bevolking, blijkt uit onderzoek van Indiase en Duitse ngo’s. “Het heeft geen zin om mee te doen aan de WTO-onderhandelingen als tegelijkertijd deze vrijhandelsakkoorden worden getekend”

>

Fair Trade: meer dan alleen eerlijke producten kopen

‘Zo nu en dan eerlijke producten kopen in een corner van Albert Heijn zet geen zoden aan de dijk’, betoogt Jan Pronk. De hoogleraar aan het Institute of Social Studies en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking schrijft in zijn column in de nieuwste Vice Versa over Fair Trade. ‘De wereldeconomie steekt nog steeds oneerlijk in elkaar. Dat veranderen gaat verder dan ‘ja’ zeggen tegen eerlijke, schone, groene en duurzame producten. Het betekent ook ‘nee’ zeggen tegen alles wat daarmee in strijd is.’

>

Wie roepen wij op het matje?

Wat zijn de gevolgen van globalisering op democratische besluitvorming en wie moet aan wie nog verantwoording afleggen? Dat vraagt deelneemster van de Coolpolitics Masterclass Monique van der Zijde zich af. Wie roepen wij op het matje? ‘Dit zou de nationale overheid moeten zijn, aangezien zij degene is die jouw belangen als burger vertegenwoordigt. Toch heeft nog geen enkele politicus hieraan schuld betuigd.

>

Begroting voor Buitenlandse Zaken aangenomen

Afgelopen donderdagavond werd het politieke jaar afgerond met de stemmingen over de verschillende begrotingen van het kabinet-Rutte. Belangrijkste conclusies voor de OS-sector: De begroting voor Buitenlandse Zaken is goedgekeurd, met onder meer een brede kamermeerderheid voor het genderamendement en beperkingen op de bezuinigingen op noodhulp en SRGR/HIV Aids.

>

Hidde van der Veer (Aflatoun): ‘Ngo’s moeten duidelijk maken waarom ze essentieel zijn’

Het rommelt in Europa. De beurskoersen dansen en de banken wankelen. Het pakt positief uit voor de ngo Aflatoun. Hun financiële onderwijsprogramma’s voor ontwikkelingslanden lijken relevanter dan ooit. Maar hoe pak je de financiële ongeletterdheid in de wereld eigenlijk aan? En wat kunnen de Nederlandse ngo’s hiervan leren? Aflatoun-directeur Hidde van der Veer geeft antwoord.

>

Tropenarts: eigenbelang of altruïsme?

Op 16 december organiseerde het Koninklijk instituut voor de Tropen (KIT) een drukbezocht symposium met het thema: Strong past, healthy future? The role of medical development cooperation in low income countries. Tijdens het symposium werd stilgestaan bij medische problemen in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld de brain drain in Ethiopië, waardoor er meer Ethiopische artsen werken in Chicago dan in heel Ethiopië.

>

Wat drijft de ontwikkelingswerker?

Voor haar boek Grenzeloos Gedreven en voor Vice Versa sprak freelance journaliste Janneke Juffermans verschillende ontwikkelingswerkers. Wat maakt dat mensen voor dit werk kiezen? Bij de meeste mensen speelt een combinatie van motieven, aldus Juffermans. Met een psychologische blik probeert ze naar deze motieven te kijken en ze te verklaren.

>

Tussen Droom en Daad

Ben jij ondernemend en voel je je maatschappelijk betrokken? Heb je veel ideeën en mooie idealen, maar weet je niet…

>

Lustrumviering NCDO 40 jaar: inhoud geven aan mondiaal burgerschap

waar: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam Het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking (NCDO) viert haar…

>

‘Women: Powerful agents for Peace and Security’

Het tweede Nationaal Actieplan (NAP) VN Resolutie 1325 is een feit. De resolutie gaat over vrouwen, vrede en veiligheid. De opvolger van het eerste NAP 1325 is maandag gelanceerd door bijna 40 Nederlandse ondertekenaars uit de overheid, kenniscentra en civil society. De nieuwe intentieverklaring bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015 en is in tegenstelling tot het vorige meer gefocust, flexibeler en ziet vrouwen minder als slachtoffers.

>

‘Dominante oriëntatie op de overheid en de markt miskent de eigen oriëntaties van het maatschappelijk middenveld’

Het maatschappelijk middenveld verliest steeds meer vitaliteit en legitimiteit, waardoor de mogelijkheid om nog veranderingen te kunnen bewerkstelligen – in Nederland en daarbuiten – aanzienlijk vermindert. Dat is een urgent vraagstuk, analyseert IKV Pax Christi directeur Jan Gruiters in zijn paper ‘Waardevol maatschappelijk middenveld’. Vice Versa vat zijn visiedocument kort samen. Gruiters: ‘Het is zowel voor de politiek als voor het maatschappelijk middenveld van belang zich te bezinnen op de rol van het maatschappelijk middenveld.’

>

Grenzeloos gedreven, maar beperkt betrokken?

Jaarlijks vertrekken vele Nederlanders naar ontwikkelingsgebieden voor werk of verslaggeving. Waarom worden zij de grenzen overgedreven? Verschillen hun motieven per generatie? Tijdens deze vierde editie van Oude Meesters, Jonge Honden gingen oud en jong met elkaar in gesprek over motieven en dilemma’s van grenzeloze gedrevenheid.

>

Op zoek naar een nieuw verhaal

Met oog op het debat over de toekomst van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingssamenwerking, vat Vice Versa voor u het document ‘Sociaal Ondernemen en Strategisch Investeren’ van Cordaid directeur René Grotenhuis kort samen. In dit document pleit Grotenhuis voor een nieuwe aanpak. ‘Minder afhankelijk van overheidsgelden en meer mogelijkheden tot samenwerkingsverbanden, ook met het bedrijfsleven.’

>

Balancerend op de grens tussen journalistiek en marketing

“Waar in Europa het beroep ‘journalist’ aanzien geniet, hebben in Tanzania weinig scholieren de droom om later met een notitieboekje en audiorecorder aan de slag te gaan.” Eva de Vries – redacteur bij lokaalmondiaal – is in Tanzania en doet verslag van de journalistiek in het land. “Een journalist in Tanzania moet heel veel passie hebben voor zijn vak.”

>