Paul Hoebink

  

Capricieuze politiek

OPINIE- Groot was de verbazing bij Paul Hoebink toen er tijdens de begrotingsbehandeling van minister Kaag opeens een motie voorlag die de regering opriep om flink geld te gaan investeren in het basisonderwijs. Gedreven als een veertje op de wind of door een lobby stellen Kamerleden volgens Hoebink iets voor dat ‘als een tang op een varken slaat’ als je de historie kent.

>

Ongemeen scherpe kritiek van het DAC

Nog nooit in de lange geschiedenis is Nederland zo hard op de vingers getikt als afgelopen week bij de zogeheten Peer Review van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking door het Development Assistance Committee (DAC). De lofprijzingen die Nederland in het verleden ontving, zijn omgeslagen in een lange serie kritische noten en lage cijfers.

>

Het zoet en zuur van Ploumen

Verdient Lilianne Ploumen pluimen of pek en veren? Paul Hoebink analyseert haar doen en laten bij Handel en bij Ontwikkelingssamenwerking. Ze blijkt een minder ‘moderne’ minister dan ze voorwendt te zijn.

>

Rapport Rekenkamer zou tot vergaande hervorming private sector beleid moeten leiden

Het vorige week verschenen rapport van de Algemene Rekenkamer laat opnieuw zien dat bedrijfslevenprogramma’s aan minder zware kwaliteitseisen lijken hoeven te voldoen dan andere programma’s uit de begroting van minister Ploumen. Volgens hoogleraar Paul Hoebink zouden de bevindingen van de Rekenkamer moeten leiden tot vergaande hervorming van het private sector beleid. Hij reikt minister Ploumen een aantal concrete suggesties aan.

>

Begrotingssteun: een weggegooid instrument?

COLUMN – Paul Hoebink haalt in deze column de kritiek op begrotingssteun onderuit. Begrotingssteun heeft juist veel goede resultaten gehad, maar door het wispelturige karakter van Nederlandse steun is het steeds minder populair geworden.

>

Wordt het niet tijd dat minister Ploumen de eer aan zichzelf houdt?

COLUMN – Tijdens een grote conferentie over de evaluatie van ontwikkelingsprogramma’s vorige week in Berlijn was Nederland als donorland onderwerp van verbijstering. Een zeer negatief, binnenkort te verschijnen rapport van de Inspectie (IOB) over hoe Nederland 15 landen in de steek had gelaten, was daarvoor mede de aanleiding. Moet minister Ploumen nu niet aftreden, vraagt Paul Hoebink zich af

>

Het afkraken van de WHO

COLUMN – Dat WHO-bashing zou beginnen na de ebolacrisis was te voorzien, mede omdat de organisatie al bij de uitbraak van de varkensgriep/Mexicaanse griep in 2009 forse kritiek had gekregen. Het rapport van het panel van deskundigen onder leiding van oud-Oxfam-directeur Barbara Stocking van deze zomer bevat inderdaad stevige kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie, maar noemt geen namen en rugnummers. Zo blijven – tot verdriet van sommigen – verantwoordelijken voor het falen van de WHO ‘onbestraft’. Het panel wijst echter ook nadrukkelijk naar de lidstaten van de WHO.

>

Nederland hoort niet in de Veiligheidsraad thuis

BLOG – Nederland ijvert dezer dagen voor een zetel in de Veiligheidsraad in New York. Daar wordt zelfs de koning voor ingezet. Paul Hoebink betoogt dat een land dat zijn ontwikkelingssamenwerking verwaarloost, niet in de veiligheidsraad thuishoort. Vandaar dat hij een twittercampagne start.

>

Malaria de wereld uit

COLUMN – Malaria, zo onderstreept de WHO telkens weer, is te voorkomen en te genezen.

>

De vijftig miljoen van Ploumen is een ‘ridicuul’ voorstel

BLOG – Minister Ploumen haalde afgelopen week de voorpagina’s met haar plan om 50 miljoen euro beschikbaar te stellen om te investeren in de Afrikaanse economie om de stroom van vluchtelingen in te dammen. Maar volgens Paul Hoebink, hoogleraar ontwikkelingssamenwerking in Nijmegen, is het een ‘ridicuul’ voorstel. En het geld gaat naar landen waar helemaal niet de meeste economische vluchtelingen vandaan komen.

>

Ebola

OPINIE – Het is ruim een jaar geleden dat ebola uitbrak. Wat liep er allemaal fout? Paul Hoebink blikt terug op de rol van de internationale gemeenschap, én die van Nederland. ‘We horen in ieder geval bij de landen die zijn belofte is nagekomen en ons marineschip Karel Doorman vol overtuiging liet uitvaren.’

>

Ploumen = Schoo

OPINIE – Paul Hoebink, hoogleraar ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit Nijmegen, kreeg een deja vu gevoel toen hij minister Ploumen afgelopen weekend op een tweedehandsfiets uit Amsterdam zag stappen in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Ploumen gaat volgens hem steeds meer op oud-minister Eegje Schoo lijken. Hoebink schrijft altijd te blijven strijden tegen de ‘idiotie’ van dit soort projecten.

>

Vijfenzestig (deel 1)

BLOG – Aanstaande vrijdag bestaat de Nederlandse ontwikkelingshulp 65 jaar. Paul Hoebink blikt in het recent verschenen nummer van Vice Versa terug. En laat 1949 nu ook net het jaar zijn waarin Hoebink zelf is geboren.

>

De idealist

In zijn column voor de nieuwste Vice Versa bespreekt Paul Hoebink het boek ‘The Idealist’ van Nina Munk over Jeffrey Sachs.

>

Slordigheden

Voor Vice Versa #01 2014 schreef bijzonder hoogleraar Ontwikkelingssamenwerking Paul Hoebink een column over de slordigheden in het discours over ontwikkelingssamenwerking en reflecteerde hij op wat deze clichés betekenen voor het ontwikkelingsbeleid.

>

Vervolg aardappeldispuut: ‘Ruben mist de kern’

Afgelopen week mengde ook IOB-directeur Ruerd Ruben zich in het aardappeldispuut tussen zijn wetenschappelijke collega’s Paul Hoebink (CIDIN) en Ton Dietz (Afrika Studiecentrum). Hij vond dat beide heren hun argumenten meer op onderzoeksresultaten moesten baseren. Vandaag de repliek van Paul Hoebink.

>

Het aardappeloptimisme van collega Dietz

Vandaag de reactie van Paul Hoebink, buitengewoon hoogleraar ontwikkelingssamenwerking in Nijmegen, op de column die Ton Dietz, directeur van het Afrika Studiecentrum, gisteren schreef over Hoebinks ‘aardappelmoeheid.’ Hoebink kaatst de bal terug. ‘Scepticisme vind ik nog steeds een mooie eigenschap voor een onderzoeker en wetenschapper, naïviteit niet.’

>

Vice Versa #5: Ongelijkheid

Bijzonder hoogleraar Ontwikkelingssamenwerking Paul Hoebink is vaste columnist in de papieren Vice Versa. In de vijfde editie van 2012 van Vice Versa schrijft hij over de visies van de UNCTAD en de Wereldbank op inkomensongelijkheid. ‘Voor het bestrijden van de ongelijkheid hebben we helaas geen glazen bol die ons de wereld van 2037 laat zien’, concludeert Hoebink.

>

Column Paul Hoebink: Ingrid de Caluwé

Columnist Paul Hoebink (CIDIN) richt voor de derde maal op rij zijn pijlen op de VVD. Het voorstel van de VVD om 3 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking te bezuinigen is volgens hem opmerkelijk omdat geen enkele andere liberale zusterpartij in Europa er zulke standpunten op nahoudt.

>

Column Paul Hoebink: Zinloze dingen

Bij de Algemene Beschouwingen constateerde VVD-fractieleider Stef Blok dat de VVD het onlogisch vond dat er in tijden dat het slecht ging een verhoging was van de ontwikkelingshulp, dat er extra geld werd uitgegeven aan ‘zinloze dingen’. Deze uitspraak bleef in het hoofd zoemen van hoogleraar en columnist Paul Hoebink. Voor Vice Versa nummer 2 van dit jaar schreef hij een column. ‘Het schokt me dat iemand zo veel onzin bij elkaar kan brengen in slechts acht zinnen.

>

Column Paul Hoebink: EU-Landbouw

Dat een rijke regio zoals Europa ook haar voedselzekerheid moet veiligstellen via goede inkomens voor boeren, staat voor Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking, buiten kijf. ‘Tekorten op voedsel kun je je niet permitteren’, aldus Hoebink. Tegelijkertijd betekent dit volgens de bijzonder hoogleraar dat er wel gekeken moet worden naar de verdeling van de Europese landbouwsubsidies, de ‘spill-over’ effecten ervan en de gevolgen voor ontwikkelingssamenwerking.

>