Jaar: 2012

  

Nairobi’s graffiti-revolutie

Eline Huisman is onlangs in Nairobi, Kenia geweest en heeft daar een ware graffiti-revolutie aangetroffen. ‘Een foto is nooit genoeg om alle misstanden in dit land te vangen.’

>

Vice Versa special: Voedselzekerheid met de juiste politieke keuzes

Onlangs is de Vice Versa special over voedselzekerheid uitgekomen, met daarin een rijk kerstmenu aan gevarieerde artikelen. Wat valt er zoal in te lezen?

>

‘Voorrang aan gelijkheidspolitiek in Nederland’

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 70 % van de Nederlanders vindt dat de regering zich minder moet richten op buitenlandse problemen en meer op binnenlandse. Onbegrijpelijk? Voor Vice Versa 6 2012 dook de redactie in het archief en zag dat oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk ons al in 1975 hierover een belangrijk advies gaf.

>

Geen liefdadigheid

Ontwikkelingssamenwerking is volgens de Duitse filosoof Thomas Pogge een plicht voor links én rechts. Want de westerse wereld is verantwoordelijk voor de slechte situatie in arme landen, schrijft Suzanne van den Eynden.

>

Lilianne Ploumen: minister van gebonden hulp?

Op het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag vroeg minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vooral om geduld. Het kon niet verhullen dat de minister en het kabinet nog geen enkele visie lijken te hebben op de toekomst van internationale samenwerking. Ploumen wil graag de minister van coherentie zijn, vooralsnog gaat ze de kerstvakantie in als de minister van ‘gebonden hulp’, betoogt hoofdredacteur Marc Broere in zijn vrijdagmiddagborrel.

>

Boekrecensie: Pepijn geeft zich gewonnen

Pepijn Vloemans (1984) reisde als rugzakker twee maanden door de Hoorn van Afrika en schreef daar een boek over met de ironische titel Wat hebben we weer genoten.

>

De private sector is geen quick fix

‘Onderzoek naar het huidige bedrijfsleveninstrumentarium, een belangrijk kanaal voor private sector financiering uit ontwikkelingsgelden, wijst uit dat een duurzame ontwikkelingsimpact niet vanzelfsprekend is’, schrijven Barbara van Paassen (ActionAid) Anouk Franck (Both ENDS) en Roos van Os (SOMO). Zij pleiten voor een gebalanceerde en geïntegreerde inzet voor ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse regering, want dat ‘leidt uiteindelijk tot betere resultaten’.

>

Lessen van een verloren partner

De veranderingen in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid vanaf het midden van de jaren negentig hebben grote gevolgen gehad voor hoe donororganisaties uit Nederland samenwerkten met hun partners. Dit blijkt uit gesprekken met Braziliaanse maatschappelijke organisaties die lang met organisaties uit Nederland samenwerkten. Zij hebben de gevolgen van het beleid zelf ondervonden en waarschuwen voor de risico’s van de korte termijn strategie die vaak nog heersend is.

>

Gebruik je sterke merk ook hier

Als ontwikkelingsorganisaties een sterk merk willen zijn, dan moeten ze samenwerken met andere spelers hier in Nederland op een thema waar hun expertise ligt. Hiermee zouden organisaties aan geloofwaardigheid en achterban winnen, betoogt Janneke Juffermans.

>

Zuigkracht

Judith van de Kamp is promovendus medische antropologie. Vanuit plattelandsstad Kumbo in Kameroen deelt ze geregeld haar belevenissen als antropoloog. Van de Kamp beschrijft in deze bijdrage het ‘zuigkrachtgevoel’ dat ze voelde in de aanloop naar haar vertrek. ‘De vertrekdatum is het grote zuigende gat, waar je steeds harder naartoe wordt gezogen.’

>

‘Innovatie 3.0 nodig voor voedselzekerheid’

Voedselzekerheid blijft een van de vier speerpunten in het ontwikkelingsbeleid van de overheid. Wageningse wetenschappers hebben daar veel kennis over, maar zouden veel meer kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem als ze zich meer verbinden met de samenleving, vindt scheidend directeur van het Wageningse Centre for Development Innovation Jim Woodhill. Onderzoekers worden te veel afgerekend op publicaties, en te weinig op het oplossen van problemen.

>

WGO OS 2/2: Ploumen ambitieus, maar nog weinig concreet

De verdeeldheid tussen coalitiepartijen PvdA en de VVD was duidelijk merkbaar tijdens het wetgevingsoverleg (WGO) in de Tweede Kamer over de portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zoals in deel 1/2 van het WGO bleek. In de tweede termijn moest Ploumen haar keuzes verdedigen en de Kamervragen verduidelijken. Een vaak gehoorde reactie: ‘Ik vraag om uw geduld en vertrouwen.’

>

WGO OS 1/2: geen eensgezindheid over invulling nieuwe ministerspost

Binnen de coalitiepartijen wordt op een compleet verschillende wijze naar de invulling van de nieuwe ministerspost gekeken. Terwijl de VVD het liefst zo weinig mogelijk hulp geeft en zich richt op het Nederlandse bedrijfsleven, praat de Partij van de Arbeid liever over het tegengaan van kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De verschillen waren duidelijk te merken tijdens het wetgevingsoverleg (WGO) in de Tweede Kamer over de portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

>

Voorbeschouwing wetgevingsoverleg OS: Ploumens vuurdoop

‘Wat staat er op het spel?’, blikt lobbyist Paul van den Berg van Cordaid vooruit op het wetgevingsoverleg (WGO) Ontwikkelingssamenwerking dat vanavond plaatsvindt. Volgens hem is het ‘allesbehalve business as usual. Het regeerakkoord van Rutte-II bevatte immers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking nogal wat drastische bezuinigingen.’

>

Calimero

Een uitspraak van René Grotenhuis tijdens het Smart Aid-debat dat ‘ontwikkeling niet bestaat’ inspireerde Lieke Ruijmschoot. In het verlengde daarvan neemt ze het regeerakkoord van kabinet Rutte-II onder de loep in haar eerste column voor Vice Versa. Wat is de visie van het akkoord op ontwikkeling?

>

Boekrecensie: Retourtje Afrika

‘Eigenlijk is Retourtje Afrika een droevig boek vol nostalgische dromen, niet ingevulde idealen en teleurstellingen. Tegelijkertijd lees je het verhaal met een glimlach, omdat alle tegenvallers met een relativerende ironie worden beschreven’, schrijft Hans Beerends, auteur van diverse boeken over de geschiedenis van de derdewereldbeweging, over het onlangs verschenen Retourtje Afrika van Theo Ruyter.

>

Pormes: ‘Asociaal, onbegrijpelijk en onbeschaafd’

Sam Pormes is door Personele Samenwerking in Ontwikkelingslanden (PSO) uitgezonden naar de Molukken in Indonesië. Vice Versa ontmoet hem op Ambon, de plek waar zijn wortels liggen en hij bijna anderhalf jaar heeft gewoond en gewerkt. Door de bezuinigingen kan hij zijn werk niet meer voortzetten en moet hij het eiland verlaten. Pormes uit felle kritiek op het Nederlandse ontwikkelingsbeleid en de ontwikkelingsorganisaties.

>

‘Effectief intercultureel digitaal vakmanschap’

IS-professionals moeten dagelijks culture verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe. In deze bijdrage focust ze zich op de digitale communicatie en geeft ze drie tips voor intercultureel digitaal vakmanschap.

>

Weer oer-Hollands brood voor Allert

Reinanke Haagsma was onlangs in Hanoi en sprak daar met regiodirecteur Azië en algemeen directeur Allert van den Ham van SNV. Per 1 januari 2013 verruilt Van den Ham zijn woonplaats Hanoi voor Den Haag en is hij alleen nog maar algemeen directeur van SNV. Reinanke kijkt terug met Van den Ham op de afgelopen jaren in Hanoi.

>

‘Resolutie 1325 is geen feel-good onderwerp’

Er bestond gisteren brede consensus over het belang van het versterken van vrouwen in conflictgebieden tijdens het evenement Women in Warzones in het Paard van Troje in Den Haag. Maar of er ook consensus bestaat over de politieke instrumenten om dit doel te bereiken, waagde GroenLinks voorman Bram van Ojik te betwijfelen. ‘Er moet veel meer gebruik worden gemaakt van diplomatieke middelen’, aldus Van Ojik.

>

Westerse dadendrang

Judith van de Kamp is promovendus medische antropologie en een nieuwe Vice Versa-columniste. Vanuit plattelandsstad Kumbo in Kameroen zal ze geregeld haar belevenissen als antropologe delen. In deze eerste bijdrage introduceert ze zichzelf en haar werk. ‘Ik moest en zou me er mee bemoeien, met mijn blanke snoet.’

>