Hans Beerends

  

Sociale verandering is als de jaarlijkse springprocessie in Echternach

Trump die weer terug wil naar de fossiele energie, Erdogan die droomt van het groot Ottomaanse rijk en Baudet die de klok weer 150 jaar wil terugzetten omdat Europa toen een stralende zon was in de wereld. Volgens Hans Beerends zijn al deze reactionaire uitspraken en emoties angstreacties die je keer op keer in de wereldgeschiedenis terugziet. Sociale verandering verloopt zoals de jaarlijkse springprocessie in Echternach waar men springend maar traditioneel drie stappen voorwaarts deed en dan weer twee stappen terug.

>

Opinie: Identiteitspolitiek leidt tot tweede keus activisme

De manier waarop progressieve actiegroepen tegenwoordig opereren lijkt meer in het neoliberale dan in het socialistische of sociaaldemocratische denken te passen, schrijft Hans Beerends in deze opiniebijdrage. Het is vooral lifestyle links geworden.

>

Postkapitalisme zal de rijken bevrijden

Er verschijnen de laatste jaren veel boeken en artikelen over de overgang (transitie) naar een nieuw economisch systeem. Geen van…

>

Een rondje Heineken op kosten van minister Ploumen

BLOG-Gisteren besteedde het televisieprogramma Zembla aandacht aan het hulp en handelsbeleid van minister Ploumen. De uitzending inspireerde Hans Beerends tot het volgende blog. ‘Onder minister Ploumen zijn we weer terug bij af.’

>

Ontgroei als antwoord op economische groei

De economische crisis kon volgens gangbare economen enkel opgelost worden door het nog sterker stimuleren van de economische groei. Een vijftigtal schrijvers in het boek Ontgroei is het daar hartgrondig mee oneens.

>

Jan Pronk blijft op zoek naar een nieuwe ontwikkelingskaart

Afgelopen maand verscheen het nieuwe boek van oud-minister Jan Pronk, ‘Op zoek naar een nieuwe kaart.’ De belangrijkste rode draad: kijk naar het ontwikkelingsproces vanuit de ogen van de mensen die het aangaat en steun vooral landen en organisaties die een beleid voeren ten bate van de armen. Hans Beerends recenseert het boek dat pessimistisch is over het huidige beleid en vooral over de wereldwijde rol van de middenklasse.

>

Zwarte Piet en de witte koloniaal

OPINIE – Hans Beerends, oprichter van de Wereldwinkels en auteur van verschillende boeken over de geschiedenis van de mondiale solidariteit in Nederland, mengt zich met dit opiniestuk in de Zwarte Pieten discussie. Door ‘wij wit’ tegenover ‘zij zwart’ te stellen doorkruis je volgens hem datgene waar het werkelijk om gaat, namelijk de strijd tussen onderdrukkers en onderdrukten.

>

De geschiedenis van IS

RECENSIE – Het boek De oorlog van ISIS van Judit Neurink beschrijft de geschiedenis van IS, iets wat onder de stortvloed van verhalen in alle media vaak verloren gaat.

>

Noodzaak tot vernieuwing

COLUMN – Hans Beerends ging vrijdag 13 november naar het innovatiefestival georganiseerd door Partos en schreef daarover deze column. Over hoe campagne te voeren als ngo, creativiteit in maatschappelijk ondernemen en de toekomst van ngo’s in een veranderende wereld.

>

‘Boko Haram moordt zoals we verlangen naar voedsel bereid met maggiblokjes’

RECENSIE – Hoewel journaliste Manon Stravens lang niet alle raadsels rond de islamitische terreurbeweging Boko Haram heeft opgelost, brengt haar boek verheldering over deze religieuze sekte.

>

Goede doelen krijgen geld bij… de Postcode Loterij

RECENSIE – De Nationale Postcode Loterij bestaat ruim 25 jaar. Ineke Holtwijk schreef hierover een boek met de toepasselijke titel De mannen van de droomfabriek. Een verhaal over een loterij waaraan de vier oprichters miljoenen en de goede doelen miljarden verdienden.

>

De rechterhand van Nelson Mandela

Zelda la Grange, een witte Zuid-Afrikaanse vrouw, was twintig jaar lang de persoonlijke secretaresse en van Nelson Mandela. Over haar belevenissen schreef zij het boek Goedemorgen meneer Mandela. Deze week is ze in Nederland om haar boek te promoten. Hans Beerends las het boek en schreef deze recensie.

>

Driemaal weg met het neoliberalisme

In twee dagen tijd waren er vorige week drie bijeenkomsten waar duidelijk afstand werd genomen van het huidige op hebzucht en korte termijnwinst gerichte neoliberalisme. Hans Beerends bezocht ze alle drie en schreef een impressie.

>

Graag een andere armoedeboodschap. Of niet?

Eind vorig jaar verscheen het boekje Reframing the Message, een samenwerkingsproject van Wilde Ganzen en Vice Versa over het gebruik van beelden en campagnetaal door ontwikkelingsorganisaties. Hans Beerends las de publicatie, schreef er de volgende recensie over, en plaatst de discussie in historisch perspectief.

>

Van Ojik en Ploumen debatteren over hulp en handel

In het kader van de serie discussies ‘De Volkskrant op Zondag’ in de Rode Hoed in Amsterdam werd afgelopen zondag 14 december minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Groenlinks fractievoorzitter Bram van Ojik door journalisten aan de tand gevoeld over de relatie hulp en handel. Hans Beerends was erbij en schreef de volgende impressie.

>

Vrijdagmiddagborrel: Het gaat niet om Piet, het gaat om zwart

Wanneer je als zwarte Afrikaan of Surinamer dag in dag uit hoort dat zwart staat voor nare dingen en wit voor mooie, dan wil je wel eens terug schelden. Dat ze nu net het leukste en het meest kwetsbare zwart als doelwit kiezen is wel erg makkelijk, vindt Hans Beerends die deze week de Vrijdagmiddagborrel voor zijn rekening neemt. Persoonlijk had hij liever een actie gezien tegen bankiers en andere fraudeurs die permanent bezig zijn hun bij elkaar gegraaide zwarte geld wit te wassen.

>

Boekrecensie: Gratis geld voor iedereen – Rutger Bregman

In zijn nieuwste boek ‘Gratis geld voor iedereen’ met als ondertitel ‘en nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen’, houdt historicus Rutger Bregman een pleidooi voor een wereldwijd basisinkomen voor iedereen. Hans Beerends las het werk met grote belangstelling.

>

Boekrecensie: Aan de goede kant: biografie van de Nederlandse anti-apartheidsbeweging 1960-1990 – Roeland Muskens

Roeland Muskens schrijft in ‘Aan de goede kant’ over de geschiedenis van de Nederlandse anti–apartheidsstrijd van 1960 tot 1990. Naast de geschiedenis van de vele, elkaar soms beconcurrerende, actiegroepen is zijn boek ook het verhaal van de ontwikkeling van het politieke denken over Zuid-Afrika wat liep van juichende bewondering tot diepe afkeer, zo las Hans Beerends.

>

Boekrecensie: De economie van goed en kwaad – Tomás Sedlácek

In De economie van goed en kwaad houdt de Tjechische econoom Tomás Sedlácek een gedreven en goed onderbouwd pleidooi om de ethische kant van de economie weer in ere te herstellen, schrijft Hans Beerends.

>

Thomas Piketty en de valkuil van de hebzucht

Hebzucht is een zege, schreef de filosoof Bernard Mandeville 300 jaar geleden. Inderdaad zorgde hebzucht als economische drijfveer de afgelopen eeuwen voor economische groei, welvaart en een reeks wetenschappelijke ontdekkingen. Maar diezelfde hebzucht keert zich nu tegen ons, betoogt Hans Beerends. Tijd voor het denken over en het ontwikkelen van een nieuw systeem; een sociaal-economisch systeem wat meer recht doet aan de menselijke ambities van gelijkheid, vrijheid, broederschap en zusterschap. Een beschouwing over de opkomst,triomf en de neergang van hebzucht in de westerse cultuur.

>

Schijnwerpers op Merel Rumping

Hans Beerends gaat op bezoek bij iemand uit de sector die het verdient om in de schijnwerpers te staan. Deze keer sprak hij met Merel Rumping (29). Zij zet sociale ondernemingen op in ontwikkelingslanden en blogt hierover op ViceVersaOnline.nl.

>