Jaar: 2013

  

Drogreden #5: Fragiele staten verdienen de meeste aandacht

Jan Pronk neemt voor ieder Vice Versa nummer een drogreden onder de loep. Dit keer de drogreden dat fragiele staten de meeste aandacht verdienen. Gaat het om de fragiliteit van een staat of om de kwetsbaarheid van een samenleving? vraagt Pronk zich af.

>

Liefdadigheid versus gerechtigheid

Hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties hun achterban weer raken? Welke nieuwe beelden en frames heb je daarvoor nodig? Marc Broere duikt in het nieuwste nummer van de Vice Versa in zijn verleden en schrijft over wat hem wel en niet raakt. Hij stuit daarbij op het eeuwige spanningsveld tussen liefdadigheid en gerechtigheid.

>

Nederlandse regering in actie tegen belastingontwijking

Minister Ploumen en staatssecretaris Weekers slaan de handen ineen om belastingontwijking via Nederland tegen te gaan. Met bilaterale belastingverdragen, dochterondernemingen en bijzondere financiële instellingen laveren multinationals tussen belastingssystemen door en Nederland is in dit spel vaak een handige schakel, zo wijst onderzoek van dr. Francis Weyzig in opdracht van het IOB uit. Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet en stemde de Kamer over de moties.

>

Meelijden of Meestrijden?

In grote publieke acties voor humanitaire doeleinden spelen emoties een belangrijke rol. Of zo’n actie nu naar aanleiding van een zichtbare ramp in de Filippijnen wordt gevoerd, of een onzichtbare ramp zoals de kinderen die sterven aan diarree waar Serious Request de komende week de aandacht op vestigt, mensen worden erbij betrokken doordat beelden van onschuldige slachtoffers empathie oproepen. Gevoelens van solidariteit zijn een belangrijke basis voor humanitaire hulp. Wanneer meelijden dichtbij meestrijden ligt is dat een stuk ingewikkelder, betoogt Brenda Bartelink. In deze column vraagt ze zich af welke dilemma’s betrokkenheid bij de humanitaire ramp in Syrië oproept en laat ze zien hoe religieus geïnspireerde hulporganisaties hiermee omgaan.

>

Coolcat, de Coopman en de Dominee

Wie terugblikt over de werkzaamheden van Minister Ploumen in 2013, ontdekt dat zij in de media de meeste aandacht kreeg voor haar inzet voor eerlijker kleding. Het bevorderen van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neemt ze nadrukkelijker en zichtbaarder ter hand dan haar voorganger Knapen. Tegelijk kun je soms afvragen: Is er nieuws onder de zon? Evert-Jan Brouwer kwam dankzij Minister Ploumen toevalligerwijs een 17de-eeuwse publicatie tegen waarin hij verrassend actuele inzichten ontdekte.

>

Het Reframing panel over de Free a Girl campagne ‘We maken het niet mooier dan het is’

Aan het eind van deze tweede week van het Reframing the Message? debat is het weer tijd voor reflectie. Deze week bespreekt het panel de campagne van Free a Girl. Naast de vaste panelleden, Adriaan Kauffmann, Robert Wiggers, Judith Madigan en Marc Broere, schuiven deze week ook particulier initiatiefnemer Ineke de Smidt aan, Henri Kaper als vertegenwoordiger van “het publiek” en tot slot slogan deskundige Guido Rijnja.

>

Reframing discussie: oude wijn in nieuwe zakken?

Gerard Lommerse, directeur Alice O educatie in wereldperspectief en Programme Officer bij S3C Solar for Sub Saharan Schools and Communities, heeft het Reframing the Message? debat op de website op de voet gevolgd. In zijn opiniebijdrage zet hij de belangrijkste punten op een rij. ‘De zaken simpeler voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn, keert zich uiteindelijk tegen de sector. Willen we dat de mensen actief betrokken blijven, dan zijn we verplicht transparant te zijn.’

>

VV#05: Nice Nailantei Leng’ete – internationale ster voor seksuele rechten

In het nieuwste nummer maakt Vice Versa kennis met Hivos-directeur Edwin Huizing, analyseert CIDIN-onderzoeker Willem Elbers de beleidsvisie van minister Ploumen over maatschappelijke organisaties en horen we van Woord en Daad lobbyist Evert-Jan Brouwer welke Kamervragen er ingefluisterd worden. En in dit nummer een 30 pagina’s dik themadossier over seksualiteit en religie, waarin Vice Versa op zoek gaat naar de balans tussen taboe en werkelijkheid.

>

Save the Children reageert op kritiek

Vandaag het antwoord van Save the Children op alle commotie rondom de tv-spot over Firdaoussi. ‘Het is jammer dat in de huidige discussie over framing en reframing de totaliteit en diversiteit van het werk van Save the Children is ondergesneeuwd en verengd tot het beeld dat in een 60 seconden durende spot wordt getoond. Over framing gesproken. Juist van degenen die werkzaam zijn in onze sector hadden wij verwacht dat zij het bredere beeld dat op onze website en in andere communicatie uitingen naar voren komt, op waarde hadden kunnen schatten’, aldus directeur Holke Wierema in deze opiniebijdrage.

>

Erik Kessels: ‘Organisaties moeten minder meegaan in de waan van de dag’

Wat maakt een campagne succesvol en hoe kom je dicht bij de mensen die je wilt bereiken? Vice Versa stelde deze vragen aan reclamegoeroe Erik Kessels, medeoprichter en creatief directeur van reclamebureau KesselsKramer. ‘Wat je in ieder geval niet moet doen is een plaatje uitzoeken en dan geld te vragen. Het is belangrijk dat een campagne bij de kernwaarden van een organisatie past; het moet kloppen.’

>

Aankondiging: Masterclass datajournalistiek

Vanaf februari organiseert Coolpolitics in samenwerking Vice Versa en met de Utrecht Data School de Masterclass Datajournalistiek: Vrouwen in (post)conflictgebieden. Tien weken lang duik je in de wereld van data-analyse en leer je belangrijke feiten over te brengen naar een groter publiek. Meld je snel aan!

>

Reacties uit de sector ‘Maatwerk is het sleutelwoord’

Op de website van Vice Versa verscheen gisteren in het kader van het Reframing the message? debat het onderzoeksverslag over ‘de wereld achter de fondsenwerving en communicatie’. Wat maakt een campagne succesvol? En hoe balanceer je de fondsenwervingsdoelstellingen met de inhoudelijke boodschap? Heiligt het doel de middelen? En waarom zijn sommige organisaties en initiatieven succesvoller dan anderen?

>

Het gebroken hart van Afrika

Medisch antropologe Judith van de Kamp woont voor twee jaar op het platteland van Kameroen. Ze verwondert zich al maanden over de religieuze tolerantie van de lokale bevolking. Nu zich in buurland de Centraal-Afrikaanse Republiek een drama afspeelt waar religie een grote rol in speelt, vraagt ze zich af waarom het soms zo goed gaat tussen verschillende religies, en soms zo verschrikkelijk fout.

>

De wereld achter de fondsenwerving en communicatie deel I

In tijden van terugtrekkende politieke en publieke steun wordt de rol van eigen fondsenwerving een steeds crucialer onderdeel van de strategie van maatschappelijke organisaties. In deze week van het Reframing the Message? debat staat het thema van de fondsenwerving en communicatie centraal. Dit hoofdstuk onderzoekt hoe campagnes tot stand komen en welke keuzes hierbij worden gemaakt. Hierin komt het dilemma van de werving versus inhoud aan bod; hoe vertel je het ‘eerlijke’, meer complexe verhaal en haal je toch zoveel mogelijk geld op? Want zoals het Cordaid jaarverslag 2012 stelt ‘Zonder geld geen hulp, zo simpel is het’.

>

Politieke balans 2013: Ploumen enthousiast aan de slag, Tweede Kamer twijfelt

2013 was een hectisch politiek jaar op het terrein van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Wat is de eindbalans? Antoon Blokland van Bureau Beleidsbeïnvloeding Ontwikkelingssamenwerking maakt de politieke rekening op over 2013 en kijkt vooruit naar 2014.

>

Analyse: WTO top levert magere winsten op voor minst ontwikkelde landen

De WTO heeft weliswaar een historisch akkoord bereikt, maar ondertussen levert het ontwikkelingslanden slechts weinig op. Met name voor de minst ontwikkelde landen zijn de winsten bitter mager.

>

Het Reframing panel over Oxfam Novib ‘Ambassadeurs van het zelfdoen’

De eerste week van het ‘Reframing the Message?’ debat over de beeldvorming van ontwikkelingssamenwerking is alweer bijna voorbij en daarmee is het tijd voor reflectie. Een panel van deskundigen uit en geïnteresseerden analyseert iedere week een andere campagneuiting en kijkt wat we hiervan kunnen leren in het kader van de online discussie. Iedere week hebben we een vast panel bestaande uit Judith Madigan, Adriaan Kauffmann, Klaas van Mill en Marc Broere. Deze week hebben we twee gastpanelleden waarvan een particulier initiatiefnemer: Martje Boerma-Nooij en als stem van het publiek: Christine Taskam.

>

Reframen is slechts een cosmetische verandering

Alle aansprekende argumenten en bevlogen betogen ten spijt is nog niet iedereen overtuigd van de noodzaak van het reframingdebat. Adriaan Kauffmann (PI Wijzer) formuleerde voor Vice Versa maar liefst acht mitsen en maren. ‘Is de kracht van mensen in ontwikkelingslanden die we zo graag willen zien niet ook een stereotype?’

>

Wie is Firdaoussi? Mogen wij haar zien?

Tabitha Gerrets en Merel Rumping van IDLeaks hebben een aantal kritische vragen en bedenkingen bij veel van de huidige beeldvorming. Voor Vice Versa zette zij deze op een rij in het eerste opiniestuk van het Reframing the Message? debat. ‘Dit soort beelden maakt ontwikkelingswerk goedkoop.’

>

Farid Tabarki over de tijdgeest van ontwikkelingssamenwerking

Tijdens het ‘Reframing the message?’ debat schijnt iedere week een andere expert van buiten de sector zijn licht op het thema. Deze week sprak Vice Versa met trendwatcher van het jaar Farid Tabarki die ons bijpraatte over wat decentralisatie en transparante communicatie voor de beeldvorming kunnen doen. ‘Organisaties moeten vooral ook de kansrijkheid in de campagnes laten zien.’

>

Reacties uit de sector: ‘Natuurlijk kun je de context laten zien’

Gisteren verscheen het eerste deel van het onderzoek in het kader van het Reframing the Message?-debat. In het hoofdstuk ‘Wat is (re)framing?’ zocht Vice Versa uit wat framing is en wat het kan betekenen voor de beeldvorming in de internationale samenwerking. We vroegen drie mensen uit de praktijk om een reactie. Hoe kijken ze aan tegen de verschillende frames en hoe passen ze dit toe binnen hun eigen organisatie of in hun eigen werk?

>