Jaar: 2013

  

Zeven aandachtspunten voor de Nederlandse missie naar Mali

Rechtsstaatsopbouw in Mali is een voorwaarde voor duurzame stabiliteit en vrede. Daarom willen Servaas Feiertag en Jan de Vries namens het Center for International Legal Cooperation (CILC) en het Nederlands Helsinki Comité (NHC) de aandacht vestigen op een zevental uitgangspunten die van groot belang zijn voor een succesvolle interventie op het gebied van de opbouw van de rechtsstaat. Deze punten zijn gebaseerd op jarenlange ervaring op het gebied van rechtsstaatsopbouw en mensenrechten, onder andere in Mali.

>

Wat is (re)framing?

De afgelopen maanden is er vanuit verschillende hoeken veel discussie geweest over beeldvorming in de sector Internationale Samenwerking. Een discussie waarbij de emoties hoog opliepen. In dit eerste gedeelte van het ‘Reframing the Message?’ debat doen we een stapje terug en kijken we naar de context van deze discussie, want wat is framing eigenlijk? En hoe re-frame je de beeldvorming over internationale samenwerking?

>

Gemengde reacties op Bali-akkoord

Het Bali akkoord is gisteren met veel bombarie binnen gehaald. De reacties zijn gemengd: van ronduit negatief tot gematigd positief en zelfs euforisch. Ontwikkelingslanden als Niger, Togo en Gabon hadden graag meer gewild. Ook maatschappelijke organisaties vinden de winsten van de ontwikkelingslanden te min. Het akkoord over voedselzekerheid kan op kanttekeningen rekenen, want het zou onzeker zijn dat het akkoord India volledig vrij zou stellen.

>

‘Bali Package levert Afrika niets op’

Een dag nadat de leden van de WTO een akkoord bereikten over het zogenaamd Bali package, reageren Afrikaanse maatschappelijke organisaties met grote teleurstelling op het behaalde resultaat. Hun analyse is eenduidig: ‘Ondanks de verwachtingen waarmee Afrikaanse landen naar Bali kwamen, vertrekken ze vrijwel met lege handen.’ Vice Versa zet de belangrijkste onderwerpen uit de verklaring op een rij.

>

Online project ‘Reframing the message?’ gaat van start

Komende maandag start het online project ‘Reframing the message?’ van Wilde Ganzen en Vice Versa. Tot eind januari wordt er op de website van Vice Versa gediscussieerd over framing en beeldvorming van ontwikkelingssamenwerking. Met als doel de discussie over dit onderwerp een stap verder te brengen. Wat kunnen we de komende weken allemaal verwachten en waarom?

>

WTO bereikt historisch akkoord

Op de valreep zijn de WTO-leden er vanochtend toch nog in geslaagd een akkoord te bereiken. Voor het eerst sinds haar ontstaan slaagt de Wereldhandelsorganisatie er in om vooruitgang te boeken in haar streven naar meer vrije wereldhandel.

>

WTO conferentie krijgt verrassende wending (update)

Met de finish in zicht is er nog geen akkoord op Bali. Pas morgenochtend Indonesische tijd is er een nieuwe vergadering en wordt er meer bekend.

>

Het akkoord uitgelegd op hoofdlijnen

De WTO leden zijn dicht bij een definitief akkoord. De redactie van Vice Versa zet de belangrijkste onderdelen van het akkoord, het zogenaamde Bali Package, op een rij.

>

WTO akkoord dichtbij (UPDATE)

Na lang onderhandelen staan de leden van de WTO op het punt een deal te sluiten, mits de net verschenen concept tekst voor een akkoord op het zogenaamde Bali-package wordt goedgekeurd.

>

Vrijdagmiddagborrel: Waar is Oxfam International eigenlijk?

Jarenlang voerde Oxfam campagne bij de Wereldhandelsorganisatie. In Bali is de organisatie er voor het eerst niet bij. Een bewuste keuze, zegt Romain Benicchio van Oxfam International. Die keuze is echter belachelijk onderbouwd, aldus Stefan Verwer, directeur van lokaalmondiaal, die voor Vice Versa de WTO-top in Bali volgt. ‘Het voelt alsof Oxfam jarenlang campagnewerk met een blog overboord gooit.’

>

Interview minister Ploumen: ‘Blijven inzetten op de Doha Agenda’

Ondanks dat een akkoord in Bali maar moeizaam tot stand komt, blijft minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzetten op een succesvolle afronding van de Doha Ronde. Vice Versa sprak in Bali met haar over haar rol en inzet.

>

Mandela: de legende is dood

Het overlijden van Nelson Mandela maakt interationaal diepe emoties los. Menselijkheid en mededogen, dat waren volgens Jan Gruiters zijn meest kenmerkende eigenschappen en de reden waarom de dood van ‘Madiba’ wereldwijd zo intens wordt betreurd.

>

De prijs van de onderhandelingen

Het wordt bijna vergeten. Te midden van al het vuurwerk of er nu wel of niet een akkoord komt met India over het voedselzekerheidsvoorstel, is de Bali-conferentie officieel onderdeel van de Doha-Development Agenda. Maar wat kan de top eigenlijk opleveren voor de minst-ontwikkelde landen?

>

Voordelen handelsfacilitatie te positief ingeschat?

Handelsfacilitatie zou een win-win situatie zijn voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden en wel 1 triljoen euro opleveren aan extra handelsinkomsten. Tenminste, dat beweren sommige studies. Maar de meningen over de voordelen zijn verdeeld en de schattingen van de winsten dubieus. Vice Versa neemt handelsfacilitatie nader onder de loep.

>

Voedselzekerheid: splijtzwam in Bali?

Als de WTO ministeriële in Bali een punt duidelijk maakt, is het wel dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen de leden van de WTO over de wijze waarop de handelsregels vormgegeven moeten worden. Voor de zoveelste keer is het landbouw die de kampen verdeelt. Maar was dit voorheen vooral een kwestie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, het grote debacle van Bali lijkt een conflict tussen de Verenigde Staten en India. Vice Versa zet de posities van beide kampen uiteen.

>

De sterke basis van Zweeds ontwikkelingsbeleid: consensus, coherentie, transparantie

Zweden geeft nog steeds één procent van het BNP uit aan ontwikkelingssamenwerking. De Global Development Policy voor coherentie van ontwikkelingsbeleid met alle andere departementen krijgt klinkende reviews van het OECD. Ze staan 9e op de Transparency Index. Wat is het geheim van de Zweden? Vice Versa was in Zweden deed navraag. ‘Er is nauwelijks discussie over. De partijen zijn het eens over de basis, namelijk dat het belangrijk is om aan ontwikkelingssamenwerking te doen, dat het belangrijk is om het niveau en budget hoog te houden.’

>

Stemming in de Tweede Kamer: doorbraak voor rol zuidelijke organisaties

Tijdens de stemmingen in de Tweede Kamer zijn verwoede pogingen van de oppositie om de invulling van minister Ploumen’s twee instrumenten – het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het Budget Internationale Veiligheid (BIV) – aan banden te leggen, grotendeels gestrand. Wat betreft de Maatschappelijke Organisaties en de vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2014 stelden de regeringspartijen, met name de PvdA, zich flexibeler op. PvdA-Kamerlid Roelof van Laar schreef bovendien geschiedenis met zijn breed gesteunde motie om ook zuidelijke ngo’s penvoerder te kunnen laten zijn in het nieuwe subsidiestelsel.

>

WTO akkoord lijkt ver weg

Vandaag zijn alle ogen op Bali gericht op India. Samen met de VS en de EU heeft dit land de sleutel in handen tot een akkoord op Bali. De grootmachten spelen het op het scherpst van de snede.

>

Nederlandse overheidsfinanciering alleen voor waakhonden?

Beleidsbeïnvloeding wint aan prioriteit in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Wat zijn daarbij de grootste uitdagingen voor ontwikkelingsorganisaties? En wat betekent dat voor de verdeling van overheidsfinanciering? Gaat die naar de organisaties die het beste zijn in ‘pleiten en beïnvloeden’ (de ‘waakhonden’, aldus minister Ploumen)? MDF Trainer Consultant Ewoud Plate deelt enkele zorgen met betrekking tot minister Ploumen’s laatste beleidsbrief over haar toekomstige aanpak.

>

Geen plan B voor de WTO

Aan de vooravond van de negende Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie stijgt de spanning op Bali. Vandaag en morgen arriveren de ministers van meer dan 159 landen op het tropische Indonesische eiland. Aan hen de zware taak om op het nippertje een akkoord te sluiten. Wat staat er op het spel en hoe staan de onderhandelingen ervoor? Vice Versa bericht vanuit Bali.

>

WTO top: wat staat er op de agenda?

Morgen gaat de Negende Ministeriële Conferentie van de WTO van start in het Nusa Dua Convention Centre in Bali. Wat staat er precies op de agenda?

>