Jan Pronk

  

Schone doekjes, schone schijn

COLUMN – Tijdens De Middag van het Evalueren las Jan Pronk deze column voor. Hij verbaast zich erover dat men het vooral wil hebben over het hoe en het wie van evalueren. Pronk maakt zich juist druk over wát er geëvalueerd moet worden: niet de hulp, maar het beleid!

>

Jan Pronk: Overwegingen na Parijs, vrijdag 13 november

COLUMN – In deze column gaat oud-minister Jan Pronk in op de aanslagen van vrijdag 13 november en plaatst hij ze in een geopolitieke context. Hij geeft zeven overwegingen bij het zoeken naar een antwoord. ‘Nieuwe oorlogen gaan niet om bezetting van grond, maar van de menselijke geest.’

>

Onheil is structureel

COLUMN – Ontwikkelingssamenwerking zou tegenwoordig minder nodig zijn. Het gaat goed in Afrika en Azië en daarom moeten we ons richten op normale economische betrekkingen en handel. Dat wordt althans verkondigd door politici, opiniemakers en media. Maar hoe komt het dan dat meer migranten en vluchtelingen dan ooit te voren Europa willen bereiken? Hoe komt het dat het Midden-Oosten in brand staat, dat in tal van landen in Noord- en Centraal-Afrika en Zuidwest-Azië geweld domineert, dat er zoveel slachtoffers zijn van natuurrampen en dat zij zo lang effectieve hulp moeten ontberen?

>

Wiens rust is in het geding, wiens nood en wiens wet?

COLUMN – Het kabinet heeft lang gesteggeld over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het was een gênante vertoning. Dat politici met een kabinetscrisis dreigen over noodhulp aan vluchtelingen, is een dieptepunt in de Nederlandse politiek.

De uitkomst van het beraad – uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen bed, bad en brood, mits zij zich bereid verklaren mee te werken aan spoedige uitzetting – was niet eens het meest gênante aspect. Het is humaniteit op zijn smalst, extra benadrukt door de beperking van de opvang tot slechts enkele plaatsen in Nederland en de dreiging dat gemeenten die zich verzetten, worden beboet. Bolkestein gaat dat niet ver genoeg. Hij stelt voor dat burgemeesters van die gemeenten worden ontslagen.

>

Drogreden #10: Ongelijkheid is beter voor iedereen

OPINIE – Ongelijkheid zou beter zijn voor de economie. Maar Jan Pronk betwijfelt dat. En als het al zo zou zijn, tot wat voor soort groei leidt het dan?

>

Column Jan Pronk: Drogreden # 9: Koopman of Dominee?

Waarom laten we ons telkens weer verleiden tot een discussie over de vraag: koopman of dominee? Dat vraagt Jan Pronk zich af in het nieuwste nummer van de Vice Versa. Waarom die steeds herhaalde claim, dat er gekozen moet worden tussen twee sjablonen, waar ieder het zijne bij kan denken, zodat een keus geen duidelijkheid verschaft? Men kan proberen dat te omzeilen door te kiezen voor en/en: Nederland dient in de relatie tot het buitenland zowel koopman als dominee te zijn. Maar wat houdt dat in? Wie zijn die koopman en die dominee? Hoe ben je dat of word je dat?

>

Column Jan Pronk: Het loopt uit de hand

Jan Pronk vraagt zich in het laatste nummer van Vice Versa af vooruitgang echt tot meer vrede leidt of niet. ‘Ik ben er niet gerust op’

>

(BLOG) Drogreden # 8: Voedsel of vrijheid?

Wat is belangrijker: voedsel of vrijheid? Over deze vraag boog Jan Pronk zich in het laatste nummer van Vice Versa. ‘Minder vrijheid kan inderdaad resulteren in meer groei, meer welvaart en meer voedsel, maar dan vooral voor degenen die zich verheugen in de gunst van het regime.’

>

Drogreden #7: Mensenrechten zijn westers

Jan Pronk behandelt in de Vice Versa drogredenen die maar al te vaak worden gebruikt in het politieke debat. Voor Vice Versa nummer 2 dit jaar de drogreden: mensenrechten zijn westers. Integendeel, volgens Pronk. ‘De universele erkenning van mensenrechten is het resultaat van een wereldwijde strijd.’

>

Drogreden #5: Fragiele staten verdienen de meeste aandacht

Jan Pronk neemt voor ieder Vice Versa nummer een drogreden onder de loep. Dit keer de drogreden dat fragiele staten de meeste aandacht verdienen. Gaat het om de fragiliteit van een staat of om de kwetsbaarheid van een samenleving? vraagt Pronk zich af.

>

Vice Versa #5: De ODA voorbij

Hoogleraar en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk schrijft voor elke papieren Vice Versa een column. In de laatste Vice Versa komt Pronk met het idee van sustainable development finance (SDF). Dat is dan ‘net zo’n systeem van registratie, beoordeling en verantwoording als tot nu bij de ODA.’ Want volgens de oud-minister kan de hulp na 2015 ‘vooral gericht worden op sociale zekerheid, in aanvulling op de inspanningen van de ontwikkelingslanden zelf.’

>

Rio + 20: ‘Alles is nog niet verloren’

Hoogleraar Jan Pronk aan het Institute of Social Studies en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking schrijft in zijn column in de nieuwste Vice Versa over centrale thema’s in het ontwikkelingsbeleid. ‘Het was geen succes, maar het had erger gekund. Alles is nog niet verloren.’

>

‘Geloven of doordenken?’

Hoogleraar Jan Pronk aan het Institute of Social Studies en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking schrijft in zijn column in de nieuwste Vice Versa over centrale thema’s in het ontwikkelingsbeleid. ‘De centrale ideeën zelf horen niet op de schroothoop, maar wel de wijze waarop zij vaak worden omarmd: als een nieuw geloofsartikel.’

>

Fair Trade: meer dan alleen eerlijke producten kopen

‘Zo nu en dan eerlijke producten kopen in een corner van Albert Heijn zet geen zoden aan de dijk’, betoogt Jan Pronk. De hoogleraar aan het Institute of Social Studies en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking schrijft in zijn column in de nieuwste Vice Versa over Fair Trade. ‘De wereldeconomie steekt nog steeds oneerlijk in elkaar. Dat veranderen gaat verder dan ‘ja’ zeggen tegen eerlijke, schone, groene en duurzame producten. Het betekent ook ‘nee’ zeggen tegen alles wat daarmee in strijd is.’

>

Misplaatste euforie

‘Meer dan euforie over de val van Kadhafi past ons schaamte over de steun die hem is verleend voordat hij viel, steun die hem in het zadel hield’, betoogt Jan Pronk. De hoogleraar aan het Institute of Social Studies en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking vindt het niet zonder reden dat burgers van autoritair geregeerde landen het Westen hypocrisie verwijten, zo schrijft hij in het nieuwste nummer van Vice Versa.

>

Jan Pronk: Internationale noodhulp is het ondergeschoven kindje van de globalisering

Over de manier waarop noodhulp wordt gegeven valt veel te zeggen. Hoe moet de hulp worden georganiseerd? Hoe professioneel zijn hulpverleners? En welke lessen worden meegenomen voor toekomstige crises? Vice Versa geeft het startschot voor een serie artikelen waarin prominenten uit de ontwikkelingssector hun mening geven over noodhulp. Vertrekpunt voor deze serie is onderstaande column van Jan Pronk, die reeds eind 2010 in Vice Versa werd geplaatst.

>

Jan Pronk: Hebzucht of grief?

Paul Collier, econoom en schrijver van de bestseller ‘The Bottom Billion’, wordt alom geroemd. Dat zijn theorieën niet op alle vlakken hout snijdt, laat Jan Pronk zien in zijn column over de oorzaak van conflicten: hebzucht of grief?

>

Falende noodhulp

Overstromingen, aardverschuivingen, aardbevingen, bosbranden, stormen, ontploffingen en milieurampen waren de afgelopen jaren talrijk. Of het er meer waren dan vroeger, weet ik niet. Of er meer slachtoffers zijn gevallen, evenmin. Maar de aantallen zijn groot. De economische groei in de wereld, de technologische vooruitgang en de verbeterde communicatiemogelijkheden hebben niet geleid tot minder rampen en minder slachtoffers. Dat had wel gemoeten.

>

Verkiezingskater

Jan Pronk blikt terug op de verkiezingen. ‘Het waren parlementaire verkiezingen en die gingen over onszelf.’ Internationale thema’s stonden nauwelijks ter discussie. ‘ Dat politieke partijen geen rekenschap hoefden af te leggen tijdens de verkiezingen, betekent dat zij voor de komende periode op het terrein van de buitenlandse politiek een vrijbrief hebben gekregen.’

>

Onderzoek

Jan Pronk bespreekt in zijn nieuwste column een debat over kennis en ontwikkeling. ‘Economen past bescheidenheid. De financieel-economische crisis heeft economische theorieën ontmaskerd. De gehanteerde modellen waren zo abstract, dat zij leidden tot pervers marktgedrag. Maar geldt dat ook voor de ontwikkelingseconomie?’

>

Jan Pronk over WRR-rapport: Ontwikkeling is meer dan modernisering

Jan Pronk, oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking en hoogleraar aan het Institute of Social Studies, heeft een uitgebreid essay gescheven waarin hij reageert op het WRR-rapport Minder pretentie, meer ambitie. De boodschap van Pronk: het WRR-rapport vormt een zinnige bijdrage aan het debat, maar de analyse stelt om een aantal redenen teleur.

>