Petra Kuipers

  

Pormes: ‘Asociaal, onbegrijpelijk en onbeschaafd’

Sam Pormes is door Personele Samenwerking in Ontwikkelingslanden (PSO) uitgezonden naar de Molukken in Indonesië. Vice Versa ontmoet hem op Ambon, de plek waar zijn wortels liggen en hij bijna anderhalf jaar heeft gewoond en gewerkt. Door de bezuinigingen kan hij zijn werk niet meer voortzetten en moet hij het eiland verlaten. Pormes uit felle kritiek op het Nederlandse ontwikkelingsbeleid en de ontwikkelingsorganisaties.

>