Paul van den Berg

  

Wat de VN kan leren van de VVD

Volgens Paul van den Berg kunnen de Verenigde Naties veel leren van de VVD, de partij die gespecialiseerd is in het bedenken van simpele slogans die in je hoofd blijven hangen. Hoe verpak je immers de 230 indicatoren van de Sustainable Development Goals die afgelopen week zijn vastgesteld in een simpele boodschap? Van den Berg daagt de ontwikkelingssector uit om alle SDG’s te verpakken in VVD-achtige slogans. Wedden dat ze dan gaan leven?

>

5 miljard

BLOG – Waar zou u voor kiezen? Een maandelijks voordeeltje op uw salarisstrookje of het vullen van een enorm gat in het humanitaire systeem als gevolg van het vluchtelingenvraagstuk? Nederland is uit de crisis, maar dat geldt bepaald niet voor de miljoenen mensen die ontheemd zijn. Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid, plaatst de Troonrede en de Miljoenennota in een ander perspectief. Een ‘feestbegroting’, maar voor wie?

>

Zomermijmeringen of: hoe ontwikkelingswoordvoerders vakantie vieren?

BLOG – De zomer is een ideale tijd voor reflectie. Of je nu op het strand ligt, op een camping voor je Kip caravan zit of – in mijn geval – de tijd doorbrengt op een vrijwel leeg kantoor. Geen beter moment om te contempleren en weg te dromen dan nu. Vind ik althans. En soms, op een gezapige middag, maken je gedachten dan wel eens rare sprongen. Zo zat Paul van den Berg te fantaseren hoe ontwikkelingswoordvoerders in de Tweede Kamer hun zomervakantie zouden doorbrengen.

>

Ban-Ki Moon’s ambitieuze visie op een betere wereld

‘The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet’. De Secretaris-Generaal van de VN, Ban-Ki Moon (BKM), legt de lat hoog. Althans, als je afgaat op de titel van het zogenaamde ‘Synthese Rapport’ dat vorige week werd gepresenteerd. Synthese, omdat BKM een poging doet samen te vatten waar vanaf juni 2012 (de Rio+20 conferentie over duurzame ontwikkeling) binnen en buiten VN kringen intensief over is gesproken. Volgens Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid, staat er weinig nieuws in het rapport, maar is de framing wel sterk.

>

Lof der Saaiheid. Of: wordt het toch leuk deze week bij de begrotingsbehandeling?

Saai. Dat gaat het worden wanneer minister Ploumen deze week haar begroting voor 2015 gaat verdedigen, vreest Paul van den berg. Dat ligt niet aan de Kamerleden of aan de minister. Die zullen hun best doen om er iets van te maken gedurende de vele uren dat ze met elkaar in de plenaire zaal in gesprek zijn. Maar het zal vooral, zegt hij provocerend, gepriegel in de marge zijn.

>

Voorbeschouwing wetgevingsoverleg OS: Ploumens vuurdoop

‘Wat staat er op het spel?’, blikt lobbyist Paul van den Berg van Cordaid vooruit op het wetgevingsoverleg (WGO) Ontwikkelingssamenwerking dat vanavond plaatsvindt. Volgens hem is het ‘allesbehalve business as usual. Het regeerakkoord van Rutte-II bevatte immers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking nogal wat drastische bezuinigingen.’

>

Hoe een journalist de OS-sector omploegde

‘Waar Knapens voorgangers Herfkens, Van Ardenne en Koenders er nauwelijks in waren geslaagd een vernieuwingsslag voor elkaar te krijgen, lukte dat Knapen wel’, blikt lobbyist Paul van den Berg van Cordaid terug op oud-staatssecretaris Ben Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking. Wat is de erfenis van Knapen?

>

Afscheid en een nieuw begin

Vorige week donderdag was het de laatste werkdag voor de Tweede Kamer. Een memorabele dag, volgens Cordaid lobbyist Paul van den Berg. Een groep gewaardeerde woordvoerders ontwikkelingssamenwerking namen afscheid. Van den Berg blikt terug en kijkt vooruit.

>

Politiek en OS in 2011: de trends

‘2011 was het jaar van de bestendiging. Waar de sector zich eind 2010 roerde door de ‘Genoeg=Genoeg’ campagne, bleef opschudding dit jaar uit.’, analyseert Paul van den Berg (politiek adviseur Cordaid) Hij zet voor Vice Versa de belangrijkste trends en meest opvallende gebeurtenissen van 2011 op een rijtje. Een persoonlijke terugblik.

>

Voedselzekerheidsbrief van Knapen en Bleker stelt bedrijven in plaats van boeren centraal

Het lange wachten op de uitwerking van het voedselzekerheidsbeleid is niet voor niets geweest, stellen Paul van den Berg en Dicky de Morrée van Cordaid. Er ligt nu in ieder geval een brief die wat meer helderheid schept over de richting die de regering wil inslaan. Het is echter de vraag of deze richting de kleine producenten daadwerkelijk verder gaat helpen.

>

De HGIS nota geanalyseerd

Tijdens Prinsjesdag analyseerde Paul van den Berg de memorie van toelichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar er is meer: de HGIS nota waarin de uitgaven van de verschillende departementen aan internationale samenwerking worden gebundeld. Welk plaatje doemt hieruit op?

>

Analyse Miljoenennota: Nederlands eigenbelang voorop bij ontwikkelingssamenwerking

Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid, offerde zijn vrije zaterdag op om de Memorie van Toelichting door te spitten en te analyseren. Conclusie: ‘Buitenlands beleid, waaronder ontwikkelingssamenwerking, dient voor dit kabinet in de allereerste plaats de positie van Nederland en zijn inwoners te versterken.’

>

Vrijdagmiddagborrel: Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de Kamer na het zomerreces

In deze vrijdagmiddagborrel maakt Paul van den Berg de balans op van het politieke jaar over ontwikkelingssamenwerking. Het debat eindigde met een verrassende ontknoping tijdens de stemmingen over de moties. Dit kan echter niet verhullen dat de politici van de verschillende partijen het afgelopen jaar telkens een paar stappen achter de feiten en de staatssecretaris aanliepen. Toch zal Knapen na het reces niet ontkomen aan een stevig inhoudelijk debat en met de billen bloot moeten.

>

Debat Focusbrief: apotheose of anticlimax?

Op donderdag 16 juni, van 15.30 tot 18.30 uur, debatteren de ontwikkelingswoordvoerders in de Tweede Kamer voorlopig voor het laatst over de contouren van het door de huidige regering herijkte Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Paul van den Berg geeft alvast een vooruitblik en maakt een tussenbalans op van wat Knapen tot dusverre voor elkaar gekregen heeft.

>