Jaar: 2012

  

Sport en OS leeft weer

Sport for Development 2012-2015 is een feit. Vorige week heeft de kick-off van het programma plaatsgevonden in de Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch door de nieuwe programmapartners NSA International, Right to Play en de KNVB. Ondanks de forse bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, blijft de overheid een belangrijke partner in dit veld.

>

Simkaart van goud

Manon Stravens levert een ode aan de Malinees Mohamed, Mo. Voor Stravens is hij een sleutelfiguur voor haar leven in Bamako, Mali. ‘Dit is een vriendschap van goud die de verschillen overleeft.’

>

Samsom: zelfverzonnen introductiecursus

Diederik Samsom, die voor het vormen van een regering met de VVD akkoord gaat met forse bezuinigingen op OS, was van 2004 tot 2007 woordvoerder voor deze portefeuille in de Tweede Kamer. In het dagboek dat hij bijhield voor Vice Versa in 2004 noemde hij Jan Pronk zijn inspiratiebron. Korten op hulp was taboe.

>

‘Winst in gezondheidsinterventies’

Directeur Willem van de Put van HealthNet-TPO pleit ervoor om gezondheidsproblemen net zo internationaal aan te pakken als milieuproblemen en duurzaamheid. Want volgens Van de Put komt er een grieppandemie en ‘hij komt uit een fragiele staat’.

>

IMF: ‘kapitaalvlucht tegengaan’

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wil meer controle op grensoverschrijdende kapitaalstromen. De ideologische verandering wordt toegejuicht door veel economen en ontwikkelingsexperts.

>

DAC: onderzoek naar aanpassing ODA-criteria

Het Development Assistance Committee (DAC) gaat op zoek naar mogelijkheden om de Official Development Assistance (ODA) te herdefiniëren en moderniseren. Dat is deze week besloten op een bijeenkomst van het DAC in Londen.

>

Vrouwen op vredesmissies: geen excuus-Truus!

In Vice Versa Leert over de kracht van vrouwen in conflictgebieden schrijft Marusja Aangeenbrug over de belangrijke rol van vrouwen in vredesmissies. ‘Een vredes- of politiemissie heeft meer succes als er voldoende vrouwen aan boord zijn. Die kunnen namelijk in contact komen met andere vrouwen in het conflictgebied, die voor mannen onbenaderbaar zijn maar telkens weer een belangrijke spil blijken in het vredesproces.’

>

‘Voortaan weer krachtige mensen in ontwikkelingslanden centraal’

Dit najaar heeft Wilde Ganzen campagne gevoerd om armoede en honger in Benin te bestrijden. Met de slogan ‘Honger in Benin! Wilt u er ook iets aan doen?’ riep ze Nederlanders op te doneren. En met succes. Toch was er een keerzijde: de keuze om een treurige jongen op de campagneposter af te beelden riep ook negatieve reacties op. Manager Fondsenwerving, Communicatie en Relatiebeheer Lex van Iterson van Wilde Ganzen reageert.

>

VV6#: OS’er Diederik Samsom – Rolien Sasse – Brazilië

Vandaag is de nieuwe Vice Versa verschenen. Met deze keer onder meer een openhartig interview met vertrekkend Simavi-directeur Rolien Sasse die vindt dat ngo’s te veel tegen het bedrijfsleven aanschurken, een reportage over nieuwe donor Brazilië en een terugblik op het OS-woordvoerderschap van Diederik Samsom aan het begin van zijn politieke loopbaan.

>

‘Kleine daadwerkelijke bijdrage aan betere wereld’

Het lijkt erop dat systemen van planning en rapportage belangrijker worden dan het eigenlijke werk in internationale samenwerking. De verhouding begint zoek te raken en er blijft te weinig tijd over voor het echte werk. Vele medewerkers in kleine en grote organisaties klagen hierover en wensen een verandering in de administratieve druk. Want de organisatie ging toch over het bijdragen aan een betere wereld? Dit moet anders kunnen door te organiseren vanuit Rijnlandse waarden, betoogt directeur Herman Snelder van MDF Training & Consultancy.

>

‘Meeste ontwikkelingsorganisaties worden maatschappelijke organisaties’

Frank van der Linde heeft de afgelopen tijd veel kritiek geleverd en over zich heen gekregen. Te veel schoppen, te weinig constructief volgens velen. Deze keer geeft hij zijn visie op de relatie van ontwikkelingsorganisaties met de burger en de verschillende rollen van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Hij pretendeert niet dat dit een volledige uitgekristalliseerde visie is, maar hoopt dat het een bijdrage levert aan een ‘levendig debat met meer mensen dan het gebruikelijke groepje’.

>

‘Internationale samenwerking gaat niet alleen om geld’

Kathleen Ferrier was onlangs bij de Vrouwen en Vrede Conferentie van de Nederlandse Ambassade in Harare, Zimbabwe. De bijeenkomst ging over het beëindigen van seksueel geweld. Naar aanleiding hiervan reflecteert Ferrier op een aantal dingen die haar zijn bijgebleven en komt ze tot de conclusie dat internationale samenwerking ook om waarden draait. ‘Ik ben benieuwd om welke waarden het vooral zal gaan in het beleid van de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.’

>

Religieuze leiders en ontwikkelingssamenwerking

Brenda Bartelink zag hoe Desmond Tutu zijn eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen in ontvangst nam. Ze vraagt zich naar aanleiding van deze gebeurtenis af wat ontwikkelingsorganisaties kunnen met een religieus leider als Tutu. Volgens Bartelink onderstreept dit soort leiderschap onder meer het belang van een breder en dieper verhaal.

>

Aan talent geen gebrek

In Vice Versa Leert over de kracht van vrouwen in conflictgebieden schrijft Lotte van Elp over de politieke rol van vrouwen in Zuid-Sudan. ‘Een zeer selecte groep vrouwen heeft het tot het hoogste politieke niveau gebracht in het tegenwoordig onafhankelijke Zuid-Soedan. Hun activiteiten in de tweede burgeroorlog betekenden – hoe navrant ook – een gedegen voorbereiding op hun huidige parlementaire functies in een land dat nog maar net bestaat.’

>

COLUMN: lange en kromme tenen

‘Een onsje minder veranderdrift en een werkelijk “lerende” samenleving zouden ons dichterbij vernieuwing brengen dan ijverige hijgerigheid’, betoogt Jack van Ham in zijn nieuwste column naar aanleiding van het Smart Aid-debat. Hij wil met een beetje serieuze humor wat verlichting brengen in het debat dat volgens hem steeds ziellozer en zuurder begint te worden.

>

De stand van zaken wat betreft het revolverende fonds

Vrijdagmiddag kwam Lilianne Ploumen, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, met haar antwoorden op de vragen van Agnes Mulder (CDA) over de besteding van het revolverende fonds. Ploumen: ‘Voor een antwoord op vragen betreffende de aard van de te financieren programma’s is het nu nog te vroeg.’

>

Aankondiging event: women in warzones

Vrouwen laten opnieuw van zich horen op het Tahrirplein, ze zijn de online ruggengraat van de revolutie in Syrië en willen dolgraag meepraten in de ‘peace talks’ van Colombia. Te midden van al het brute oorlogsgeweld verdienen de stemmen van deze vrouwen het om gehoord te worden. Zonder hen geen duurzame vrede.

>

‘Tijd dat ngo’s nu echt verantwoordelijkheid nemen’

Vol verbazing trof Judith Madigan in Vice Versa #05 de advertentie van Wilde Ganzen aan. Zo een met het zielige Afrikaanse kind en de oproep: honger in Benin! Bij een dergelijke campagne gaan haar haren recht overeind staan. ‘Wat te denken van de schade, op korte en lange termijn, die het berokkent aan de mensen om wie het gaat?’

>

Ploumen: ‘Hoop dat equity in hart ontwikkelingspraktijk kan’

Woensdagmiddag vond in Paleis Noordeinde het tienjarig jubileum van de Prins Claus Leerstoel voor ‘development en equity’ plaats. Op het symposium spraken onder andere Prinses Máxima, voorzitter van de leerstoel, en de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen. Ploumen: ‘Voor equity of billijkheid is coherentie nodig. Dat is waarom mijn portefeuille bestaat uit handel, investering en financiering, industrie, sociaal beleid en rurale ontwikkeling.’

>

‘Gelden ontwikkelingssamenwerking kunnen nu ingezet worden voor oneigenlijke doelen’

Oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier is door secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN benoemd tot de independent Expert Review Group (iERG). Met de groep kijkt ze of de afspraken die er gemaakt worden in VN-verband om de gezondheid van vrouwen en kinderen te verbeteren, ook echt nagekomen worden. Ze is de actualiteit in de Tweede Kamer omtrent ontwikkelingssamenwerking echter niet uit het oog verloren en vindt het onbegrijpelijk dat PvdA’ers niet echt in actie komen als hun partij ‘breekt met een grondbeginsel en akkoord gaat met kortingen op het ontwikkelingsbudget’.

>

De Smart Aid box: ideeën in kaart gebracht

Het Smart Aid online-debat heeft niet alleen ideeën van buiten en binnen de sector ingebracht. Tijdens het afsluitende live debat afgelopen donderdag 22 november namen de gasten als entreebewijs ook hun eigen smart idee mee. In totaal ontvingen we ruim vijftig ideeën die volgens de bezoekers onontbeerlijk zijn voor innovatie in de sector internationale samenwerking. Welke wegen moeten wij volgens de aangedragen smart ideeën inslaan?

>