Jaar: 2012

  

#VV5: Levinas geeft les in wereldburgerschap

Ontwikkelingseconome Ellen Mangnus heeft een fascinatie voor filosofie. Daarom legt ze in elke papieren Vice Versa actuele kwesties uit de ontwikkelingssector voor aan de knapste koppen uit de wereldgeschiedenis. In de vijfde editie van Vice Versa is het de beurt aan de Litouwse Emanuel Levinas. Naar aanleiding van het conflict in Syrië probeert Mangnus via de leer van Levinas te beantwoorden hoe het toch komt dat ons Nederlandse broederschap niet tot het Arabische land reikt.

>

Weg met het opgeheven vingertje

Als het om mensenrechtenbeleid gaat, lopen tijdens de Kamerdebatten de gemoederen hoog op. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, kreeg afgelopen tijd te maken met veel kritische vragen van de oppositieleden. Uit het oog sprong de nieuwe implementatie van het beleid, de receptorbenadering, die bij Kamerleden voor veel onduidelijkheden zorgde. Wat wordt er precies mee bedoeld en hoe ziet de uitwerking eruit? Vice Versa sprak met Tom Zwart, hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit Utrecht, directeur van de Onderzoeksschool Rechten van de Mens en ‘geestelijk vader’ van de receptorbenadering.

>

‘Wat we met ontwikkelingshulp kunnen bereiken is vaak overschat’

In bijna alle landen van de wereld gaat het de laatste decennia steeds beter. De economie groeit, gemiddeld genomen worden de mensen steeds rijker en de armoede neemt af. Ook Sub-Sahara-Afrika, de armste regio, ontwikkelt zich. Maar uit de cijfers blijkt dat de ontwikkelingshulp daar maar weinig aan bijdraagt. Er zijn echter tekenen dat de hulp aan het veranderen is, betoogt Wiet Janssen.

>

‘Geen deuk in een pakje boter’

Na het lezen van een blog van het kleinschalige particuliere initiatief Dakarkids zit Michel Groenenstijn iets dwars. ‘Dakarkids heeft zich de taal van ‘kleinschalig’, ‘hulpgeld’, ‘direct contact’ en ‘zichtbaar maken’ eigen gemaakt. En het werkt, in ieder geval bij het vinden van donateurs.’ Hij pleit daarom voor een nieuwe eigen taal in de ontwikkelingssector die mensen helpt bij het vormen van een beeld van de werkelijkheid van OS.

>

Vice Versa #5: Ongelijkheid

Bijzonder hoogleraar Ontwikkelingssamenwerking Paul Hoebink is vaste columnist in de papieren Vice Versa. In de vijfde editie van 2012 van Vice Versa schrijft hij over de visies van de UNCTAD en de Wereldbank op inkomensongelijkheid. ‘Voor het bestrijden van de ongelijkheid hebben we helaas geen glazen bol die ons de wereld van 2037 laat zien’, concludeert Hoebink.

>

Hoezo armoede?: ‘Hoezo zielige Afrikaanse kinderen?’

Stef Biemans is gisteren in zijn kinderprogramma Stefpacking op zoek gegaan naar zielige, Afrikaanse, Ghanese kinderen. Hiermee onderzoekt hij het beeld dat een flink aantal ontwikkelingsorganisaties hebben neergezet over Afrika de afgelopen tientallen jaren. Uiteindelijk vindt hij de zielige kinderen niet en toont hij de kracht aan van het Afrikaanse land. Maar hierin slaat hij door en roept hij een nieuw stereotype beeld in het leven.

>

‘Beleidscoherentie voor ontwikkeling bewaken als uitgangspunt’

Beleidsadviseur Barbara van Paassen van ActionAid reikt minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking drie suggesties aan. Ze wil op deze manier ervoor zorgen dat beleidscoherentie voor ontwikkeling meer wordt dan een wassen neus.

>

Afsluiting Smart Aid-debat: werk samen met alle partijen in OS

Het online Smart Aid-debat sloot donderdagavond af met een spetterend live debat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Mensen uit allerlei hoeken van de OS-sector hadden zich in de afgeladen zaal verzameld om het debat interactief af te sluiten. Pittige meningen werden geuit en afwijkende standpunten werden niet geschuwd. De avond stond garant voor een levendige discussie over vernieuwing van de sector. Met als eerste uitgangspunt: laten we het voor de verandering nu eens niet over geld hebben.

>

Vice Versa #5: Maak plaats voor young professionals

In de meest recente Vice Versa concludeert hoofdredacteur Marc Broere in zijn beschouwing dat de positie van starters in de ontwikkelingssector slecht is. Dat heeft niet per se met de economie te maken. In de watersector bijvoorbeeld wordt bewust wél in starters en jonge professionals geïnvesteerd om zo de internationale toppositie van Nederland te handhaven. Ontwikkelingsorganisaties zouden hieraan een voorbeeld moeten nemen, betoogt Broere.

>

‘Geen miljard uitruilen voor zorgpremies of hypotheekrenteaftrek’

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds is Jack van Ham onlangs met zijn organisatie naar Nigeria geweest. Hij heeft daar onder meer een project bezocht dat opkomt voor de allerarmsten, maar moet concluderen dat met de huidige attitude bij de overheid dit type werk helemaal naar de marge zal worden gedrukt.

>

Smart Ideas: Vertrouwen gevraagd

Directeur Evelijne Bruning van The Hunger Project is vandaag aanwezig tijdens het Smart Aid LIVE Debat en zal netjes in…

>

Smart Ideas: ‘Spotify is niet door Warner Music ontwikkeld’

In het kader van Smart Ideas doet Gerrit Jan van ’t Veen namens The Hague Open Data en Open for Change een persoonlijke interpretatie en aanvullende analyse van de backstage sessie op de Border Sessions. De sessie leverde een aantal praktische inzichten en vragen voor debat op. ‘Het risico bestaat dat IATI de checkbox wordt waarmee de sector een vinkje achter transparantie zet en daarmee klaar denkt te zijn.’

>

Vice Versa #5: De ODA voorbij

Hoogleraar en oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk schrijft voor elke papieren Vice Versa een column. In de laatste Vice Versa komt Pronk met het idee van sustainable development finance (SDF). Dat is dan ‘net zo’n systeem van registratie, beoordeling en verantwoording als tot nu bij de ODA.’ Want volgens de oud-minister kan de hulp na 2015 ‘vooral gericht worden op sociale zekerheid, in aanvulling op de inspanningen van de ontwikkelingslanden zelf.’

>

Aankondiging: Smart Aid LIVE debat

Vijf weken stond de website van Vice Versa in het teken van Smart Aid. Welke innovatie is nodig om een topsector internationale samenwerking te zijn? Zo luidde de hamvraag. Aankomende donderdag 22 november organiseren Cordaid en Vice Versa het Smart Aid LIVE debat in de Koninklijke Stadsschouwburg in Den Haag. Met sprekers als Ralf Bodelier, Stefan Verwer, Sara Kinsbergen, Jack van Ham, René Grotenhuis, Amma Asante en Vera Peerdeman, en de politieke woordvoerders Ingrid de Caluwé (VVD), Marit Maij (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA).

>

Smart Ideas: ‘Waarom financieren we geen infrastructuur?’

John van Rijn van Indevelopment reageert op het Smart Aid-debat met een smart idea. Volgens hem moet ontwikkelingssamenwerking ontwikkelingslanden ondersteunen dan wel stimuleren om een industriebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Van Rijn ziet dit als essentieel voor een echte bijdrage aan duurzame armoedebestrijding.

>

Smart Ideas: ‘Tijd voor actie’

Malou van Nieuwkoop reageert in het kader van Smart Ideas namens de stuurgroep van JongOS op het Smart Aid-debat. JongOS wil internationale samenwerking en mondiale ontwikkeling integreren in alle facetten van de samenleving. Ook is ze het eens met Ton Zijlstra over dat de aandacht zich zou moeten richten op waardevolle innovatieve samenwerkingsverbanden.

>

De Afrikadag: een hoofdrol voor Ploumen

De Afrikadag, georganiseerd door de Evert Vermeer Stichting, had dit jaar als hoofdthema voedselzekerheid, maar stond vooral in het teken van de nieuwe ministerspost van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de recent afgekondigde bezuinigingen. Lilianne Ploumen was als kersverse minister een van de hoofdsprekers van de Afrikadag. Aan haar de taak om de Nederlandse OS sector te overtuigen van haar plannen en potentie als minister van de sector. Het werd haar op de Afrikadag in ieder geval niet gemakkelijk gemaakt. Vice Versa bezocht een aantal sessies en maakte de balans op.

>

‘1% voor Smart Aid’

Stefan Verwer daagt uit met zijn stelling dat hij liever 0,2% van het BNP heeft voor effectieve, zuivere ontwikkelingssamenwerking dan een vervuild budget dat hoger is. Die uitdaging vraagt om een serieuze repliek volgens algemeen directeur René Grotenhuis van Cordaid, ook met het oog op de actuele bezuinigingen binnen het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

>

De valse start van Lilianne Ploumen

Gisteren hield de nieuwe minister Lilianne Ploumen haar eerste speech op de Afrikadag in Amsterdam. Ploumen vertelde dat ze de eerste minister was die echt werk van coherentie gaat maken en dat dit kabinet een nieuwe weg durft in te slaan. Volgens Marc Broere was het vooral ietwat misplaatste retoriek en doet Ploumen hiermee onrecht aan het werk van een aantal voorgangers.

>

Ploumen: Ik ben de eerste minister in de geschiedenis die alles in samenhang gaat bekijken

De nieuwe minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) zal de eerste minister in de geschiedenis te zijn die werk maakt van coherentie. Dat zei Ploumen op de Afrikadag, georganiseerd door de Evert Vermeer Stichting. Bij de bezuinigingen wil ze niet te lang stilstaan, maar ze belooft geen kaasschaaf te hanteren bij de bezuinigingen.

>

In memoriam: Lei Brouns (1946-2012)

Vandaag blikt hoofdredacteur Marc Broere terug op Lei Brouns, de markante regiodirecteur Zuid-Azië van Terre des Hommes, die afgelopen dinsdag overleed. Een man voor wie ontwikkelingssamenwerking iets was dat je niet van negen tot vijf kon doen maar totale toewijding vereiste. Een lieve zachtaardige Limburger, maar bovenal een beer van een armoedebestrijder.

>