Yvonne van der Pol

  

Cultuurschok? Nee, noem het transitiestress

Veel ontwikkelingswerkers hebben er mee te maken. Een cultuurschok als je eenmaal op je nieuwe standplaats bent aangekomen. Volgens Yvonne van der Pol is het oude model van de cultuurschok echter achterhaald. Ze geeft een aantal concrete handvaten om je eigen proces te monitoren en om te buigen.

>

Valt er nog wat te lachen? Humor in een interculturele context

COLUMN – In januari van dit jaar pleitte Marc Broere ervoor om meer humor en het vermogen jezelf wat meer op de hak te nemen een van de belangrijkste goede voornemens van de ontwikkelingssector in 2015 te laten zijn. Prachtig voornemen! En wat is ervan terecht gekomen in tijden van vluchtelingenstromen, terrorisme en klimaatdreigingen? En hoe werkt het met humor internationaal? En intercultureel? Daarover deze column.

>

Met ‘The Culture Map’ het bos in

BLOG – Onder de kop ‘Lompe Nederlanders’ prijkte het boek ‘The Culture Map’ van Erin Meyer bij de wetenschappelijke boekrecensies in Vice Versa magazine. Alleen al met het recenseren van dit boek in deze rubriek werd gesuggereerd dat het hier om een goed onderbouwde publicatie over cultuurverschillen zou gaan. Helaas lezers, dat is het niet. En dit gebeurde zelfs in navolging van een van onze gerenommeerde dagbladen, dat eerder dit jaar over Nederlanders kopte ‘Te lomp, veel te direct en moeite met autoriteit’. Zo lusten we er nog wel een paar!

>

‘It’s the psychology, stupid’

Het World Development Report 2015 over Mind, Society and Behavior waarschuwde er onlangs nog voor: experts moeten zich ervan bewust worden dat zijzelf ook onderdeel uitmaken van sociale en culturele invloeden. Yvonne van der Pol waarschuwt in deze column voor onze automatische piloot: het is een intercultureel mijnenveld.

>

De oprechtheid van een verontschuldiging

Hoe ga je als goede collega’s met elkaar om? Naarmate we inniger relaties met mensen hebben, horen daar cultuureigen opvattingen bij over hoe we dat doen. Gevoelsmatig kan dat wel eens heel verrassend zijn, legt Yvonne van der Pol uit in deze blog.

>

De grenzen van open-mindedness

Hoe reageer je als je lokale partner opeens 39 kinderen bij 8 vrouwen blijkt te hebben? Yvonne van der Pol merkte hoe in de groep ontwikkelingswerkers een opeenstapeling van misverstanden volgde, gebaseerd op volledig andere denkwijzen. ‘Hoe open-minded iedereen zichzelf altijd achtte, dat konden ze nu voor zichzelf niet meer volhouden.’

>

Minder culturele hobbels door globalisering? Nee, juist meer!

We dragen overal ter wereld jeans en een T-shirt, lopen met een mobieltje op zak, drinken Coca-cola en spreken Engels. Cultuurverschillen doen er anno 2014 toch steeds minder toe? Wat aan deze redenering klopt is dat de wereld aan de oppervlakte steeds meer een global village wordt. Maar wat er onder die oppervlakte afspeelt, is iets heel anders. Yvonne van de Pol legt het voor Vice Versa uit.

>

‘Effectief intercultureel digitaal vakmanschap’

IS-professionals moeten dagelijks culture verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe. In deze bijdrage focust ze zich op de digitale communicatie en geeft ze drie tips voor intercultureel digitaal vakmanschap.

>

Intercultureel vakmanschap = meesterschap

IS-professionals moeten dagelijks culture verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe en richt zich deze week in vijf columns op intercultureel vakmanschap en meesterschap. Vandaag legt Van der Pol in haar laatste bijdrage de kers op de taart van haar serie en belicht ze de essentie van intercultureel meesterschap.

>

Intercultureel vakmanschap 4: ‘‘s Mensen karakter is zijn lot’

IS-professionals moeten dagelijks culture verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe en richt zich deze week in vijf columns op intercultureel vakmanschap en meesterschap. Eerder heeft ze al uitgelegd welke kennis, kunde en motivatie je als professional nodig hebt voor intercultureel vakmanschap. Deze keer zoomt ze in op welke persoonskenmerken bevorderlijk zijn voor intercultureel contact. ‘Voor elke IS-professional is het belangrijk dat hij zichzelf goed kent.’

>

Intercultureel vakmanschap 3: ‘Niets is moeilijk voor hen die willen’

IS-professionals moeten dagelijks culture verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe en richt zich deze week in vijf columns op intercultureel vakmanschap en meesterschap. In de eerste twee afleveringen heeft Van der Pol de elementen kennis en vaardigheden in relatie tot het vakmanschap belicht. Nu is het tijd voor het motivationele aspect. ‘Zowel het te graag willen als het eigenlijk niet meer willen, levert communicatieve valkuilen op.’

>

Intercultureel vakmanschap 2: Hallo, hallo, ben je echt aanwezig?

IS-professionals moeten dagelijks culture verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe en richt zich deze week in vijf columns op intercultureel vakmanschap en meesterschap. In de vorige aflevering heeft Van der Pol geschreven over wat je moet kennen voor het vakmanschap. In deze aflevering kijkt ze naar wat je als professional moet kunnen. ‘Zet jezelf in een meer ontvangende stand, wees eens lui en zie wat dat oplevert.’

>

Intercultureel vakmanschap 1: ‘Met tips en trucs voor specifieke culturen kom je er niet’

IS-professionals moeten dagelijks cultuur verschillen in communicatie overbruggen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Trainer, adviseur en coach Yvonne van der Pol steekt daarom de sector de helpende hand toe en focust zich deze week in vijf columns op intercultureel vakmanschap en meesterschap. In deze eerste editie legt Van der Pol uit wat je moet weten voor het vakmanschap. ‘Je kan niet alle culturen kennen, maar wel de patronen leren zien.’

>

Tot hier en niet verder: over grenzen stellen

Een dialoog voeren met je alliantiepartner, meebewegen, luisteren, je open stellen, aansluiten en overbruggen. 75% van de communicatie is gebaseerd op dergelijke constructieve empathische vaardigheden*. Maar soms is de grens van je inlevingsvermogen bereikt en moet er een stevig punt gemaakt worden. Alleen: hoe doe je dat, zonder uit de bocht te vliegen en de relatie onnodig te beschadigen?

>

Aanpassen of aansluiten?

Intercultureel vakmanschap in de ontwikkelingssamenwerking gaat niet over aanpassen maar aansluiten, schrijft Yvonne van der Pol in haar nieuwste column. ‘Dit vereist zelfkennis en inzicht in de ander, maar bovenal de vaardigheid om echt contact te maken.’

>

Overtuigen of overbruggen?

In haar interculturele trainingen merkt Yvonne van der Pol vaak dat ontwikkelingswerkers willen leren om hun partners te overtuigen. Maar volgens Van der Pol moeten we eerst begrijpen, en dan pas begrepen willen worden.

>

Veiligheid: kun je dat leren?

In haar nieuwe column gaat Yvonne van der Pol in op veiligheid, een onderwerp dat vandaag de dag onlosmakelijk verbonden is met het werk van ontwikkelingsorganisaties. Ook veiligheid is een contextgebonden begrip, stelt ze. Los van het feit dat investeren in lokale netwerken en relaties op termijn al je werk ten goede komt, is het bevorderen van die betrokkenheid ook een investering in je eigen veiligheid.

>

Hoge context, lage context: hoe zit dat?

In ruim driekwart van de wereld wordt veel informatie vergaard uit de context. Alles is informatie; niet alleen de gesproken woorden. Nederlanders komen uit een lage context cultuur. Ons vallen dergelijke subtiliteitenniet 1-2-3 op, stelt Yvonne van der Pol, en ze doen er hier ook minder toe. Dat maakt dat ons gedrag internationaal wel eens wordt ervaren als dat van een ‘olifant door de porseleinkast’.

>

Fauten en mislukkngn: een dubbel cultureel perspectief

Cultuurverschillen zijn vaak een belangrijke reden voor mislukkingen binnen de ontwikkelingssamenwerking. Maar wat kun je eigenlijk leren van fouten? Om de stap te maken naar een norm dat fouten maken oké is en zelfs een rijke leerbron vormt, komt behoorlijk wat interculturele stuurmanskunst kijken, schrijft Yvonne van der Pol in haar nieuwste column.

>

Polderprofessional stuit op verticale verbanden

In haar tweede column over intercultureel vakmanschap binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking gaat Yvonne van der Pol in op het verschillende mandaat dat een vertegenwoordiger van de donor en een vertegenwoordiger van de counterpart hebben tijdens besprekingen. Interculturele sensitiviteit is hierbij geboden. Anders kun je mensen enorm in verlegenheid brengen.

>

De (on)vanzelfsprekendheid van vanzelfsprekendheden

Vandaag verwelkomen we een nieuwe columniste, namelijk Yvonne van der Pol. Zij gaat schrijven over intercultureel vakmanschap binnen de ontwikkelingssamenwerking.

>