Jaar: 2011

  

Bedrijfsleven gaat voor duurzaamheid

Met de slogan ‘How 21-st century proof is your company?’ organiseerden het IDH (Initiatief Duurzame Handel), AkzoNobel, Rabobank, Unilever, ADC Performance Improvement en het NEVI een internationaal congres over de rol van het bedrijfsleven in het verduurzamen van handel. Gebrek aan grondstoffen, mensenrechtenkwesties en milieuproblematiek waren onderwerp van gesprek tijdens het congres in de RAI Amsterdam, 15 en 16 december jl.

>

Johan Cruijff over MFS

Tijdens het slotdebat van de Knaak van Knapen op woensdag 14 december las Ron van Huizen, oud-directeur van Greenpeace en Terre des Hommes, een prikkelende column op. ‘Hoe kun je uitgaan van eigen kracht, als je je eigen kracht niet kent? Als je gek gemaakt bent door subsidiestromen, door omzetverhogingen, door nietszeggend managementjargon? Kortom, vergeten bent je zelf te ontwikkelen?’

>

Tanzania 50 jaar onafhankelijk en nummer 3 in lijst ‘bedellanden’

Precies 50 jaar geleden werd Tanzania (toen nog Tanganyika) onafhankelijk van Groot-Brittannië. Drie jaar later werd Zanzibar erbij gevoegd en heette het land The United Republic of Tanzania. Eva de Vries, redacteur bij lokaalmondiaal, is in Tanzania en hopt van interview naar interview. Zoekend naar antwoorden op vragen rondom het huidige internationale donoroerwoud in Tanzania en de Nederlandse rol daarin, leert ze steeds meer over het land en haar (hulp)geschiedenis. Vijftig jaar onafhankelijk. Een mooi moment om (heel voorzichtig) de stand van zaken op te maken.

>

Vrijdagmiddagborrel: Goed om discussie via journalistieke platforms te laten lopen

Iedere vrijdagmiddag bespreekt Vice Versa de ontwikkelingen in de sector. Met vandaag aandacht voor de maatschappelijke discussie tussen ngo’s en overheid die gestart is door staatssecretaris Knapen. Hoofdredacteur Marc Broere legt uit waarom hij het een verstandige beslissing van Knapen vindt om dit debat via twee journalistieke platforms te laten verlopen en niet via brancheorganisatie Partos.

>

Secretaris-generaal ACS landen: ‘Wat westerse landen met de rechterhand geven, wordt met de linkerhand teruggenomen’

Twee weken geleden werd er tijdens een driedaagse conferentie in het Zuid Koreaanse Busan over de effectiviteit van de hulp gesproken. Vandaag vinden in Geneve onderhandelingen plaats van de Wereld Handels Organisatie (WHO). In Busan sprak Vice Versa met Mohamed Ibn Chambas, secretaris-generaal van de ACS landen (Afrika bezuiden de Sahara, het Caribische gebied en de Stille Oceaan) over de hulpconferentie in Busan, de opkomst van China en de tegenstellingen tussen hulp- en handelspolitiek. ‘We hebben het over effectiviteit van de hulp, maar tegelijkertijd wordt het ontwikkelingslanden heel moeilijk gemaakt vanwege oneerlijke handelsmaatregelen.’

>

Sector verdeeld over rol ngo’s

Afgelopen woensdagavond kwam de ontwikkelingssector in Den Haag bijeen, onder leiding van Lau Schulpen, om te debatteren over de toekomst van de Nederlandse ngo’s. Ondanks de saamhorigheid in de sector, zijn de zwaargewichten van het maatschappelijk middenveld het duidelijk niet met elkaar eens. ‘Laat het een hete winter worden.’, stelde Schulpen.

>

Geen kerstgevoel bij Doha onderhandelingen

Vandaag en morgen ontmoeten ministers uit de hele wereld elkaar in Genève bij de Wereldhandelorganisatie (WHO). Al sinds 2001 onderhandelen zij over een handelsregime dat goed is voor ontwikkelingslanden, de zogenaamde DOHA ronde. De kerstboodschap van naastenliefde klinkt uit de luidsprekers op vliegvelden en in hotels. Zullen de onderhandelaars die boodschap eindelijk eens op zichzelf betrekken? Zullen WHO directeur generaal Pascal Lamy en de onderhandaars van westerse landen, wetend dat er honger is in de wereld, eindelijk hun eis voor volledige vrijhandel inslikken? Ik hoop het, maar ik ben bang van niet.

>

Toekomst van ontwikkelingsorganisaties: Waar is de einzelgänger?

De discussie over de toekomst van het maatschappelijk middenveld en de relatie tussen overheid en ngo’s is gestart. Vandaag de eerste discussiebijdrage van Elisabeth van der Steenhoven, directeur van WO=MEN, Dutch Genderplatform. In het debat mag één zaak niet over het hoofd worden gezien, vindt ze: de positie van de einzelgänger. Juist individuen die niet aan een organisatie gebonden zijn maken vaak het verschil.

>

Ministerie gaat zich meer richten op Zuidelijke ngo’s

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil zich meer richten op ngo´s in het Zuiden. Daarnaast vindt de overheid dat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van het maatschappelijk middenveld en de overheid duidelijker gescheiden moeten worden. Dat maakte Bram van Ojik, directeur Directie Sociale Ontwikkeling (DSO) afgelopen woensdagavond bekend.

>

NIEUWSBLOG ‘DE BEZUINIGINGEN’

Vice Versa online houdt de komende tijd de politieke ontwikkelingen rondom de bezuinigingen bij. Lees in het nieuwsblog updates uit…

>

Een schuldenrechtbank voor een zekere toekomst

‘Het kwijtschelden van schulden draagt niet bij aan een structurele oplossing voor de internationale schuldenproblematiek’, stelt Koos de Bruijn van Jubilee Nederland. Dit kenniscentrum op het gebied van de internationale schuldenproblematiek pleit voor een schuldenrechtbank, waarbij neutraal geopereerd wordt en partijen gelijk behandeld worden. ‘Met de crisis in Europa is het van belang lessen te trekken uit eerdere kwijtschelding van schulden in ontwikkelingslanden’, aldus de Bruijn.

>

Interview Manuela Monteiro deel 2: ‘Hopen op een herwaardering van onze rol’

Vandaag deel twee van het interview met Hivos-directeur Manuela Monteiro. Hoe ziet de internationale hulparchitectuur er over vijf jaar uit? En wat vindt ze eigenlijk van staatssecretaris Knapen? ‘Knapen zou heel goed passen bij Hivos. Wij zijn ook van de nuance.’

>

Sfeerverslag Busan: Alle ogen gericht op China

Heel even stond ontwikkelinghulp boven aan de agenda van de internationale hulpgemeenschap. Van 29 november tot en met 1 december spraken regeringsleiders en vertegenwoordigers van internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld, over het effectiever maken van de hulp tijdens de vierde conferentie over hulpeffectiviteit. China was het absolute middelpunt. Een impressie van een woelige drie dagen.

>

Interview Manuela Monteiro deel 1: ‘We moeten terug naar de passie voor ons vak’

In aanloop naar het debat op 14 december over de toekomst van het maatschappelijk middenveld spreekt Vice Versa met Manuela Monteiro. De directeur van Hivos is blij met een debat maar ziet graag een uitgebreide discussie in januari. ‘Nederland moet ontwikkelingsorganisaties weer gaan koesteren, zij zijn de belangrijkste assets van de toekomst.’ Vandaag deel 1 van een tweeluik.

>

Noa Lodeizen en het leven na MFS-2

In aanloop naar het debat morgen over de toekomst van het maatschappelijk middenveld interviewt Vice Versa Young in Prison directrice Noa Lodeizen. De aanvraag van Young in Prison voor de tweede ronde van het medefinancieringsstelsel (MFS-2) werd afgewezen. Hoewel een teleurstelling met pijnlijke gevolgen, leidde dit volgens Lodeizen ook tot creativiteit, efficiëntie en nieuwe kansen.

>

Oxfam Novib kiest voor ‘demanding justice’

Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, kan woensdag niet aanwezig zijn bij het slotdebat van De Knaak van Knapen. Omdat ze toch haar input wil geven, maakte ze speciaal voor Vice Versa dit opiniestuk. Karimi verbaast zich over het gebrek aan zelfbewustzijn van de ontwikkelingssamenwerking: alsof je je alleen op basis van een subsidiestelsel kunt bezinnen op je eigen positie. Verder is Demanding Justice de titel van het strategisch plan van Oxfam International. ‘Die twee woorden geven voor mij de essentie weer van wat de rol van een organisatie als Oxfam Novib is.’

>

A Call 2 Action: gevestigde orde committeert zich aan vernieuwing

Het eerste jaar van A Call 2 Action is afgelopen zaterdag afgerond met een slotevenement. Young professionals en de gevestigde orde committeerden zich via deals aan vernieuwing. Het initiatief ID-Leaks ging er vandoor met de innovatie award.

>

Bikkelend voor een trouwe achterban de toekomst tegemoet

In de aanloop naar het debat op 14 december over de toekomst van het maatschappelijk middenveld, spreekt Vice Versa met stichting Woord en Daad. Hoe kunnen ontwikkelingsorganisaties vanaf 2015 relevante spelers blijven? Rina Molenaar, manager communicatie en fondsen, is open over hun visie op de toekomst. ‘Verbinding is ons kernwoord, we moeten meebewegen door verbindingen te leggen buiten de OS-sector met nieuwe, belangrijke spelers. Hier én over grenzen.’

>

Feestelijke lancering van het Nederlands Actieplan 1325

Vrouwen spelen een belangrijke rol in (post)conflictgebieden zoals Afghanistan, Burundi en Colombia. De Veiligheidsraad van de VN heeft dit in…

>

Vrijdagmiddagborrel: Bouwen in plaats van vechten

Iedere vrijdagmiddag bericht Vice Versa over ontwikkelingen in de sector. Vandaag geven we de vloer aan Michel Groenenstijn. De tijd van discussiëren en actievoeren is voorbij, stelt hij. Daar komt immers zelden iets uit dat de verloren energie compenseert. In plaats van te vechten gaat het om bouwen. Maar gevestigde ontwikkelingsorganisaties lijken nieuwe initiatieven vooral als een bedreiging gezien en reageren krampachtig.

>

Wat de Cheeta’s willen en waarom

ARNHEM – De nieuwe generatie ontwikkelingswerkers komen eraan. In de december/januari editie van Vice Versa, het vakblad over ontwikkelingssamenwerking, worden drie zogeheten ‘Cheeta’s’ opgezocht. Ook staat deze editie in het teken van het overlijden van Simon Jelsma. Met een in memoriam en allerlaatste interview met de Noviboprichter. Marcia Luyten en Kees Hudig betogen dat wij een volkje van navelstaarders zijn geworden en Afrikaanse fotografen gaan op zoek naar sporen van ngo’s in hun land.

>