Janneke Juffermans

  

‘Capaciteitsversterking moet eigenlijk los getrokken worden van ontwikkelingsprojecten’

Binnen ontwikkelingssamenwerking is capaciteitsversterking momenteel een hot item. Uit de grote MSF II evaluatie die recentelijk is uitgevoerd waren een aantal lessen te trekken die stof tot nadenken geven en op de conferentie Learning for the future die Partos op 14 april organiseert eens grondig worden bekeken. Wat volgens Clara Bosco, international networks advisor van Civicus, niet helpt voor capaciteitsversterking is dat internationale ngo’s zich steeds vaker in ontwikkelingslanden gaan vestigen en meedingen naar lokale fondsen.

>

‘Een gezonde wereldbevolking is ook in ons eigen belang’

Hoe kan de Nederlandse wetenschap meer betekenen voor mondiale gezondheidszorg? Hierover werd op 9 maart gebrainstormd door wetenschappers, ngo-medewerkers, artsen en vertegenwoordigers van de overheid. Een van de conclusies: ‘We moeten uitgaan van lokale behoeften in plaats van ons te richten op specifieke ziekten.’ Een interview met Leon Bijlmakers, die de geanimeerde discussie voorzat.

>

‘Mondiaal denken heeft binnen de Nederlandse wetenschap een extra zetje nodig’

Wiebe Bijker, bestuursvoorzitter van de NWO-WOTRO, is ervan overtuigd: ‘Van internationaal georiënteerd onderzoek wordt de wetenschap beter.’ Om nieuw Nederlands onderzoek met bewuste aandacht voor de meest kwetsbaren in de wereld te stimuleren, werd hierover op 9 maart met een zeer divers gezelschap gebrainstormd. Bijker kijkt tevreden terug en vertelt over de vervolgstappen die hij zal nemen.

>

Nanno Kleiterp (FMO): ‘We gaan door met samenwerken, tenzij het bedrijf het wel heel bont maakt’

INTERVIEW – De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) ontving een storm van kritiek op de fiananciering van de de Barro Blanco dam in Panama. Dát aan de vooravond van de conferentie over de financiering van ontwikkelingshulp. Ondanks de protestgeluiden van de Panamese Ngäbe Buglé-indianen blijft FMO-directeur Nanno Kleiterp achter het project staan. Kleiterp: ‘Als we om die reden met dit soort projecten zouden stoppen, dan zie ik niet zo snel een alternatief om armoede doeltreffend te verminderen.’

>

Ouderschap als motor voor ontwikkeling

Combineer goed ouderschap met het genereren en beheren van inkomen en je hebt een duurzaam recept voor armoedebestrijding van gezinnen. Dat was één van de inzichten van het seminar: Parenting, driver of development. Het seminar werd afgelopen donderdag 15 mei in Den Haag georganiseerd door de Together4Change alliantie, die bestaat uit bestaat uit ICS (penvoerder), Wereldkinderen, Wilde Ganzen en SOSkinderdorpen.

>

Is de missie gebonden aan ‘Het Zuiden’?

Moeten ontwikkelingsorganisaties mee met de vluchtigheden van de tijd of zich vasthouden aan waar zij voor staan? En moeten zij zich in hun werk richten op ‘Het Zuiden’ of op de armoede problematiek in eigen land? In gesprek met haar omgeving overpeinst Janneke Juffermans deze vragen en stelt dat organisaties meer de connectie moeten leggen met het ‘hier’.

>

Amma Asante: ‘Het verbaast mij dat de ontwikkelingssamenwerkingssector zo wit is’

Amma Asante (40) werkt als consultant en houdt zich bezig met onderzoek over migratie, ontwikkeling en de rol van de diaspora in ontwikkelingsprocessen. Maar vooral koestert ze de droom om ooit zitting te nemen in de Tweede Kamer voor de PvdA. ‘Ontwikkelingssamenwerking is geen antwoord op wat er werkelijk nodig is.’

>

Wat drijft de ontwikkelingswerker?

Voor haar boek Grenzeloos Gedreven en voor Vice Versa sprak freelance journaliste Janneke Juffermans verschillende ontwikkelingswerkers. Wat maakt dat mensen voor dit werk kiezen? Bij de meeste mensen speelt een combinatie van motieven, aldus Juffermans. Met een psychologische blik probeert ze naar deze motieven te kijken en ze te verklaren.

>

‘Ik ben veel te ver over mijn grenzen gegaan’

Krista van Wolfswinkel (37) werkte voor SNV en ICCO. Ondanks haar blijvende interesse in ontwikkelingswerk, besloot ze na een moeilijke periode in Congo een andere richting in te slaan.

>

Vrijdagmiddagborrel: Over Consumers en Beneficiaries

Redacteur Janneke Juffermans sluit de rij in de vrijdagmiddagborrels die ter gelegenheid van de vakantie van hoofdredacteur Marc Broere worden geschreven. Ze verwondert zich over de cultuurverschillen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en beschouwt deze verschillen in relatie tot partnerschappen tussen deze sectoren.

>

Blog: homorechten

Afgelopen donderdag is de Ugandese homo-activist David Kato vermoord. Janneke Juffermans vraagt zich af hoe men op persoonlijk en organisatieniveau binnen de sector met homorechten omgaat.

>

Een ombudsman voor ontwikkelingssamenwerking

Op de Vice Versa site is de afgelopen week gediscussieerd over een gedragscode. Janneke Juffermans, auteur van het boek ‘Grenzeloos Gedreven’, pleit in deze bijdrage voor het instellen van een ombudsman voor ontwikkelingssamenwerking.

>

Janneke Juffermans: We moeten de inspirerende voorbeelden niet kwijtraken

Janneke Juffermans was vorige week bij de uitreiking van de Kinderrechtenvredesprijs. Terwijl de prijs werd uitgereikt dacht ze na over het nieuwe beleid van staatssecretaris Ben Knapen. ‘Ik ben bang dat met de huidige plannen het beeld van mensen in ontwikkelingslanden weer wordt teruggebracht tot mensen die slachtoffer zijn of mensen die een potentiële afzetmarkt vormen.’

>

IS-live: Nú de tijd voor een breed maatschappelijk debat

Peter van Lieshout (WRR) , Sjoera Dikkers(PvdA) en Klaas Dijkhoff (VVD) gaven gisteravond tijdens de talkshow IS live hun visie op de toekomst van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

>

Uit de comfort-zone

Janneke Juffermans hoorde het nieuws over de uitslag van MFS-2 in Bamako (Mali) waar ze op reportage is voor Vice Versa en een vergadering van de regionale raad van ICC0 bijwoont. Hoe is er in het veld gereageerd? Een persoonlijke impressie.

>

A call 2 action

Op 20 november zal een grote conferentie over vernieuwing binnen de ontwikkelingssamenwerking plaatsvinden, een initiatief van Jong OS. Journaliste Janneke Juffermans, lid van de stuurgroep Jong OS, licht alvast een tipje op van de sluier.

>

OS 2.0 betekent alle controle loslaten

Op vrijdag 17 september vond in Pakhuis de Zwijger de tweede editie van het 1 % event plaats. Volgens de persmap ging het om hét Open Space event dat mensen met goede ideeën bij elkaar brengt om samen te werken aan nieuwe vormen van internationale samenwerking 2.0. Janneke Juffermans doet verslag.

>

Inspirerende vriend

In haar nieuwste weblog leert Janneke Juffermans van een oude Afrikaanse vriend hoe je anders tegen begrippen als recht en rechtvaardigheid kunt aankijken. ‘Ekue zag niet zichzelf maar de dader als het slachtoffer.’

>

‘Starters, grijp het podium!’

Je wil graag zinvol werk doen. En met genoeg doorzettingsvermogen en geluk bemachtig je een startersbaan in de ontwikkelingssector. Maar kun je vervolgens je ei kwijt? En is er wel een carrière voor je weggelegd? Vice Versa nodigde zes jonge, veelzijdige professionals uit om te discussiëren over de nieuwe generatie ontwikkelingswerkers. ‘Wij moeten onszélf serieuzer nemen.’

>

Kinderrechtenhuis

Na zestien jaar onderhandelen met de gemeente Leiden ziet Nico van Oudenhoven (68), oprichter van International Child Development Initiatives (ICDI), zijn droom gerealiseerd. Hij heeft een plek waar verschillende organisaties die zich met kinderrechten bezighouden, samenkomen en hun krachten en expertise kunnen bundelen.

>

Jonge werknemers van ontwikkelingsorganisaties kruipen in hun schulp

Van Janneke Juffermans verschijnt eind augustus het boek ‘Grenzeloos Gedreven’, over de invloed van ontwikkelingswerk op de persoonlijke levens van de mensen die erin werkzaam zijn. Voor Vice Versa houdt ze tevens een weblog bij. Deze keer doet ze verslag van een rondetafelgesprek met een aantal starters in de ontwikkelingsector. Wat kunnen jong en oud van elkaar leren? ‘Zelfs om mensen te vinden voor het rondetafelgesprek was niet makkelijk omdat enkelen het niet aandurfden om voor Vice Versa hun mening te geven.’

>