A call 2 action

Op 22 januari zal een grote conferentie over vernieuwing binnen de ontwikkelingssamenwerking plaatsvinden, een initiatief van Jong OS. Journaliste Janneke Juffermans, lid van de stuurgroep Jong OS, licht alvast een tipje op van de sluier.

Als lid van de stuurgroep Jong OS maak ik graag van mijn blogruimte gebruik om jullie alvast een conferentie aan te kondigen die we gaan organiseren. Met ongeveer tien gedreven jonge professionals hebben we grootse plannen. Waarschijnlijk 20 november al vindt de aftrap plaats van een jaar waarin we de huidige ontwikkelingssector nieuwe impulsen en daadwerkelijke veranderingen willen laten doormaken. We ervaren allemaal op verschillende terreinen dat zaken anders zouden moeten, maar discussies blijven hangen in debatten, vandaar A call to action! Een jaar waarin iedereen de kans krijgt zijn of haar visie op ´hoe het zou moeten, om te zetten in daadwerkelijke actie met hopelijk bevredigende resultaten.

Met het nieuwe regeerakkoord, de bezuinigingen en de nadruk op ontwikkelingssamenwerking vanuit gedeeld eigenbelang is er nog meer reden om alle creativiteit die er binnen en buiten de sector aanwezig is aan te wenden! Oude ideeën moeten op de schop en nieuwe frisse inzichten nog meer de ruimte krijgen. Laten we niet meer onderling steggelen over salarissen, over wie, wie beledigd heeft en wie het met wie wel of niet eens is, en ook niet over wie ( welke organisatie of welke pijler) op de beste manier bijdraagt aan ontwikkeling. Die zaken zijn allemaal van belang, maar nu niet het belangrijkste. Nu gaat het erom ons te voegen en tegelijkertijd te vernieuwen, zodat de slagkracht van wat we doen zo groot mogelijk wordt en blijft.

Met onze conferentiegroep hebben we gebrainstormd over wat wij ervaren als de belangrijkste redenen voor de conferentie. Enkele citaten:

‘Ik vind het belangrijk dat A Call 2 Action plaatsvindt, zodat we af kunnen stappen van vanzelfsprekendheden. Ontwikkelingssamenwerking heeft de afgelopen 60 jaar op een bepaalde manier plaatsgevonden, nu vraagt de actualiteit om iets anders. Het lijkt me belangrijk om daar met jongeren over na te denken aangezien zij de vernieuwingsslag gaan en kunnen maken. En niet alleen jongeren uit de sector, maar ook uit het bedrijfsleven, andere sectoren en de diaspora. Ik verwacht dat het een creatieve dag wordt waar veel innovatieve en vernieuwende ideeën uitkomen. En vooral veel actie!’

‘Voor mij persoonlijk vind ik deze conferentie met vervolgsessies van groot belang voor de organisatie waar ik werk. We lopen geregeld tegen dingen aan en er wordt veel over gediscussieerd. We hebben nu eenmaal een donorrol aangenomen: daarmee zijn bepaalde aannames en uitgangspunten gepaard gegaan die nu wellicht niet meer relevant zijn. Het vraagt om andere skills en gedachtes. Het is moeilijk om als organisatie hiermee om te gaan. Ik wil zelf vanuit het ‘Jong OS’ perspectief met concrete suggesties komen.’

‘Van ontwikkelingssamenwerking naar internationale Samenwerking’ van ‘linkse’ hobby tot ‘rechts’ speerpunt! Ontwikkelingssamenwerking moet eindelijk uit het verdoemhoekje van weldoeners en ‘arme mensen helpen’ komen en zich profileren als een moderne professionele sector die tezamen met andere publieke en private partners werkt aan de duurzame ontwikkeling van publieke voorzieningen in de wereld (voedsel, water, energie, mensenrechten, veiligheid etc.) waardoor deze wereld ook voor toekomstige generaties veilig wordt gesteld.’

‘Noodzakelijke verandering in het ontwikkelingsbeleid komt neer op de gedachte dat ontwikkelingshulp nog te weinig ‘mainstream’ is. Zowel in de politiek met een apart ministerie als in het dagelijks leven waarbij aan de ene kant aan goede doelen wordt gegeven maar aan de andere kant vlees wordt gedumpt op de markten in ontwikkelingslanden is ontwikkelingssamenwerking te vaak een doekje voor het bloeden. Ik denk dat een van de manieren om dit tegen te gaan is ervoor te zorgen dat ontwikkelingssamenwerking net als ‘gender’ geïntegreerd wordt in alle aspecten van het dagelijkse leven in Nederland. Gedrag van burgers in Nederland heeft bij elkaar opgeteld wel degelijk een (positief of negatief) effect op de situatie van mensen in andere landen hetzij binnen de Europese Unie hetzij ver daarbuiten. En een belangrijke functie voor ontwikkelingssamenwerking is, wat mij betreft, dit inzichtelijk te maken voor burgers in Nederland.’

‘De ontwikkelingssamenwerking vanuit Nederland kan veel effectiever zijn als diverse activiteiten anders worden georganiseerd, zoals rapporteren, evalueren en monitoren. Daarbij pleit ik voor het meer zichtbaar maken en communiceren van resultaten en meer focus op onafhankelijkheid van geldbronnen van buitenaf bij het opzetten van nieuwe activiteiten. Ook vind ik dat ontwikkelingssamenwerking, oftewel internationale samenwerking een ander gezicht moet krijgen, eentje van kracht en positiviteit voor de toekomst. Het moet een centrale plek krijgen in de samenleving: Internationale Samenwerking is van iedereen!!’

Kortom, allemaal verschillende visies, nog niet goed uitgedacht en geconcretiseerd. Maar wel opgeschreven vanuit een gedeeld idee dat zaken anders moeten en kunnen. Doe mee, kom naar de open space sessies, pitch je eigen idee en verbind je een jaar aan een actieplan. We regelen trainingen voor elke actiegroep om te leren hoe je veranderingen binnen en buiten organisaties kunt aanpakken en hoe om te aan met de weerstand die daarbij komt kijken. Iedereen die zich betrokken voelt bij ontwikkelingssamenwerking is welkom op de aftrap.

Kijk op www.acall2action.nl