Freija Vermeer

  

Ontwikkelingssamenwerking: terug naar de basis

Ontwikkelingssamenwerking heeft te kampen met veel negatieve pers. Zowel in de media als in de politiek wordt er veel kritiek geuit op ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor verliest het publiek steeds meer vertrouwen in dit belangrijke thema. Maar de vraag is of de kritische discussie over het juiste onderwerp wordt gevoerd; gaat het om ontwikkelingssamenwerking of over ontwikkelingshulp?

>