Categorie - De Knaak van Knapen

Voor het Kabinet-Rutte was de presentatie van de Miljoenennota het startschot van nog grotere bezuinigingen op ontwikkelings-samenwerking, voor Vice Versa het moment om zich volledig in de Haagse politiek onder te dompelen.

Onze verslaggevers struinen het Binnenhof af en nemen de temperatuur op van het debat in de Tweede Kamer. Ze vertellen het verhaal achter de keuzes van de staatssecretaris – zodat u weet wat er werkelijk speelt. De website www.viceversaonline.nl biedt vanaf 20 september een constante stroom aan nieuwsverhalen, reacties, analyses, opiniestukken en interviews naar aanleiding van de grootste bezuinigingsoperatie in de Nederlandse OS-geschiedenis.

De Knaak van Knapen is een initiatief van Cordaid en Vice Versa.

HET ONTWIKKELINGSVELD ZAL WORDEN OMGEWOELD, MAAR NIET ZONDER DISCUSSIE…DOE MEE.

 

Politieke kant van voedselprobleem verwaarloosd in voedselzekerheidsbrief

Staatssecretaris Hans Bleker van Landbouw en Ben Knapen van Ontwikkelingssamenwerking, zijn afgelopen dinsdag met hun Kamerbrief over voedselzekerheid gekomen. Met de nadruk op bedrijvigheid mag de brief geen verrassing heten en bekijkt het het voedselvraagstuk vooral als een productief vraagstuk.

>

El Fassed: ‘Ontwikkelingsbeleid Knapen gebaseerd op angst’

In het kader van ‘De Knaak van Knapen’ spreekt Vice Versa met de woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Deze week GroenLinks-Kamerlid Arjan El Fassed aan het woord: ‘Het ontwikkelingsbeleid is oude wijn in nieuwe vaten.’

>

Smoelenboek Knapen: Stuurman Ed Kronenburg

Vice Versa maakt het smoelenboek van staatssecretaris Ben Knapen. Wie zijn belangrijk voor de staatssecretaris achter de schermen? Vice Versa doet elke week onderzoek naar deze mensen en zoekt uit wat hun invloed is op het ontwikkelingsbeleid van Knapen. Met deze week: stuurman Ed Kronenburg.

>

Prof op het Binnenhof: Arend Jan Boekestijn over het maatschappelijk middenveld

Twee weken geleden maakte Cordaid bekend haar organisatie af te slanken. Dit besluit kwam mede doordat de organisatie verwacht voortaan minder overheidsfinanciering te krijgen. Naar eigen zeggen waarschuwde oud-VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn hier al vijf jaar geleden voor. Vice Versa sprak met hem over het maatschappelijk middenveld: ‘Ik heb vijf jaar geleden gezegd tegen alle directeuren van de ngo’s (niet-gouvernementele organisaties red.): “Jongens het speelveld gaat veranderen, het draagvlak voor grote overheidssubsidies neemt af.”’

>

‘Nederland is een ontwikkelingsland’

Dat de VN en andere internationale organisaties en westerse overheden de wereld hebben ingedeeld in ontwikkelings- en ontwikkelde landen is een schande, stelt Frank van der Linde in zijn nieuwe bijdrage. ‘Lang hebben ngo’s zich daar nauwelijks tegen verzet. Maar nu de onderontwikkeldheid van Nederland pijnlijk naar boven komt, moeten Nederlandse ngo’s zich ook krachtig gaan verzetten tegen deze terminologie.’

>

Jan Donner deel 2: ‘Een Koninklijke privaatrechtelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking’

Afgelopen vrijdag publiceerde Vice Versa deel 1 van een tweeluik met Jan Donner waarin hij inging op de recente bezuinigingen op het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Vandaag de visie van de KIT-topman op de ontwikkelingssector als geheel.

>

Jan Donner deel 1: ‘Als dit het KIT kan overkomen, is niemand meer veilig’

‘We zijn niet bereid dit erg serieus te nemen’ , was de eerste reactie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) nadat ze op 12 oktober werden geïnformeerd dat het Tropenmuseum, het Tropentheater en de Information & Library Services (o.a. bibliotheek) vanaf 2013 geen overheidsfinanciering meer ontvangen. Na een samenwerking van 102 jaar en zonder enige waarschuwing vooraf, was ook Jan Donner, voorzitter van de Raad van Bestuur van het KIT, onaangenaam verrast. Het Instituut voelt zich bedreigd, maar ‘we won’t take it sitting down’, aldus Donner. Vice Versa zocht hem op in Amsterdam. Deel 1 van een tweeluik.

>

Smoelenboek Knapen: professor Uri Rosenthal

Vice Versa maakt het smoelenboek van staatssecretaris Ben Knapen. Wie zijn belangrijk voor de staatssecretaris achter de schermen? Vice Versa doet elke week onderzoek naar deze mensen en zoekt uit wat hun invloed is op het ontwikkelingsbeleid van Knapen. Met deze week: professor Uri Rosenthal.

>

Tom van der Lee: ‘Knapen moet assertiever worden naar andere departementen’

De niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) staan onder druk in het huidige kabinetsbeleid. Cordaid slankt haar organisatie al af door onzekerheid over een aflopende medefinancieringsstelsel en haar keuze voor sociaal ondernemerschap. Tijd voor een goed gesprek met campagnedirecteur Tom van der Lee van Oxfam Novib over de politiek, het bedrijfsleven en de toekomst. ‘We moeten allemaal leren dat we in tijden leven waarin de zekerheden van vroeger niet meer bestaan.’

>

Ingrid de Caluwé (VVD): ‘Gedeeld belang, geen egoïstisch eigenbelang’

In het kader van ‘De Knaak van Knapen’ spreekt Vice Versa met alle woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Ingrid de Caluwé (VVD) benadrukt het gedeeld belang in ontwikkelingssamenwerking (OS): ‘Niet alleen ontwikkelingslanden moeten beter worden van OS, we mogen best onze eigen bedrijven promoten.’

>

René Grotenhuis: ‘OS middelen als vangnet voor coherentiepijn?’

Twee weken geleden publiceerde Vice Versa een artikel van Paul Hassing waarin hij pleitte voor ‘Coherentiedoelen’ in plaats van Millenniumdoelen. Cordaid-directeur René Grotenhuis concludeert hieruit dat Hassing Nederlandse coherentie overschat: ‘In zekere zin herhaalt Hassing in zijn betoog het oude denken dat de oplossing voor ontwikkelingslanden vooral bij onszelf ligt.’

>

ICCO en Cordaid: ‘Recht op voedsel van tafel’

In het kader van Wereldvoedseldag 2011 dragen ICCO en Cordaid bij aan de discussie over voedselzekerheid. Eerder deze week schreef Eric Smaling al een artikel over dit onderwerp. De twee NGO’s bouwen hierop voort en uiten hun twijfels over de nieuwe aanpak van Knapen: ‘Het bedrijfsleven krijgt voedselzekerheid op haar bord.’

>

Smoelenboek Knapen: geestesvader Peter van Lieshout

Vice Versa maakt het smoelenboek van staatssecretaris Ben Knapen. Wie zijn belangrijk voor de staatssecretaris achter de schermen? Vice Versa doet elke week onderzoek naar deze mensen en zoekt uit wat hun invloed is op het ontwikkelingsbeleid van Knapen. Met deze week: aartsvader Peter van Lieshout.

>

Johan Driessen (PVV): ‘PVV wil trade, not aid’

In het kader van “De Knaak van Knapen” spreekt Vice Versa met alle woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. PVV-kamerlid Johan Driessen bijt vandaag de spits af. Het westen moet haar protectionistische handelsbarrières afbreken, vindt hij, zodat ontwikkelingslanden zelf op eigen kracht kunnen komen te staan zonder hulp.

>

De HGIS nota geanalyseerd

Tijdens Prinsjesdag analyseerde Paul van den Berg de memorie van toelichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar er is meer: de HGIS nota waarin de uitgaven van de verschillende departementen aan internationale samenwerking worden gebundeld. Welk plaatje doemt hieruit op?

>

Ben Knapen over voedselzekerheid: ‘Stil zitten is geen optie’

Het kabinet trekt de komende vier jaar 50 miljoen euro uit voor het programma voor ondersteuning van producentenorganisaties (POP) van Agriterra. Dat heeft staatssecretaris Ben Knapen maandag 10 oktober toegezegd op een symposium, met als thema ‘coöperatieve samenwerking in ontwikkelingslanden’, georganiseerd door de Nationale Coöperatieve Raad voor land en tuinbouw (NCR) en Agriterra. Tijdens het symposium werd gekeken naar de rol die de coöperatieve beweging in Nederland kan spelen in ontwikkelingslanden.

>

Prof op het Binnenhof: Eric Smaling over expertise op het terrein van voedselzekerheid

Voedselzekerheid is een speerpunt in het beleid van staatssecretaris Knapen. Iedereen roept in koor dat Nederland de wereld iets te bieden heeft op dit terrein. Maar is dat ook zo? En sluit ons aanbod aan op de vraag uit ontwikkelingslanden? Eric Smaling, hoogleraar duurzame landbouw en directeur ontwikkelingsbeleid van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, geeft antwoord.

>

Het seksueel nationalisme van Ben Knapen

Het budget voor seksuele gezondheid en rechten wordt uitgehold, stelde de SRHR alliantie in een reactie op deze site. Dit terwijl staatssecretaris Ben Knapen tijdens Moedernacht in Den Haag nog zei dat Nederland iets bijzonders te bieden heeft op het vlak van seksuele gezondheid en rechten. Daarom is het thema zelfs een prioriteit in het ontwikkelingsbeleid. Grote woorden dus die niet in daden worden vertaald, stelt promovendus Brenda Bartelink. Het is jammer dat seksuele rechten vooral interessant zijn om over te praten, maar verrassend is dat eigenlijk niet.

>

Maatschappelijke winstmaximalisatie bij NGO’s is een must!

Directies van ontwikkelingsorganisaties moeten veel strenger optreden tegen personeel dat niet optimaal functioneert. Juist bij een NGO is een dagje ‘lummelen op het werk’ onacceptabel. Dat schrijft Frank van der Linde in zijn eerste bijdrage op deze site. Vanaf vandaag laat de voormalige directeur van Fairfood als nieuwe columnist zijn licht schijnen over de ‘softheid van de sector.’

>

Nederland, het is tijd voor echte ontwikkelingssamenwerking

Waarom grijpt de ontwikkelingssector de bezuinigingen niet aan om een grondige hervorming door te voeren, gebaseerd op een nieuwe realiteit? Jan Marchal, journalist bij de Wereldomroep en oud-medewerker van ICCO, gooit een steen in de vijver. Een pleidooi voor NL-cooperation in plaats van NL-Aid.

>

Gebonden hulp of niet?

De € 300 miljoen voor partnerschappen tussen bedrijven uit Nederland en het lokaal midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden is niet bedoeld om de eerste te spekken, maar om de ontwikkeling van de laatste te faciliteren, zo herhaalt staatssecretaris Knapen keer op keer. Het Ministerie van EL&I ondertussen vertelt een heel ander verhaal. Er moeten zoveel mogelijk contracten voor Nederlandse bedrijven worden binnengehaald. Criticasters vrezen nu voor een herleving van het tijdperk van gebonden hulp. Maar is het wel ‘gebonden hulp’?

>