Categorie - De Knaak van Knapen

Voor het Kabinet-Rutte was de presentatie van de Miljoenennota het startschot van nog grotere bezuinigingen op ontwikkelings-samenwerking, voor Vice Versa het moment om zich volledig in de Haagse politiek onder te dompelen.

Onze verslaggevers struinen het Binnenhof af en nemen de temperatuur op van het debat in de Tweede Kamer. Ze vertellen het verhaal achter de keuzes van de staatssecretaris – zodat u weet wat er werkelijk speelt. De website www.viceversaonline.nl biedt vanaf 20 september een constante stroom aan nieuwsverhalen, reacties, analyses, opiniestukken en interviews naar aanleiding van de grootste bezuinigingsoperatie in de Nederlandse OS-geschiedenis.

De Knaak van Knapen is een initiatief van Cordaid en Vice Versa.

HET ONTWIKKELINGSVELD ZAL WORDEN OMGEWOELD, MAAR NIET ZONDER DISCUSSIE…DOE MEE.

 

Kennisbeleid raakt onvoldoende de kern waar het om gaat

Afgelopen dinsdag heeft staatssecretaris Knapen zijn kennisbeleid geschetst in een langverwachte brief aan de Tweede Kamer. Zoals verwacht stuurt Knapen aan op een nauwe focus op de vier OS-prioriteiten plus kennis over innovatieve, themaoverstijgende interventiestrategieën. Peter Gondrie en Beatrijs Stikkers-Muller van KNCV Tuberculosefonds plaatsen een aantal kritische kanttekingen bij het nieuwe kennisbeleid én een paar interessante uitdagingen voor een gouden piramide.

>

Goede doorvertaling naar de praktijk ontbreekt nog in beleidsbrief duurzaam ondernemen

In reactie op de notitie ‘Ontwikkeling door Duurzaam Ondernemen’ plaatsen de vier ontwikkelingsorganisaties Cordaid, ICCO, Oxfam Novib en Woord en Daad negen kanttekeningen bij het duurzaamheidsbeleid van Knapen. Het bereiken van kleine boeren en groene groei met het bedrijfsleveninstrumentarium zijn positieve voornemens, maar er mist nog een goede doorvertaling naar de praktijk, beweren de auteurs. Voor Vice Versa zetten ze de kanttekeningen op een rijtje.

>

Diederik van Dijk (SGP): ‘Geen condooms maar wees-trouw campagnes’

In het kader van de Knaak van Knapen interviewt Vice Versa woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Het woord is aan Diederik van Dijk van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Zijn partij pleit onder andere voor een hoger onderwijsbudget en zorgvuldige terugtrekking uit exitlanden. Van Dijk: ‘Behaalde resultaten uit het verleden moet je nu niet laten verdampen.’

>

IOB onderwijsrapport: ‘Nederland in sommige landen wel een meerwaarde’

Gisteren werd het langverwachte onderwijsrapport ‘Education matters: policy review of the Dutch contribution to basic education 1999-2009’ aan de Tweede Kamer overhandigd. Vice Versa sprak op het kantoor van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) met de samenstellers van het rapport: directeur prof. dr. Ruerd Ruben, evaluatie expert Phil Compernolle en onderzoeksmedewerkster Simone Verkaart. Belangrijkste conclusie: Nederland leverde een belangrijke bijdrage aan meer en beter basisonderwijs voor kinderen in OS-landen.

>

Knapen neemt exitstrategieën ambassades onder de loep

Het regent brieven in Den Haag. Gisteravond ontving de Tweede Kamer de langverwachte brief van staatssecretaris Knapen over de voortgang van de hulpbeëindiging in de exitlanden. Knapen zet uiteen hoe het met de opdracht gaat die hij de betrokken Nederlandse ambassades afgelopen jaar gaf, namelijk het maken van een exitstrategie op maat.

>

Sluizen naar bedrijfsleven worden wagenwijd opengezet

Het lijkt erop alsof de politici Knapen en Verhagen, en in het verlengde daarvan de ambtenaren van beide departementen, niets hebben geleerd van de evaluaties van de onlangs beëindigde bedrijfsprogramma’s ORET en MILIEV. Dit betoogt oud-topambtenaar Paul Hassing.

>

SNV vanaf 2016 onafhankelijk van overheidssubsidie

Ontwikkelingsorganisatie SNV krijgt aanzienlijk minder overheidssubsidie. Vrijdag werd bekend dat de organisatie tot 2015 op 124 miljoen euro minder aan overheidssteun moet rekenen. Het is geen verassende bezuiniging volgens SNV. De organisatie zal vanaf 2016 geheel zelf voor financiering moeten zorgen.’ Het is eigenlijk wel een gezonde ontwikkeling’, vindt Directeur Allert van den Ham.

>

Prof op het Binnenhof Wiet Janssen: ‘Gaat de ontwikkelingshulp nu voor een groot deel naar Nederlandse bedrijven? Welnee!’

Er heerst in de ontwikkelingssector de nodige scepsis over de plannen van staatssecretaris Knapen om het Nederlandse bedrijfsleven uit het Nederlandse ontwikkelingsbudget te financieren. Is die vrees terecht? Welnee, betoogt wetenschapper Wiet Janssen. Er verandert nauwelijks wat.

>

‘Yes we care!’: reactie IKV Pax Christi op de Miljoenennota

Afgelopen maand bracht IKV Pax Christi haar reactie op de Miljoenennota uit. In lijn met de missie van de organisatie richt het rapport ‘Yes we care!’ zich op veiligheid, welvaart en vrijheid. Het rapport is kritisch over de grondslag van het buitenlandbeleid en pleit voor het beschermen van de menselijke waardigheid. Teamleider public affairs Erik Laan: ‘Nationaal belang wordt door deze regering in een enge zin geformuleerd, namelijk in de zin van economische belangen voor het bedrijfsleven.’

>

Verwachte ODA-uitgaven per partnerland 2011

Het ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigde afgelopen maandag de antwoorden op de schriftelijke vragen over de HGIS nota 2012 (Homogene Groep Internationale Samenwerking) aan de Tweede Kamer. Veel vragen gingen over de ODA-uitgaven en over details van het budget voor de partnerlanden. Vice Versa publiceert daarom het overzicht van de verwachte ODA-uitgaven per partnerland en thema voor 2011.

>

Eenhoorn: ‘Kabinetskeuze voedselzekerheid is een unieke kans’

Hoe staat het met de strijd tegen de honger? Het eerste VN Millenniumdoel om het aantal mensen met honger in 2015 te halveren gaat het niet redden. Sterker nog, het aantal hongerigen groeit. Is er nog hoop? Vice Versa pakt de trein naar Aerdenhout en vraagt het aan Hans Eenhoorn, voedselzekerheid-expert en oud-topman van Unilever: ‘Ieder Afrikaans land kan voedselzekerheid realiseren. Er is in principe geld genoeg.’

>

Joël Voordewind (CU): ‘Onderwijs is nog steeds de sleutel tot ontwikkeling’

In het kader van ‘De Knaak van Knapen’ spreekt Vice Versa met de woordvoerders ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Deze keer is het woord aan Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie: Joël Voordewind. Hij gaat de komende weken pleiten voor eerlijke handel: ‘We hebben allemaal boter op ons hoofd’.

>

Woord en Daad: Wat hebben we bereikt in vier jaar tijd?

Hoe laat je zien wat je als ontwikkelingsorganisatie bereikt? Hoe meet je wat gelukt en wat mislukt is? En wat kunnen mensen met die informatie? Dat zijn vragen die veel ontwikkelingsorganisaties bezighouden. Kijk maar naar nieuwe bewegingen zoals het Open For Change waarbij Partos en het Ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken zijn . Evert- Jan Brouwer en Wouter Rijneveld van Wood en Daad beschrijven het proces van verantwoording van hun organisatie en gaan in op het spanningsveld van te veel willen meten en je juist afkeren van de meetcultuur.

>

Maastricht Debates met Ben Knapen: de titel onwaardig

Gisteren was staatssecretaris Ben Knapen voor Maastricht Debates in het zuiden des lands om het debat aan te gaan met een groot aantal buitenlandse studenten van de Maastricht School of Management (MSM). Wat een twee uur durend interactief debat had moeten worden, mondde uit in een krap half uurtje waarin de staatssecretaris slechts een aantal kritische vragen van de studenten beantwoordde.

>

Globaliseringsvisie blijft uit in langverwachte brief Knapen

Afgelopen vrijdag kreeg de Tweede Kamer twee brieven van staatssecretaris Knapen binnen. Wat werd de kamer wijzer over de overkoepelende globaliseringsvisie en de stimulering van de private sector in ontwikkelingslanden?

>

Kathleen Ferrier (CDA): ‘De 0,7 procentnorm zit in onze aderen’

In het kader van ‘De Knaak van Knapen’ spreekt Vice Versa met alle woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking van de verschillende politieke partijen. Ditmaal het woord aan CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, die in haar drukke schema gelukkig tijd heeft gevonden voor een persoonlijk interview. Ferrier: ‘Ik ga pleiten voor coherentie, verduurzaming, kennisbehoud en een zorgvuldige uitfasering.’

>

Voedselzekerheidsbrief van Knapen en Bleker stelt bedrijven in plaats van boeren centraal

Het lange wachten op de uitwerking van het voedselzekerheidsbeleid is niet voor niets geweest, stellen Paul van den Berg en Dicky de Morrée van Cordaid. Er ligt nu in ieder geval een brief die wat meer helderheid schept over de richting die de regering wil inslaan. Het is echter de vraag of deze richting de kleine producenten daadwerkelijk verder gaat helpen.

>

Unanimiteit over SER-advies

Waar in de Tweede Kamer normaliter verdeeldheid heerst over ontwikkelingssamenwerking, zijn de Kamerleden het vrijwel eens over het advies in het rapport ‘Ontwikkeling door duurzaam ondernemen’ van de Sociaal-Economische Raad (SER). Gisterenochtend presenteerde SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan het rapport dat werd samengesteld op aanvraag van staatssecretaris Ben Knapen.

>

Een blik op ontwikkelingshulp vanuit het veld: SNV’er Mizane Yohannes

Nederland bezuinigt stevig op ontwikkelingssamenwerking; het kabinet gaat terug naar 15 partnerlanden en de private sector wordt een belangrijke speler in ontwikkelingssamenwerking. Hoewel niet onverwacht, leverde dit veel discussie, vragen en kritiek op vanuit de sector. Maar hoe beleven ontwikkelingsorganisaties in ontwikkelingslanden zelf dit nieuwe beleid? Vice Versa sprak met Mizane Yohannes, landendirecteur SNV in Zuid-Soedan, over ontwikkelingshulp in Zuid-Soedan en het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

>

Mariken Gaanderse: ‘Wat een fantastische kans biedt Ben Knapen ons’

Ben Knapen hield de sector afgelopen zaterdag op de Afrikadag voor dat ze verder moet kijken naar de traditionele ontwikkelingssamenwerking en dat er ruimte moet komen voor nieuwe spelers. Hoe kan het dan dat ons eigenbelang en onze eigen angsten zo de overhand hebben in het ‘vernieuwde’ beleid van Knapen, stelt Mariken Gaanderse in deze opiniebijdrage. Ze reikt de staatssecretaris de helpende hand.

>

Afrikadag 2011: ‘Denken over de toekomst; klassieke hulp of in zee met nieuwe spelers?’

Afgelopen zaterdag vond in de Haagse Hogeschool de jaarlijkse Afrikadag plaats. Naast de vele workshops, informatiemarkten, lezingen en debatten organiseerde de Evert Vermeer stichting ook vele andere activiteiten, bijvoorbeeld speeddaten met prominenten als Jan Pronk en Job Cohen. Staatssecretaris Ben Knapen verzorgde de openingsspeech: ‘Er is behoefte aan een nieuwe architectuur, een nieuw huis voor internationale verantwoordelijkheid.’

>