Annelies Zoomers

  

Migratie: van ontmoedigingsbeleid naar banenplan

Het nieuwe kabinet is van plan ‘migratiedeals’ te sluiten met Noord-Afrikaanse landen om de migratiecrisis te bestrijden. Maar in plaats van miljarden te besteden aan het stoppen van vluchtelingen, kunnen we dat geld beter gebruiken voor iets constructiefs. Dat bepleiten hoogleraar Annelies Zoomers en assistent professor Ilse van Liempt aan de Universiteit Utrecht. Een banenplan, investeringen in werkgelegenheid en infrastructuur voor ‘gastvrije’ lokale overheden en inspraak voor vluchtelingen én lokale bewoners, zijn enkele ingrediënten van hun radicaal andere benadering.

>

‘Nederland moet internationale migratie onderdeel van ontwikkelingsbeleid maken’

Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid wordt op dit moment ingrijpend hervormd. Migratie vormt daarvan geen integraal onderdeel. Toch zou dat wel moeten. Annelies Zoomers, hoogleraar internationale ontwikkelingsstudies in Utrecht, legt uit waarom.

>

Prof op het Binnenhof: Nieuw ontwikkelingsbeleid moet ambitieuzer

Het nieuwe Nederlandse beleid – met een duidelijke focus en een beperkt aantal landen – ziet er in de Nederlandse polder tamelijk helder en overzichtelijk uit. Afgezet tegen de huidige ontwikkelingen moeten echter grote vraagtekens worden gezet bij onze ambitie om ‘partnerlanden ‘zelfredzaam’ te maken met inzet van Nederlandse expertise. Dit betoogt Annelies Zoomers, hoogleraar ontwikkelingsstudies in Utrecht, in dit essay. ‘Vanuit ontwikkelingsperspectief is niet het gebrek aan economische zelfredzaamheid het probleem, maar vooral de grootschalige instroom van kapitaal die ten koste gaat van het milieu en armoedebestrijding.’

>