Categorie - Revolverend Fonds

 

Ploumen krijgt oppositie nog niet warm voor DGGF

Over het Dutch Good Growth Fund is ook gisteren na het notaoverleg Ondernemen voor Ontwikkeling het laatste woord nog niet gesproken.De oppositie toonde zich ontevreden en bezorgd over de uitwerking van het driesporenbeleid en de ontwikkelingsrelevantie van het fonds en kaartte een paar heikele kwesties aan.

>

Het Dutch Good Growth Fund: winst in ontwikkelingssamenwerking, maar voor wie?

Aankomende maandag bespreekt de Tweede Kamer het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Het is de bedoeling dat het fonds al begin 2014 start gaat. Het DGGF beoogt ontwikkelingsrelevante export en investeringen te stimuleren en vormt een belangrijke pilaar onder het de gecombineerde ‘Handel en Hulp’ Agenda van Minister Ploumen. Maar volgens ActionAid, BothENDS en SOMO komt het fonds vooral het Nederlandse bedrijfsleven ten goede en is het allerminst zeker dat mensen in ontwikkelingslanden ervan zullen profiteren. Zij doen in hun nieuwe rapport dat vandaag verschijnt concrete aanbevelingen hoe het dan wél kan.

>

Ontwikkelingssamenwerking en Rutte’s kleipoppen

Het zijn spannende dagen in politiek Nederland. Gaat minister Dijsselbloem het redden om een akkoord te smeden met oppositiepartijen? Ondertussen lijkt dit het zoveelste deelakkoord te worden van het kabinet Rutte-II. Evert-Jan Brouwer analyseert welke gevolgen de politieke stijl van de laatste paar jaar – akkoorden met de oppositie – heeft voor de manier waarop politici omgaan met het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

>

Algemene Beschouwingen: OS vormt klein maar fel discussiepunt

Gisteren en vandaag vinden de Algemene Beschouwingen plaats, waarin het kabinet steun moet vinden voor de Rijksbegroting. Door een gebrek aan een meerderheid in de Eerste Kamer staat de oppositie sterk. Ontwikkelingssamenwerking is een fel discussiepunt. Het afstappen van de 0,7% norm vindt weinig weerklank. Sjoerd Sjoerdsma (D66): ´Nederland verliest de internationale koploperspositie die het nu heeft’.

>

Van Dijk wil aanpak van oneerlijke handelsverdragen

Van 17 tot en met 25 augustus gingen Kamerleden van de parlementaire commissie buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking naar Tanzania en Ethiopië. Centraal stond de vraag of het goed is dat de regering meer nadruk legt op handel dan op ontwikkelingssamenwerking. Jasper van Dijk (SP) was mee en concludeert dat de nadruk op handel ten koste gaat van ontwikkelingssamenwerking.

>

Exportfinanciering: de achtergronden en dilemma’s

Exportfinanciering is een van de nieuwe instrumenten in het ontwikkelingsbeleid van minister Ploumen. Er zijn al verhitte debatten over gevoerd, maar wat is exportfinanciering nu precies? Welke lobby zit erachter? En verdient het wel een plaats in het Dutch Good Growth Fund?

>

Hoorzitting beleidsnota (deel 4/4) Speerpunten: ‘Bundel kennis, kunde en investeringen’

In het vierde deel van de hoorzitting kwam een ratjetoe van onderwerpen aan bod: voedselzekerheid, watervoorzieningen, vrede en veiligheid en gendergelijkheid. Kortom, de speerpunten en crosscotting issues van Ploumen’s beleid. En ook daarbinnen kan het Nederlands bedrijfsleven een grote rol spelen.

>

Hoorzitting beleidsnota (3/4) Dutch Good Growth Fund: ‘Het fonds heeft wel een bestemming, maar geen doel’

In het derde deel van de hoorzitting kwam het tot Dutch Good Growth Fund gedoopte revolverend fonds aan bod. Uit de zitting bleek dat er bij de genodigden nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de besteding en het doel van het fonds.

>

Hoorzitting beleidsnota (deel 1/4) over ontwikkelingssamenwerking en armoedebestrijding: ‘wie profiteert?’

Gisteren vond de hoorzitting over de beleidsnota ‘Wat de wereld verdient’ plaats. Tijdens het eerste deel, waarin vertegenwoordigers uit de ontwikkelingssector werden gehoord, was weinig enthousiasme te bespeuren voor de plannen van minister Ploumen. Het begrip ‘inclusieve groei’ riep veel verwarring op en ook de discussie over sociale versus productieve sectoren bloeide weer op.

>

Thierry Sanders: ‘Zorg er voor dat er eenheid komt in het fonds’

Afgelopen vrijdag presenteerde minister Ploumen haar visie in de nota ‘Wat de wereld verdient.’ Hierin zette ze ook haar plannen…

>

Tijd voor vragen, de meningen komen later wel

Een origineel idee van Lau Schulpen van het CIDIN (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij heeft een aantal Kamervragen bedacht op basis van de nota van Ploumen. Je kunt volgens hem beter eerst goed luisteren en de mening van de minister helder krijgen door het stellen van vragen. Vandaar dat hij een aftrap doet met zeven Kamervragen voor de minister.

>

Pijnpunten vermeden tijdens persconferentie Ploumen

De persconferentie over de nota van Ploumen was de afgelopen week opgeblazen tot een controversieel item, maar ondanks de vissende vragen van de journalisten leek er van enige controverse tussen VVD en PvdA geen sprake meer te zijn. De eventuele pijnpunten die tussen beide partijen zouden kunnen zitten, werden gepareerd door te verwijzen naar toekomstige deeluitwerkingen van het beleid.

>

Joël Voordewind (ChristenUnie): ‘De PvdA heeft het laten lopen’

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Joël Voordwind (ChristenUnie), die duidelijk is over de plannen voor het revolverend fonds. ‘Het Nederlands bedrijfsleven mag best meedenken over de vormgeving van het fonds, maar het kabinet heeft zich te houden aan de motie-Slob.’

>

‘Exportfinanciering moet een prominente plaats krijgen bij invulling van het revolverend fonds’

Het revolverend fonds en het verlenen van exportkredietverzekeringen hebben alle potentie om te slagen. Dat zegt Johan Schrijver, directeur van kredietverzekeraar Atradius Dutch State Business, dat onder andere exportkredietverzekeringen in naam van de Nederlandse staat verstrekt. Schrijver maakt deel uit van de referentiegroep voor het revolverend fonds die in het leven is geroepen door minister Ploumen.

>

Agnes Mulder (CDA): ‘Ik roep Ploumen op tempo te maken’

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Agnes Mulder (CDA). Wat haar betreft mag het Nederlandse bedrijfsleven goed mee profiteren van het revolverend fonds: ‘Nederland hoeft zich niet te schamen voor haar eigenbelang.’

>

Telegraaf meldt akkoord over revolverend fonds: Nederlands bedrijfsleven profiteert flink

Dagblad Telegraaf wist haar lezers vanochtend te vertellen dat VVD en PvdA tot een akkoord zijn gekomen over de invulling van het revolverend fonds. Volgens ‘De krant van wakker Nederland’ zal het Nederlandse bedrijfsleven volop profiteren van het fonds.

>

Ingrid de Caluwé: ‘Laat het bedrijfsleven spelen aan het bedrijfsleven over’

Binnenkort presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Ingrid de Caluwé (VVD), die in de huidige storm van protest een duidelijke tip heeft voor minister Ploumen: ‘Probeer niet iedereen te vriend te houden maar maak duidelijke keuzes. Handel waar kan, hulp waar nog moet.’

>

Zet Revolverend Fonds in voor nieuwe topsector “Impact Investing”

Wat moet er gebeuren met het revolverende fonds? Het kabinet is er nog niet uit, en ondertussen vreest men ervoor dat het grootste deel naar het Nederlands bedrijfsleven gaat. Triple Jump ziet echter duidelijk kansen voor een ontwikkelingsrelevant fonds, zolang deze is gericht op het MKB uit de missing middle in ontwikkelingslanden. ‘Een prachtkans om een topsector in Nederland op te bouwen.’

>

‘Ontwikkelingsgeld naar Defensie is creatief met kurk’

Sinds het aantreden van minister Ploumen is de combinatie hulp en handel landelijk voer voor discussie. Het debat richt zich hierbij voornamelijk op de invulling van het revolverend fonds. Maar hoe zit het eigenlijk met het budget dat wordt weggezet voor Internationale Veiligheid? Vice Versa ging op onderzoek uit.

>

Referentiegroep voor revolverend fonds staat in tweestrijd

Nog een paar weken voordat minister Ploumen – naar verwachting – meer duidelijkheid geeft over de invulling van het revolverende fonds. Ondertussen zit de referentiegroep die het ministerie hierover moet adviseren totaal niet op een lijn. Zo stelt Suzan van der Meij (MVO-Platform) dat de ontwikkelingsrelevantie van het fonds nog lang niet is uitgekristalliseerd. Daarnaast vinden ngo’s dat er te veel belanghebbenden in de referentiegroep zitten en dat ngo’s ondervertegenwoordigd zijn, terwijl VNO-NCW de samenstelling ‘gebalanceerd’ noemt. Vice Versa sprak met Linda van Beek (VNO-NCW), Henri van Eeghen (Cordaid) en Suzan van der Meij (MVO-platform).

>

Bram van Ojik: ‘Ik schaar mij met enige trots in het kamp van de mensen die “ouderwets” zijn’

Begin april presenteert minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar visie en beleid. Vice Versa vraagt de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer naar hun mening. Vandaag Bram van Ojik (GroenLinks), die al eerder dit jaar met Vice Versa sprak over hulp en handel. ‘Ploumen doet het nu lijken alsof handel en hulp in een blender gooien haar tot koningin van de coherentie maakt.’

>