Karlijn de Wolff

  

Back stage in het ziekenhuis

Judith van de Kamp woont voor twee jaar in Kameroen, waar ze promotie-onderzoek doet in een ziekenhuis. Na een paar maanden denkt ze het reilen en zeilen redelijk te kennen. Ze leert echter ‘de andere kant’ van het ziekenhuis kennen als haar dochtertje ziek wordt; het patiëntenperspectief biedt nieuwe inzichten.

>

Algemene Beschouwingen: OS vormt klein maar fel discussiepunt

Gisteren en vandaag vinden de Algemene Beschouwingen plaats, waarin het kabinet steun moet vinden voor de Rijksbegroting. Door een gebrek aan een meerderheid in de Eerste Kamer staat de oppositie sterk. Ontwikkelingssamenwerking is een fel discussiepunt. Het afstappen van de 0,7% norm vindt weinig weerklank. Sjoerd Sjoerdsma (D66): ´Nederland verliest de internationale koploperspositie die het nu heeft’.

>

Kamer tevreden met ambities Ploumen voor post-2015 agenda

Heeft minister Ploumen de hoop op het behalen van de Millennium Development Goals nog wel zo hoog op haar agenda staan, of is de hoop al opgegeven? Dat was de belangrijkste vraag tijdens het Tweede Kamerdebat over de Nederlandse visie op de post-2015 ontwikkelingsagenda. Daarentegen kreeg Ploumen wel alle lof voor haar ambitieuze post-2015 plannen.

>

“Een opperbeste stemming” over Syrië?

“Beurzen juichend over plan diplomatieke oplossing in Syrië”. De hoop op een oplossing voor “de situatie” in Syrië zorgt voor “een opperbeste stemming” onder beleggers. Hoe zouden de Syrische burgers zich voelen als zij deze woorden lezen op de economiepagina van de Volkskrant?

>

Oppositie maakt zich op voor een hete herfst

Het zomerreces is voorbij en de oppositie maakt zich op voor een nieuwe reeks pogingen om het beleid van minister Ploumen van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te beïnvloeden. De minister lijkt halsstarrig. Wat is de strategie van de OS-woordvoerders?

>

Humanitaire crisis in Syrië: ‘Hulp schiet aan alle kanten tekort’

De discussie over het geweld in Syrië concentreerde zich in de Westerse media tot nu toe met name op de vraag: wel of niet militair ingrijpen? Het feit dat er intussen in het land zich een humanitaire ramp voltrekt kreeg relatief veel minder aandacht. Ook het bedrag dat opgehaald is tijdens inzamelingsacties van giro 555- tot nu toe zo’n 5 miljoen euro- is bedroevend laag ten opzichte van de 200 miljoen die ten tijde van de aardbeving en de tsunami in Azië in 2004 ingezameld werd. Hoe komt het dat de compassie voor de humanitaire crisis zo lang op zich heeft laten wachten?

>

De NRC Charity Awards laten diversiteit aan beeldvorming OS-sector zien

NRC Media heeft het initiatief genomen tot de Charity Awards, een wedstrijd waarbij de advertenties van goede doelen beoordeeld worden door zowel een vakjury als door het publiek. De beelden, de een smaakvoller dan de ander, heeft op Facebook voor veel discussie gezorgd. Vice Versa zet de tien meest opvallende campagnebeelden op een rijtje.

>

Waterroute 1: Naar buiten treden

Navigeren op het water vergt een vooruitziende blik. In de Waterspecial van Vice Versa worden de uitdagingen die voor ons liggen beschreven, als een kompas voor de toekomst. Drie ‘kapiteins’ schetsen de slimste waterroutes, allereerst Raimond Hafkenscheid, strategisch adviseur Water & Adaptatie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hafkenscheid is van mening dat de scheepsvaart zich open moet stellen, zowel voor vernieuwing vanuit de internetsector, als voor internationale partners.

>

De EPA 2014 deadline: ‘een gevaarlijk zakelijke strategie van de EU’

Nog iets meer dan een jaar en dan verstrijkt de deadline voor het tekenen van de Economic Partnership Agreements (EPA’s) voor de ACS (landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan). Tekenen zij het verdrag niet, dan dreigen ze de voordelige toegang tot de Europese markt kwijt te raken. Minister Ploumen heeft zich in deze onderhandelingen opgeworpen als ‘honest broker’ en probeert met alle partijen tot een akkoord komen. Ook internationaal staan deze nieuwe vrijhandelsakkoorden ter discussie, dat werd duidelijk tijdens de conferentie die vorige maand hierover plaats vond in Brussel. Sylvester Bagooro van het Third World Network in Ghana analyseerde de ontwikkelingen.

>

Nederlandse armoedebestrijding door Cordaid: ‘geen booming nieuws’

Dinsdag kondigde Cordaid aan plannen te hebben om armoede in Nederland te bestrijden. De gemoederen liepen hoog op in de media en de meningen waren sterk verdeeld. ‘Is armoedebestrijding hier niet een taak van de Nederlandse overheid?’, vragen critici zich af, terwijl anderen de noviteit van deze aanpak in twijfel trekken. Vice Versa peilde de reacties in de sector.

>

Armoede in Nederland is een realiteit

Gisteren presenteerde Cordaid haar plannen om in de toekomst meer aandacht te besteden aan armoedebestrijding in Nederland. Deze aankondiging heeft veel stof doen opwaaien zowel in de sector, als in politiek Den Haag. Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid, zette de argumenten op een rij en analyseerde de discussie.

>

SOMO: ‘Zowel het beleid, als de visie van de overheid schiet tekort’

‘Nederland is een vrijplaats voor bedrijven die mensenrechten schenden’, stelt het rapport dat Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) gisteren uitbracht. SOMO deed onderzoek naar grote multinationals die in Nederland gevestigd zijn en die directe relaties hebben met landen waar de productie plaatsvindt en waar mensenrechtenschendingen zijn geconstateerd. Controle op deze bedrijven door de overheid ontbreekt en dit moet onder andere middels een nationale toezichthouder veranderen, aldus het rapport. Vice Versa sprak Roos van Os, onderzoeker bij SOMO en één van de auteurs van het rapport.

>

Het Budget Internationale Veiligheid: ‘Als we dit op een goede manier kunnen inzetten kan het zeker iets positiefs zijn’

Over het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is de laatste tijd een hoop te doen. De meningen zijn aardig verdeeld zoals uit eerdere opiniestukken is gebleken. ViceVersa vond het tijd voor wat meer verdieping en vroeg een analyse van Kees Homan. Is de definitie ‘ontwikkelingsrelevant’ haalbaar en in hoeverre dienen defensie en ontwikkeling aan elkaar verbonden te worden?

>

Het Budget Internationale Veiligheid: ‘Dit is simpelweg een zoethoudertje voor de PvdA’

Afgelopen vrijdag verscheen de Kamerbrief van minister Ploumen over het Budget voor Internationale Veiligheid (BIV), die de Kamer meer duidelijkheid zou moeten verschaffen op het gebied van financiering en inzet. ViceVersa peilde de reacties en keek of dit gelukt is. Duidelijk is dat Ploumen een grote verantwoordelijkheid draagt: ‘Minister Ploumen moet de integriteit van dit potje beschermen, doet ze dat niet dan zou ze moeten opstappen, als ze ook maar een beetje serieus is’.

>

De post-2015 ontwikkelingsagenda: ‘hoe gaat Nederland zich hier voor hard maken’

Onlangs stuurde minister Ploumen haar visie op de post-2015 ontwikkelingsagenda naar de Tweede Kamer. In deze brief wordt uitgelegd wat…

>

‘Duurzame ontwikkeling leeft overal ter wereld, behalve in Den Haag’

Nederland is onzichtbaar geworden in het internationale milieuveld, dat was de strekking van het debat naar aanleiding van de presentatie van het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) Nieuwe wegen voor internationale milieusamenwerking, afgelopen donderdag. Er is een proactieve overheid nodig die andere prioriteiten stelt dan vandaag de dag het geval is. ‘Want’, zo stelt Hans Opschoor, lid van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de AIV, ‘duurzame ontwikkeling leeft overal ter wereld, behalve in Den Haag.’

>

Millennium Development Goals Report 2013: ongelijke vooruitgang

Gisteren is het jaarlijkse Millennium Development Goals Report van de Verenigde Naties van 2013 gepubliceerd. Hierin wordt de vooruitgang van de targets van de Millennium Development Goals (MDG’s) gemeten. Er is vooruitgang geboekt en sommige targets zijn zelfs al gehaald, waaronder het halveren van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft en verbeterde toegang tot drinkwater. Maar binnen en tussen landen zijn er grote verschillen. Landen in Sub Sahara Afrika en in Zuid Azië blijven ver achter bij de rest en zwakkere groepen profiteren het minste van de vooruitgang.

>