Maarten Vreeburg

  

Kwaku Aning over de zegeningen van nucleaire techniek

Nucleaire technologie associëren we met verwoesting en rampspoed. Toch zijn er ook veel goede en vreedzame toepassingen. Kwaku Aning van het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) was onlangs op uitnodiging van Minister van Buitenlandse Zaken Timmermans in Nederland om te vertellen over toepassingen van nucleaire technologie.

>

‘Investeer in kleinschalige landbouw om landroof tegen te gaan’

ActionAid publiceerde vorige week een uitgebreid en zeer leesbaar rapport over landroof. The Great Land Heist neemt een groot aantal case studies onder de loep over de hele wereld. Het rapport geeft een goed overzicht van het ingewikkelde proces dat landroof is, maar doet ook een aantal frisse aanbevelingen voor beleidsmakers. Het is een uitermate complex en internationaal probleem, maar Barbara van Paassen, beleidsadviseur op het gebied van landrechten bij ActionAid, ziet concrete mogelijkheden om het aan te pakken.

>

‘Kufuor durft de taboes rond sanitatie en hygiëne te doorbreken’

Zaterdagavond 31 mei won Oranje met 1 – 0 van de Ghanese Black Stars tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in de Kuip. Maar dat was niet het belangrijkste dat er die avond gebeurde in de thuisbasis van Feyenoord. De massaal aanwezige supporters brachten via Football for Water geld op voor schoon drinkwater, en de voormalig president van Ghana John Kufuor maakte met minister Ploumen de oprichting van de netwerkorganisatie Sanitation and Water for All definitief.

>

Over conflicten en compromissen

Op woensdag 21 mei vond de eindconferentie van het NWO-onderzoeksprogramma Conflict & Veiligheid plaats. Onderzoekers die in het kader van dit programma onderzoeksgeld hadden gekregen van NWO presenteerden de vruchten van hun arbeid. Het publiek was een bonte verzameling van academici. Psychologen en antropologen wisselden methodologische kritiek uit en ontwikkelingseconomen en politicologen leerden van elkaars werk. Vice Versa was erbij.

>

De potentiële partners van minister Ploumen aan het woord

De afgelopen maanden werd door de ontwikkelingssector reikhalzend uitgekeken naar het subsidiekader van de strategische partnerschappen. Minister Ploumen maakte eerder deze week bekend aan welke eisen ngo-allianties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een partnerschap. In de ontwikkelingssector zijn de reacties gemengd: de nieuwe rol van ngo’s wordt positief ontvangen, maar er rijzen vragen over de nieuwe rol die het ministerie – als partner van het maatschappelijk middenveld – te wachten staat. ‘Hopelijk beseft de minister wat ze zich op de hals haalt.’

>

‘Door te sterke focus op handel mist Nederland kansen in Latijns-Amerika’

Vorige week donderdag kwamen een kleine honderd beleidsmakers, ngo-medewerkers, journalisten, wetenschappers en andere geïnteresseerden bijeen in het Nutshuis in Den Haag. Tijdens een drie uur durende meeting, georganiseerd door NIMD, werden verschillende zaken rondom het Nederlandse buitenlandbeleid in Latijns-Amerika naar aanleiding van het IOB-rapport Op zoek naar nieuwe verhoudingen besproken. De keuze van Nederland om de nadruk te leggen op economische diplomatie is volgens IOB een wijze keuze, maar al te rücksichtslos bezuinigen kan meer kwaad dan goed doen, vinden anderen.

>

Jan Klugkist en Antonie de Kemp (IOB) over rapport: ‘Dat we het effect niet kennen betekent niet dat er geen effect is’

Vandaag wordt het IOB-rapport ‘Op zoek naar focus en synergie’ door co-auteurs Jan Klugkist en Antonie de Kemp toegelicht. Het rapport, dat vorige week is verschenen, is kritisch op het gebrek aan goede evaluaties van de effecten van het Nederlandse beleid rond private sector ontwikkeling (PSO). Enerzijds neemt de roep om resultaten vanuit de politiek toe, maar anderzijds staat het evalueren van ontwikkelingseffecten door de private sector nog in de kinderschoenen. Desondanks zien Klugkist en De Kemp veel mogelijkheden om dit te verbeteren.

>

Het IOB rapport over private sectorontwikkeling nader bekeken

Maandag belichtte Vice Versa enkele interessante bevindingen uit het rapport van de IOB over de Nederlandse inspanningen om de private sector in ontwikkelingslanden te stimuleren. Vandaag zoomt Vice Versa in op een paar belangrijke kritiekpunten van de IOB en de reactie die minister Ploumen daarop gaf in een brief die ze naar de Tweede Kamer stuurde.

>

Jan Lock (Woord en Daad): ‘Als we het verschil de ruimte geven, kan dit iets heel moois worden’

Deze week laat Jan Lock, directeur van Woord en Daad, zijn licht schijnen over de strategische partnerschappen. Lock heeft vertrouwen in de relatie van het maatschappelijk middenveld met de minister en haar ambtenaren, maar vraagt zich wel af of minister Ploumen genoeg in staat zal zijn haar koers aan de Nederlandse politiek te verkopen. ‘We moeten kunnen werken vanuit vertrouwen, niet alleen vanuit verantwoording. We zullen nooit lean and mean kunnen werken als het parlement ons werk niet anders gaat beoordelen.’

>

IOB kritisch over Nederlands beleid rond private sector ontwikkeling

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) publiceerde vandaag een uitgebreide studie naar de effecten van de Nederlandse inzet voor private sector ontwikkeling, dat de laatste jaren centraal staat in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Het IOB-rapport is uitermate kritisch over de instanties die het beleid uitvoeren: ‘zij hadden vooral oog voor de directe resultaten […] en veel minder voor de vraag in hoeverre dat daadwerkelijk bijdroeg aan de vermindering van armoede.’ Uitvoeringsorganisaties zouden veel scherper moeten worden gehouden op de uiteindelijke beleidsdoelstellingen.

>

GroenLinks koploper in eerlijke beloftes voor EU

Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks mocht gisteren een prijs in ontvangst nemen omdat haar partij volgens de Foundation Max van der Stoel het meeste eerlijke verkiezingsprogramma heeft voor de aankomende Europese verkiezingen. Ze werd gevolgd door PvdA en SP op een gedeelde tweede plaats.

>

Econoom Aidan Eyakuze maakt de economische balans van Oost-Afrika op

‘Regeringen zeggen wel dat ze streven naar een eerlijke verdeling van welvaart, maar veel gewone mensen in Oost-Afrika merken nog maar weinig van de economische groei.’ Aidan Eyakuze, econoom van Tanzaniaanse bodem, heeft een uitstekend overzicht van economische ontwikkelingen in Oost-Afrika over de laatste decennia en zet kritische vraagtekens bij een aantal wijdverspreide aannames.

>

Niemand wil voor eeuwig jong blijven

‘Een inkomen en zelfstandig bestaan bepalen de eigenwaarde en status van jongeren.’ Op donderdag 10 april sprak professor Alcinda Honwana een zaal vol wetenschappers, ngo-medewerkers en studenten toe. Haar onderzoek richt zich op jongeren in Afrika. Ze ziet dat velen van hen gevangen zitten in waithood. Economische omstandigheden belemmeren hen de overstap te maken van de jeugd naar een volwassen, onafhankelijk bestaan.

>

Jan Gruiters (PAX): ‘Sector moet niet aan zelfcensuur gaan doen’

In de interviewserie over strategische partnerschappen is vandaag Jan Gruiters, directeur van Pax aan de beurt. Meer dan de vraag of ngo’s hun onafhankelijkheid kunnen behouden, ligt Gruiters wakker over de vraag hoe burgers bij de strategische partnerschappen te betrekken. ‘Anders word je zo’n studieclubje dat een rapport uitbrengt, waarvan de overheid of een groot bedrijf zegt: “bedankt, we zullen het lezen, dag”.

>

Ontwikkelingsbudgetten bereikten in 2013 een historisch hoogtepunt

In 2013 hebben de OESO-landen met elkaar een recordbedrag aan ontwikkelingshulp uitgegeven. Dat concludeert de OESO in een vandaag gepubliceerd persbericht. Bij elkaar opgeteld steeg het totaal aan hulpgelden met 6,1% om daarmee op een totaal van 134,8 miljard dollar uit te komen. Een andere opvallende ontwikkeling is dat er steeds minder geld wordt gegeven aan de armste landen, met name die in Afrika.

>

IOB zowel lovend als kritisch over SNV in tussentijdse evaluatie

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) heeft het rapport Between Ambitions and Ambivalence gepubliceerd waarin de werkzaamheden van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV over de laatste jaren tussentijds wordt geëvalueerd. De inspectie is lovend over de slagvaardigheid waarmee SNV opereert en nieuwe fondsen weet aan te boren, maar heeft vraagtekens bij de duurzaamheid van de behaalde resultaten.

>

President Burundi: “We kunnen geen democratie bouwen zonder ons verleden in acht te nemen.”

Op maandag 31 maart bezocht de Burundese president Pierre Nkurunziza Den Haag om diplomatieke contacten aan te halen, waaronder die met het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD). De partners wilden toenadering zoeken in een belangrijke tijd voor Burundi, want het is de aanloop naar de presidentiële, parlementaire en lokale verkiezingen in Burundi volgend jaar.

>

Allert van den Ham over de strategische partnerschappen: ‘185 miljoen is verschrikkelijk veel geld’

In deze derde aflevering van de interviewserie over de strategische partnerschappen spreekt Vice Versa met Allert van den Ham (SNV). Op het eerste gezicht misschien niet de organisatie die bekend staat om zijn pleitbezorging, maar dat beeld wordt door Van den Ham gauw rechtgezet.

>

De allerarmsten moeten ook meedoen

‘Een nieuwe, radicale stap in het denken over ontwikkeling komt vanuit een onverwachte hoek. Niet vanuit de overheid of een ontwikkelingsorganisatie, maar van een zakenman’, aldus Ton Dietz, directeur van het Afrika Studie centrum tijdens de lezing ‘Leave no one behind’ die gisteren in Leiden werd georganiseerd. Dietz refereert hier aan een recent uitgekomen rapport van het High Level Panel van de VN waarin expliciete aandacht wordt besteedt aan de allerarmsten: een groep die tot nu toe weinig heeft kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen.

>

Both ENDS en SOMO overwegend positief over strategische partnerschappen

In deze tweede aflevering van de interviewserie over de strategische partnerschappen spreekt Vice Versa met Daniëlle Hirsch, directeur van Both ENDS, en Ronald Gijsbertsen, managing director van SOMO. Beide organisaties zijn bepleiters en beïnvloeders avant la lettre. Vice Versa peilde hoe beide directeuren denken over het nieuwe subsidiekader in Nederland en de toekomst van hun organisaties en OS.

>

Zelfbeeld

In haar column in het februari nummer van Vice Versa reflecteert Brigitte Mugiraneza op het beeldvormingsvraagstuk. ‘De eenzijdige vertegenwoordiging van Afrika belemmert niet alleen de internationale interventies en maakt bedrijven terughoudend om te investeren in het continent, maar het belemmert uiteraard ook het begrip voor elkaar.’

>