Kathleen Ferrier

  

Blog Kathleen Ferrier: “Echte verandering kan alleen van binnenuit komen”

Het laatste blog van Kathleen Ferrier. Twee weken lesgeven als ere-hoogleraar op de Universiteit voor Vrouwen in Chittagong zijn omgevlogen. Het was een aaneenrijging van bijzondere ervaringen.

>

Blog Kathleen Ferrier: Van ‘bah bah’ naar ‘booming booming’ Bangladesh

Niet alleen de studenten, ook de docenten van de Asian University for Women komen uit alle windstreken. Wat drijft deze jonge hoogopgeleide mensen om hier meerdere jaren te wonen en te werken?

>

Blog Kathleen Ferrier: zijn mensenrechten een religie?

‘Professor’ Kathleen Ferrier had pittige discussies met haar studenten aan de
Universiteit voor Vrouwen (AUW) in Bangladesh. Zijn mensenrechten een religie, vroeg een van haar studenten “omdat het iets is waarin je werkelijk kunt geloven, zonder dat je kunt bewijzen dat het echt werkt”.

>

Blog Kathleen Ferrier: Verantwoordelijkheidsgevoel

Het volgende blog van Kathleen Ferrier Honorary Professor aan de Universiteit voor Vrouwen (AUW) in Bangladesh. Het recht op privacy roept veel vragen op bij haar studenten.

>

Een speciale universiteit voor vrouwen

Kathleen Ferrier blogt over haar ere-hoogleraarschap aan de Aziatische Universiteit voor Vrouwen (AUW) in Bangladesh.

>

Minder harmonie, meer conflict

BLOG – Op 8 februari is het Chinees Nieuwjaar, en dan wordt het jaar van de Aap ingeluid door miljoenen Chinese families. Kathleen Ferrier hoopt dat het China in dit komende apenjaar lukt om vertrouwen te krijgen in een nieuw model. Ter vervanging van het heersende model waarbij harmonie boven alles gaat en conflict vakkundig vermeden wordt.

>

Van millenniumdoelen naar duurzame doelen

BLOG – Sinds het begin van het nieuwe millennium zijn de mondiale machtsverhoudingen drastisch veranderd. Om de Sustainable Development Goals tot een succes te maken, is een besef van gelijkwaardigheid en onderlinge afhankelijkheid daarom van essentieel belang, blogt Kathleen Ferrier. Om er voor te zorgen dat internationale afspraken omtrent de SDG’s worden nagekomen, moet er een goed functionerend systeem van monitoring en evaluatie komen, iets wat in de MDG’s nog ontbrak.

>

China, de nieuwe leider van de wereld?

BLOG – Wordt China de nieuwe leider van de wereld? Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, maar Kathleen Ferrier waagt een poging in deze blog. Eén ding is zeker: wereldleiders moeten hun oren en ogen goed open houden als het gaat om China, want deze groter wordende speler kan niet meer worden onderschat op het wereldtoneel.

>

De Asian Infrastructure Investment Bank, de Sustainable Development Goals en Alibaba

BLOG – Gisteren zagen we dat ontwikkelingslanden zich niet vertegenwoordigd voelen door de huidige financiële instituties. Hervormingen blijven uit, en dus zijn ze in Azië hun eigen bank maar op gaan richten: de Asian Infrastructure Investment Bank. Ex CDA-politica Kathleen Ferrier schrijft vanuit Hong Kong over deze historische gebeurtenis, die volgens haar exemplarisch is voor de verschuiving in de globale financiële machtsverhoudingen, en ook zijn rol zal gaan spelen in het behalen van de Sustainable Development Goals.

>

“Aloz y Petloleo”: China en Latijns Amerika

Is China in staat om de rol van de VS als handelspartner voor Latijns Amerika over te nemen? Als Kathleen Ferrier in haar woonplaats Hong Kong om zich heen kijkt, dan heeft ze haar twijfels. Aan de andere kant neemt Europa China nog steeds niet serieus als internationale speler op bijvoorbeeld het terrein van ontwikkelingssamenwerking en is de Chinese bevolking boos om een domme tweet van de Argentijnse president Kirchner.

>

‘Internationale samenwerking gaat niet alleen om geld’

Kathleen Ferrier was onlangs bij de Vrouwen en Vrede Conferentie van de Nederlandse Ambassade in Harare, Zimbabwe. De bijeenkomst ging over het beëindigen van seksueel geweld. Naar aanleiding hiervan reflecteert Ferrier op een aantal dingen die haar zijn bijgebleven en komt ze tot de conclusie dat internationale samenwerking ook om waarden draait. ‘Ik ben benieuwd om welke waarden het vooral zal gaan in het beleid van de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.’

>

‘Gelden ontwikkelingssamenwerking kunnen nu ingezet worden voor oneigenlijke doelen’

Oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier is door secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN benoemd tot de independent Expert Review Group (iERG). Met de groep kijkt ze of de afspraken die er gemaakt worden in VN-verband om de gezondheid van vrouwen en kinderen te verbeteren, ook echt nagekomen worden. Ze is de actualiteit in de Tweede Kamer omtrent ontwikkelingssamenwerking echter niet uit het oog verloren en vindt het onbegrijpelijk dat PvdA’ers niet echt in actie komen als hun partij ‘breekt met een grondbeginsel en akkoord gaat met kortingen op het ontwikkelingsbudget’.

>