Brenda Bartelink

  

Close encounters of a third kind?

Een tijdje terug was religiewetenschapper Brenda Bartelink op zoek naar een aansprekende titel voor haar proefschrift, toen een vriendin en collega haar wees op de film ‘Close Encounters of a Third Kind’. Toen de titel van deze film de inspiratiebron voor de titel van haar proefschrift titel werd, besloot ze de film ook maar eens te kijken. Naar aanleiding van deze film reflecteert Brenda in deze column op culturele ontmoetingen rondom religie en seksualiteit.

>

Thursdays in Black

COLUMN – Terug in Nederland, na een heerlijke zomervakantie, logt religiewetenschapper Brenda Bartelink in op Facebook. Wat deed je op deze dag een jaar geleden? De poging van Facebook om haar herinneringen te vormen roept meestal ergernis op, maar dit keer niet. Het beeld van de plastic kuipstoeltjes naast een kinderopvangcentrum op het platteland van Kwazulu Natal, waarin ze met haar laptop op schoot zit, doet haar terug denken aan het moment waarop een nieuw ritueel ontstond. In deze column neemt ze je mee in haar verkenning van de betekenis van persoonlijke ervaring.

>

Het leven, de liefde en de leer

Ontwikkelingssamenwerking en het christendom hebben een geschiedenis samen, hoe je het went of keert. Maar hoeveel weten we eigenlijk over de inspiratiebronnen van christelijke ontwikkelingsprofessionals en hun organisaties nu? Hoe verbinden zij zich met heilige geschriften, met christelijke waarden en met partners en gemeenschappen in landen wereldwijd? Brenda Bartelink gaat op onderzoek uit en vindt voldoende aanleiding voor een wat radicaler geluid in een steeds zakelijker worden ontwikkelingsdiscours.

>

Column Brenda Bartelink: Relatiestress

De ‘He for She’ campagne wil mannen betrekken bij de verbetering van de positie van vrouwen, maar op welke manier? Columniste Brenda Bartelink sprak met religieuze leiders in Kenia over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Ze ontdekt dat naast ideeën over gelijkheid, de woorden die je kiest wel degelijk belangrijk zijn.

>

‘Nederland is dan wel seculier, maar de rest van de wereld niet’

Vorige week woensdag vond in de Oude Perszaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de openingsbijeenkomst plaats van de Leergang Religie en Seksualiteit. Ambtenaren van Ministerie, ngo medewerkers en wetenschappers gingen in gesprek met een drietal experts. Musimbi Kanyoro, een Keniaanse theologe en CEO van het Global Fund for Women in de VS, was daar één van. Als voorloper op het terrein van seksuele gezondheid en rechten zou juist Nederland de betekenis van religie niet over het hoofd moeten zien. Maar welke kansen zijn er eigenlijk om verbinding te leggen? Brenda Bartelink (KCRO) en Elise Kant (ICCO) doen verslag.

>

In gesprek met religieuze leiders

Religie is ‘hot and happening’. Tenminste zo lijkt het. Eind februari lanceerde UNAIDS een ‘road map’ voor het werken met religieuze groepen en gemeenschappen tijdens een bijeenkomst met onder andere het Vaticaan. En eerder die maand zegde minister Ploumen aan SGP en ChristenUnie toe dat ze tijdens de Commission on the Status of Women ook eens met religieuze leiders gaat praten die niet het niet perse eens zijn met het liberale seksuele en reproductieve gezondheidsbeleid van de Nederlandse regering. Brenda Bartelink is blij met de interesse in religieuze leiders vraagt zich af hoe je zo’n gesprek eigenlijk aangaat?

>

Religieuze leiders en ontwikkelingssamenwerking

Brenda Bartelink zag hoe Desmond Tutu zijn eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen in ontvangst nam. Ze vraagt zich naar aanleiding van deze gebeurtenis af wat ontwikkelingsorganisaties kunnen met een religieus leider als Tutu. Volgens Bartelink onderstreept dit soort leiderschap onder meer het belang van een breder en dieper verhaal.

>

‘Ongemakkelijke kanten transnationalisme’

De Groningse nomade Brenda Bartelink is onderweg naar de Randstad en vraagt zich af wat de invloed is van nationale grenzen op ontwikkelingssamenwerking. Wordt de ontwikkelingssector beïnvloed door methodologisch nationalisme waarin ze er vanuit gaat dat nationale grenzen natuurlijke grenzen zijn?

>

Religie als les voor ontwikkelingssamenwerking

Zou ontwikkelingssamenwerking niet over relaties moeten gaan? Religiewetenschapper Brenda Bartelink speelt met deze vraag. Zij denkt terug aan haar ontmoeting met een Nederlandse missionaris in Tanzania en vraagt zich af wat dit betekent voor Nederlandse ngo’s en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

>

COLUMN: Kerken worstelen met sociale en religieuze rol in strijd tegen Aids

Er is moed voor nodig om de discussie over seksualiteit binnen kerken aan te gaan, zo observeerde religiewetenschapper Brenda Bartelink in Noord Ethiopië. Religieuze visies op gezondheid en ziekte hebben een sterke overtuigingskracht en de kerk speelt vaak een grotere rol in het leven van mensen dan een arts of gezondheidswerker. Desondanks, of misschien juist daarom, kunnen kerken een belangrijke rol spelen in de preventie van HIV/Aids.

>

Het seksueel nationalisme van Ben Knapen

Het budget voor seksuele gezondheid en rechten wordt uitgehold, stelde de SRHR alliantie in een reactie op deze site. Dit terwijl staatssecretaris Ben Knapen tijdens Moedernacht in Den Haag nog zei dat Nederland iets bijzonders te bieden heeft op het vlak van seksuele gezondheid en rechten. Daarom is het thema zelfs een prioriteit in het ontwikkelingsbeleid. Grote woorden dus die niet in daden worden vertaald, stelt promovendus Brenda Bartelink. Het is jammer dat seksuele rechten vooral interessant zijn om over te praten, maar verrassend is dat eigenlijk niet.

>