Categorie - Week 1

Filosofie en organisatie achter innovatie en technologie

Om een topsector internationale samenwerking te zijn, is het van belang dat de sector meer inzicht krijgt in de filosofie en organisatie achter innovatie en in wat dit vraagt van de spelers in de OS-sector. Kortom, hoe kan de sector innovatieve structuren opzetten en organiseren?

 

Smart Five over de organisatie van innovatie

De eerste week van het Smart Aid-debat over de organisatie van innovatie is al weer bijna voorbij en daarmee is het tijd om de balans op te maken met de Smart Five, het panel van deskundigen dat elke week reflecteert op Smart Aid. De Smart Five bestaat uit René Grotenhuis, Stefan Verwer, Amma Asante, Harmen van Doorn en Sara Kinsbergen. Wat zijn er deze week voor inspirerende ideeën geopperd door individuen van buiten en binnen de sector? En wat kunnen we daar nu van leren volgens het panel?

>

‘Brains4Development is een uitdaging die ik graag zou aangaan’

Aan het begin van deze week opperde Bert-Jan Woertman het idee van een OS-campus. Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en van het Rode Kruis, borduurt hierop verder en lanceert Brains4Development. ‘Brains4Development is een creatieve campus voor internationale ontwikkeling waarin creatieve geesten uit Noord en Zuid samenkomen en budgetten voor research en development bij elkaar worden gebracht. Het kan de cultuur van wantrouwen en scepsis doorbreken en een nieuwe agenda voor de toekomst neerzetten.’

>

Vijf vragen aan… Joseph Kessels

In het kader van het Smart Aid debat spraken wij deze week met hoogleraar Joseph Kessels over de voorwaarden van professioneel leren en innoveren. ‘Begin met een gezonde leeromgeving waarin iedere medewerker de ruimte krijgt om zijn persoonlijke gedrevenheid na te streven. En stimuleer tegelijkertijd het sociaal kapitaal om alle medewerkers te verbinden met de bredere missie van de organisatie.’

>

Re: Better world campus

Op de website van Vice Versa verscheen gisteren het interview met Bert-Jan Woertman waarin onder andere het idee van de Better World campus werd opgeworpen. Vandaag is het tijd voor een reflectie op dit idee en op de verdere visie van Woertman. Ook de praktische invulling van deze ideeën in de OS sector is een belangrijk punt van discussie. Ter reflectie vroeg Vice Versa mensen van zowel binnen als buiten de OS sector om reactie.

>

Better World Campus: ontwikkelingssamenwerking 3.0.

Deze week staat het Smart Aid debat in het teken van de ‘organisatie van innovatie’. Om de discussie te prikkelen sprak Vice Versa met een expert van buiten de sector: Bert-Jan Woertman, Business Development en Communication manager bij High Tech Campus Eindhoven. Hoe zou Woertman innovatie in de OS-sector vormgeven en organiseren?

>

UPDATE – Vrijdagmiddagborrel: Smart Aid

Door een technische fout verscheen gisteren maar de helft van de vrijdagmiddagborrel van Marc Broere. Lees hier de hele versie. – Vanaf komende maandag barst het los op de Vice Versa-website met Smart Aid. Dat is een nieuw journalistiek project van Vice Versa in samenwerking met Cordaid. Marc Broere blikt vooruit.

>