Jack van Ham

  

Als feiten zouden tellen: Gespeelde verontwaardiging in ontwikkelingshulp en meer….

OPINIE – Jack van Ham, oud-directeur van ICCO, vindt dat de verontwaardiging over de Nederlandse rol in ontwikkelingssamenwerking gespeeld is. Bezuinigingen worden met lede ogen aangekeken, er is geen continuïteit en de politiek leert niet van eerder gemaakte fouten.

>

Maakbaarheid is een kostbare illusie

De kennis en ervaring van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is door politieke maakbaarheidsacties van achtereenvolgende kabinetten onbruikbaar en kostbaar versnipperd. Dat schrijft Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en het Rode Kruis, in deze opiniebijdrage. De huidige reorganisatie van subsidies aan het maatschappelijk middenveld door strategische partnerschappen is volgens hem de volgende stap.

>

COLUMN: lange en kromme tenen

‘Een onsje minder veranderdrift en een werkelijk “lerende” samenleving zouden ons dichterbij vernieuwing brengen dan ijverige hijgerigheid’, betoogt Jack van Ham in zijn nieuwste column naar aanleiding van het Smart Aid-debat. Hij wil met een beetje serieuze humor wat verlichting brengen in het debat dat volgens hem steeds ziellozer en zuurder begint te worden.

>

‘Geen miljard uitruilen voor zorgpremies of hypotheekrenteaftrek’

Als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Liliane Fonds is Jack van Ham onlangs met zijn organisatie naar Nigeria geweest. Hij heeft daar onder meer een project bezocht dat opkomt voor de allerarmsten, maar moet concluderen dat met de huidige attitude bij de overheid dit type werk helemaal naar de marge zal worden gedrukt.

>

Jack van Ham: ‘Armoedebestrijding een op zijn einde lopende werksoort’

‘De illusie is doorgeprikt dat een verzameling goedwillende organisaties met te weinig invloed en middelen, het diep gewortelde onrecht in de dagelijks chaotischer wordende wereld kan oplossen’, begint Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en van het Rode Kruis, stevig. Maar volgens Van Ham hoeven we dit niet te accepteren en pleit hij voor een andere benadering bij ontwikkelingssamenwerking. ‘We moeten geleerd hebben dat de verwachtingen die we mogen hebben niet te hoog gespannen moeten zijn.’

>

‘Brains4Development is een uitdaging die ik graag zou aangaan’

Aan het begin van deze week opperde Bert-Jan Woertman het idee van een OS-campus. Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en van het Rode Kruis, borduurt hierop verder en lanceert Brains4Development. ‘Brains4Development is een creatieve campus voor internationale ontwikkeling waarin creatieve geesten uit Noord en Zuid samenkomen en budgetten voor research en development bij elkaar worden gebracht. Het kan de cultuur van wantrouwen en scepsis doorbreken en een nieuwe agenda voor de toekomst neerzetten.’

>

Vrijdagmiddagborrel Jack van Ham: ‘Internationale samenwerking, CDA gokt verkeerd!’

Het CDA gokt weer verkeerd, stelt Jack van Ham in deze vrijdagmiddagborrel. Met meer Europa en minder ontwikkelingssamenwerking lijkt de fractievoorzitter van het CDA de strijd aan te gaan ‘over rechts.’

>

Jack van Ham over ‘de prijs van nationalisme, angst en gemakzucht, met dank aan Arend Jan’

Het debat over het nut van ontwikkelingssamenwerking zit momenteel op een hoogtepunt. Jack van Ham wil een stevig onderbouwd tegengeluid geven aan Arend Jan Boekestijn en consorten. De voormalig topman van ICCO en het Rode Kruis is daarnaast bang dat Nederland ‘een mooie toekomst achter zich laat’.

>

‘Nederland kan bezuinigen op ontwikkelingshulp niet eens betalen’

Afgelopen zaterdag verscheen in dagblad BN De Stem een artikel van Bob Geldof, initiatiefnemer van Live Aid. Hij betoogde dat het dom en kortzichtig is om te snijden in hulp aan ontwikkelingslanden, net nu er buitengewone kansen liggen voor het bedrijfsleven. Jack van Ham, oud-directeur van ICCO, was gegrepen door het stuk van de Britse zanger en legt uit waarom.

>

Maarten Schinkel over ontwikkelingshulp: helder betoog maar merkwaardige conclusie

Afgelopen vrijdag schreef NRC columnist Maarten Schinkel een prikkelende column over ontwikkelingssamenwerking. Hoewel Schinkel de toon die Wilders in het debat inneemt te ver vindt gaan, vindt hij een fundamenteel debat over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking wel noodzakelijk. Voormalig ICCO-directeur Jack van Ham reageert.

>

‘NON-paper, Nergens Over Nagedacht?’

Jack van Ham neemt geen blad voor de mond in zijn reactie op het non-paper van staatssecretaris Ben Knapen. Volgens de voormalig topman van ICCO en het Rode Kruis is het ‘een niks en een leeg stukje papier’ dat ‘de meest teleurstellende bijdrage aan het debat is’. De trends die Knapen schetst zijn volgens Van Ham inmiddels door de tijd achterhaald en onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid. ‘Daar moet je geen vragen over stellen, maar met inspirerende ideeën over komen.’ Zelf zet Van Ham een aantal ideeën op een rij.

>

Ngo’s moeten tweets van G.W. maar voor lief nemen

Als zelfs de Koningin een lans durft te breken om ons korte termijn eigenbelang te laten, dan kunnen ngo’s niet achterblijven en moeten ze de tweets van G.W. maar voor lief nemen. Dat vindt Jack van Ham, oud-directeur van ICCO en het Rode Kruis.

>