Dik van de Koolwijk

  

Multi-stakeholder initiatives: tussen pragmatisme en idealen

Veel organisaties uit het maatschappelijk middenveld, die zich richten op duurzaamheidsvraagstukken, worstelen met hun positionering ten opzichte van het bedrijfsleven. Steeds vaker krijgt deze relatie de vorm van een multi-stakeholderinitiatief. De gids Multi-stakeholder initiatives – A strategic guide for civil society organizations beoogt praktische en strategische handvatten te geven aan deze organisaties. Mariëtte van Huijstee van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) nam de tijd om haar boekje toe te lichten.

>

Nederlandse kennis voor Burundese aardappelboer

Vorige maand reisde een delegatie van de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) af naar de aardappeldagen in Burundi. Nederlandse boeren ontmoetten hier hun Afrikaanse collega’s om gezamenlijk na te denken over de versterking van de aardappelsector.

>

35 Jaar IOB: de fase van jong volwassen wel te boven

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken is jarig. Op de taart staan 35 kaarsjes. Volgens directeur Ruerd Ruben is de IOB de fase van jong volwassen wel te boven.

>

‘Voor de revolutie was werken in Egypte moeilijk, nu is het dat nog steeds’

Miljoenen Egyptenaren gingen gisteren en vandaag, ruim een jaar na de revolutie, naar de stembus om hun nieuwe president te kiezen. In debatcentrum De Balie werden aan de vooravond van deze verkiezingen politici, journalisten en zakenlieden uit Egypte en Nederland bij elkaar gebracht voor een verkiezingsavond en debat over Egypte in verandering.

>

Staatssecretaris werkt laatste speerpunt veiligheid en rechtsorde uit

In navolging van de brieven over voedselzekerheid, water, en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, zet demissionair staatssecretaris Knapen in een Kamerbrief het beleid voor het speerpunt veiligheid en rechtsorde uiteen. Doelstelling van zijn beleid is onderliggende oorzaken van conflicten, instabiliteit en uitsluiting aan te pakken en positieve krachten in de samenleving van fragiele landen te ondersteunen.

>

Een euro kan maar één keer uitgegeven worden

Op 21 mei vond een rondetafelgesprek plaats rond het thema Hiv/aids en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Er is geen discussie over het belang van dit thema, wel hoe beperkte middelen ingezet zouden moeten worden. Want wat heeft nu echt prioriteit?

>

FoodFirst conferentie: hoe voeden we 9 miljard mensen?

FoodFirst organiseerde op 8 mei in samenwerking met RoundTable WorldConnectors een debat met als centrale vraag of we de wereldbevolking op een duurzame manier kunnen blijven voeden. Dit was het tweede debat in een serie van totaal zeven bijeenkomsten rond het thema voedsel en duurzaamheid. De Innovatietoren van de Floriade is een uitgelezen plek voor een inspirerende uitwisseling van verschillende perspectieven. Zo blijkt dat we wellicht best vlees kunnen blijven eten en het voedselvraagstuk vooral politiek van aard is.

>

Jos Verbeek: extra mensen in armoede door duur voedsel

Niet alleen toegang tot voedsel, maar ook goede voeding is belangrijk. Dat zegt Jos Verbeek, hoofdeconoom bij de Wereldbank. Verbeek is de hoofdauteur van het Global Monitoring Report 2012, Food Prices, Nutrition and the Millennium Development Goals. Onlangs was hij in Den Haag op uitnodiging van het Planbureau voor de Leefomgeving om een presentatie te geven over de belangrijkste bevindingen. Verbeek: ‘Zoals groei alleen niet voldoende is voor armoedebestrijding, zo is voedselzekerheid alleen niet genoeg om kwalitatief goede voedingsinname te garanderen.’

>

Kamerbrief beleidsvoornemens seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Demissionair staatssecretaris Knapen heeft in zijn Kamerbrief een nadere uitwerking van zijn beleid gegeven op het terrein van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Dit is één van de vier speerpunten van de regering op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. In de brief gaat Knapen in op concrete voornemens op het gebied van kennis en keuzevrijheid van jongeren over hun seksualiteit; verbeterde toegang tot voorbehoedsmiddelen en medicijnen; betere gezondheidszorg rond zwangerschap en bevalling; en seksuele en reproductieve rechten van groepen aan wie deze rechten worden onthouden.

>

Negatieve impact op Millenniumdoelen door hoge voedselprijzen

Waar staan we in het traject om de Millenniumdoelen te behalen? Dat is de centrale vraag waar het Global Monitoring Report 2012, Food Prices, Nutrition and the Millennium Development Goals van Wereldbank een antwoord op zoekt. De analyse richt zich op de impact van de recente voedselprijsstijgingen. Door hogere uitgaven aan basisvoedsel zijn 46,8 miljoen mensen in een situatie van extreme armoede blijven steken. Bovendien waarschuwt het rapport dat korte prijspieken in voedselprijzen, langdurige negatieve gevolgen hebben, met name op gezondheidsvlak. Zo kan een hele generatie de negatieve gevolgen voelen.

>