Tanzania

  

Afbouw ontwikkelingshulp: kapitaalvernietiging dreigt in Bolivia, Tanzania en Nicaragua

In 2011 moest door bezuinigingen het mes in de ontwikkelingshulp worden gezet. Buitenlandse Zaken is daarom begonnen de ontwikkelingsrelatie met 19 partnerlanden te beëindigen door te stoppen met het geven van bilaterale hulp. Hoe staat het nu met de afbraak van hulpprogramma’s in deze landen?

>

Tanzania

Over Tanzania en de Nederlandse hulprelatie bestaan vele misverstanden. Columnist en hoogleraar Paul Hoebink (CIDIN) ontkracht ze één voor één.

>

Religie als les voor ontwikkelingssamenwerking

Zou ontwikkelingssamenwerking niet over relaties moeten gaan? Religiewetenschapper Brenda Bartelink speelt met deze vraag. Zij denkt terug aan haar ontmoeting met een Nederlandse missionaris in Tanzania en vraagt zich af wat dit betekent voor Nederlandse ngo’s en de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

>

Contractboeren en projectslaven

Hier kijkt men vanuit de dagelijkse praktijk in het veld tegen de discussie over de rol van NGO’s aan? Vandaag een bijdrage van SNV’er en ontwikkelingsveteraan Rinus van Klinken vanuit Tanzania. ‘Veel nationale NGO’s in Tanzania hebben het contact met hun basis verloren. Hun voeling met de urbane middenklasse is beter dan met het soort kleine organisaties waar ik hier mee werk, die op het Tanzaniaanse platteland werkelijke veranderingen op gang proberen te brengen.’

>

Marloes Tap: Bezuinigingen op ngo’s zijn stapje in de goede richting

De bezuinigingen op het maatschappelijk middenveld kunnen ook vanuit een positief perspectief worden bekeken. Dit betoogt Marloes Tap die onlang haar master ontwikkelingsstudies haalde met een onderzoek over direct funding van zuidelijke ngo’s in Tanzania. De bezuinigingen kunnen dienen als een stimulans en drijfveer voor broodnodige veranderingen binnen de wereld van de ngo’s. Het lijken alleen nog de noordelijke ngo’s zelf te zijn die moeite met deze veranderingen hebben.

>

Karel

In zijn nieuwste column bespreekt Paul Hoebink het boek ‘Verloren in wanorde’ van Karel van Kesteren. ‘Veel te lachen is er niet. Karel is namelijk bloedserieus: hij wil de ontwikkelingssamenwerking verbeteren.

>