Michel Groenenstijn

  

‘Geen deuk in een pakje boter’

Na het lezen van een blog van het kleinschalige particuliere initiatief Dakarkids zit Michel Groenenstijn iets dwars. ‘Dakarkids heeft zich de taal van ‘kleinschalig’, ‘hulpgeld’, ‘direct contact’ en ‘zichtbaar maken’ eigen gemaakt. En het werkt, in ieder geval bij het vinden van donateurs.’ Hij pleit daarom voor een nieuwe eigen taal in de ontwikkelingssector die mensen helpt bij het vormen van een beeld van de werkelijkheid van OS.

>

Sociaal ondernemen behoeft geen ngo

De kracht van ngo’s boven sociale ondernemingen is het bepalen en waken over normen en waarden, betoogde Michiel Verweij afgelopen week in zijn stuk ‘Zijn sociale ondernemingen de nieuwe ngo’s?’. Een opinie die bij Michel Groenenstijn een kritische reactie uitlokte: ‘Als ondernemingen succesvol zijn op basis van marktwerking, en de voor onze maatschappij en ngo’s zo belangrijke normen en waarden echt geïnternaliseerd zijn in die markt, is er in de toekomst echt geen ngo nodig.’

>

OPINIE: Held (m/v) gezocht

Ontwikkelingssamenwerking mist wat andere sectoren wel hebben: een inspirator, een leider, een visionair. Dat concludeert Michel Groenensteijn, kijkend naar voorbeelden als Steve Jobs en Seth Godin. ‘Als de OS op dit moment iets nodig heeft, dan is het zo’n held.’

>

Vrijdagmiddagborrel: Bouwen in plaats van vechten

Iedere vrijdagmiddag bericht Vice Versa over ontwikkelingen in de sector. Vandaag geven we de vloer aan Michel Groenenstijn. De tijd van discussiëren en actievoeren is voorbij, stelt hij. Daar komt immers zelden iets uit dat de verloren energie compenseert. In plaats van te vechten gaat het om bouwen. Maar gevestigde ontwikkelingsorganisaties lijken nieuwe initiatieven vooral als een bedreiging gezien en reageren krampachtig.

>

Investeerders versus subsidieverstrekkers

Wat is het belangrijkste verschil tussen subsidies binnen de ontwikkelingssector en investeringen in het bedrijfsleven? Vernieuwing, vindt Michel Groenenstijn, directeur van Be-More. Subsidieverstrekkers kunnen nog iets leren van het lef van investeerders, betoogt hij.

>

Transparant of open?

Is het CBF Keurmerk nog van deze tijd? Michel Groenenstijn meent van niet. Het is de hoogste tijd voor andere meer transparante vormen om te beoordelen of een goede doelenorganisatie wel of niet goed werk verricht.

>

Toerisme biedt ontwikkelingsorganisaties grote mogelijkheden

Toerisme is de sector waar ngo’s op een ondernemende manier kunnen gaan werken. Dit betoogt Michel Groenenstijn vandaag in zijn nieuwe opiniebijdrage. Ontwikkelingsorganisaties moeten hun partnernetwerken openstellen voor reizigers. Dat kan geld opleveren, maar vooral betrokkenheid en draagvlak.

>

Vrijdagmiddagborrel Groenenstijn: ‘Neem de nieuwe doeners serieus’

Iedere vrijdagmiddag bespreekt hoofdredacteur Marc Broere actuele ontwikkelingen in de sector. Ditmaal geeft hij het woord aan Michel Groenenstijn, directeur van Be-More. ‘Marc vraagt zich af hoe de brug te slaan tussen al die lieve initiatieven en het ‘echte ontwikkelingswerk met de ongemakkelijke waarheden van de oorzaken van armoede in de wereld’. Een zinloze vraag.’

>

De laatste kans voor de Nederlandse NGO

Bij welke NGO bezoek je de website en zie je niet vooral of slechts wat de organisatie je wil vertellen? Waar kun je echt iets bijdragen? Nergens. Michel Groenenstijn van Be More pleit voor een radicale koerswijziging. Nieuwe trends in de maatschappij bieden enorm veel mogelijkheden voor ontwikkelingsorganisaties. ‘We zijn niet de enige experts als het gaat om mondiale ongelijkheid of armoede.’

>