buitenlandbeleid

  

‘Moderniseer de diplomatie, maar pas op voor eendimensionalisering’

De Nederlandse diplomatieke dienst moet moderniseren, maar economische belangen moeten daarbij niet de overhand krijgen. Dat betoogt Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid. ‘Diplomatie is meer dan de ‘BV Nederland’ verkopen.’

>

Prinsjesdag weblog 2: Een glimp van…

Het was een dag van de glimp van… Prinsjesdag. Een glimp van de Gouden Koets en een glimp van de Rijksbegroting en miljoenennota die gister om drie uur ‘s middags werden vrij gegeven. Vanuit het kantoor van BBO bericht Vice Versa over de eerste indruk van de buitenlandbegroting en de gevolgen voor internationale samenwerking. Wichert van Dijk van BBO: ‘Al is de inhoud van de begroting geen verrassing meer, dat neemt niet weg dat deze begroting wel degelijk van belang is.’

>

Goede hulpverlener is niet per definitie een goede politicus

Twee weken voor aanvang van de Tweede Kamerverkiezingen zijn kandidaat-Kamerleden door Amnesty International uitgenodigd in de Balie om met elkaar in debat te gaan over buitenlandbeleid. Debatleidster Lousewies van der Laan vraagt het publiek wie er gaat stemmen en voor wie buitenlandbeleid bepalend is. Het is niet verrassend dat vrijwel alle aanwezigen in de zaal op 12 september naar een stemhokje gaan en buitenlandbeleid zwaar meewegen in hun keuze. Of het debat een stempel drukt op de keuze van zwevende kiezers is de vraag. Maar deze avond maakt in ieder geval duidelijk dat een goede hulpverlener zijn toch echt iets anders is dan een goede politicus.

>

Stefan Verwer: ‘Rosenthal geeft verkeerd signaal af’

Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken geeft een verkeerd signaal af door te kiezen voor een Nederlands buitenlandbeleid waarbij mensenrechten pas op de derde plaats komen. Dat betoogt Stefan Verwer, uitgever van Vice Versa en directeur van lokaalmondiaal.

>