Rolph van der Hoeven

  

FFD-agenda mist concrete voorstellen voor bestrijding inkomensongelijkheid

BLOG – De Sustainable Development Goals besteden in hun huidige vorm aandacht aan het actief bestrijden van inkomensongelijkheid. Zeer terecht, meent Rolph van der Hoeven, hoogleraar Werkgelegenheid en Ontwikkelingseconomie aan het Institute of Social Studies in Den Haag en lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. Want ongelijkheid hindert de ontwikkeling van duurzame economische groei en stabiliteit. Maar vergaande beleidsmaatregelen op dit gebied blijven op weerstand stuiten en de academicus vreest dat ook in Addis Abeba concrete stappen achterwege zullen blijven. ‘De tijd dringt om dat recht te zetten!’

>

Reflecties bij het Human Development Report

Human Development en Ongelijkheid was een centraal thema in het afgelopen maand verschenen Human Development Report van de UNDP. Rolph van der Hoeven, hoogleraar Employment and Development Economics aan het Institute for Social Studies in Den Haag, las het rapport en zette op verzoek van Vice Versa zijn belangrijkste conclusies op papier. ‘De door de MDG’s gegenereerde sociale vooruitgang komt niet bij de lagere inkomensgroepen maar bij de midden inkomensgroepen terecht. Dat versterkt het pleidooi voor het terugdringen van inkomensongelijkheid.’

>

Wat betekent Piketty’s ‘Capital in the Twenty-First Century’ voor ontwikkelingslanden?

Het boek Capital in the Twenty-First Century van Thomas Piketty is een van de populairste boeken van het moment. De Franse econoom vestigt daarin de aandacht op ongelijkheid. Maar wat betekent Piketty’s boek eigenlijk voor ontwikkelingslanden? Rolph van der Hoeven, hoogleraar Werkgelegenheid en Ontwikkelingseconomie aan het Institute of Social Studies, bekijkt voor Vice Versa in hoeverre Piketty’s boek een bijdrage kan leveren in de huidige discussie over ongelijkheid in ontwikkelingslanden.

>