Arco Vuik

  

Hart voor agrarisch beroepsonderwijs

In de vorige blog van MP Watch, de masterclass van Woord en Daad, is de problematiek rondom toegang tot krediet geschetst. Toegang tot financiering voor boerenondernemers in ontwikkelingslanden is en blijft een hordenloop, aldus Nelline Boers. Een ander probleem waar boerenondernemers tegenaan lopen is de beschikbaarheid en kwaliteit van vakonderwijs. Er zijn vaak weinig landbouwopleidingen en op de kwaliteit is van alles aan te merken. Voor landbouwonderwijs is nog steeds onvoldoende aandacht te bespeuren bij beleidsmakers. In deze blog laat Arco Vuikzijn licht schijnen op de Nederlandse inzet voor agrarisch beroepsonderwijs.

>

Afrika: duurzame proeftuin van de wereld?

BLOG – Wij vragen van Afrika, wat we zelf in het Westen niet kunnen opbrengen: een ontwikkeling die geen schade toebrengt aan het milieu. Vorige week introduceerde Nelline Boers in deze blogserie het thema landbouw en klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Ze pleitte daarbij voor een actieve en blijvende inzet van Nederland op het gebied van duurzaamheid. In deze blog zal MP Watcher Arco Vuik ook het beleid van Europa op het gebied van landbouw, klimaat en energie aanstippen. Strookt het ambitieniveau van dit beleid met de verwachtingen en eisen die Europa stelt aan de Afrikaanse landbouw?

>

Penen met twee benen, waar zit de fout?

In ontwikkelingslanden gaat veel voedsel verloren. MP Watch collega Nelline Boers stipte in haar blog van vorige week een aantal factoren aan die daarvan de oorzaak zijn. Denk aan slechte kwaliteit van infrastructuur en onvoldoende koel- en opslagfaciliteiten. Maar, wat minder mensen zich realiseren, is dat ook door onze eigen strenge eisen en regels aan geïmporteerd voedsel, er heel wat voedsel verloren gaat in ontwikkelingslanden. MP Watcher Arco Vuik gaat in deze blog in op de gevolgen, oorzaken en oplossingen van voedselverspilling door hoge kwaliteitseisen.

>