Michiel Verweij

  

Zijn sociale ondernemingen de nieuwe ngo’s?

Duurzaamheid is hot. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in. Ngo’s zijn uit. Dag ngo’s, hallo sociale ondernemingen. Of… toch niet? Michiel Verweij mengt zich als een kritische toeschouwer in het debat en pleit voor het voortbestaan van de, weliswaar hergedefinieerde, ngo.

>

Capacity Development’s playground

Wat blijft er over van ontwikkeling (samenwerking) als je capaciteitsopbouw eraf haalt? Volgens Michiel Verweij is capaciteitsopbouw in ontwikkelingssamenwerking essentieel, omdat het mensen in staat stelt iets nieuws uit te proberen en zo, eventueel, aan de armoede te ontsnappen.

>