Capacity Development’s playground

Wat blijft er over van ontwikkeling (samenwerking) als je capaciteitsopbouw eraf haalt? Volgens Michiel Verweij is capaciteitsopbouw in ontwikkelingssamenwerking essentieel, omdat het mensen in staat stelt iets nieuws uit te proberen en zo, eventueel, aan de armoede te ontsnappen.

Gedurende ons hele leven ontwikkelen we capaciteiten. Het begint in de familie en in de gemeenschap, op school en gaat verder tijdens de opleiding en in de werkomgeving. Echt leren komt met ervaring, als kennis en kunde getest worden in de ‘echte’ wereld onder specifieke lokale omstandigheden. Kleine boeren en micro-ondernemers in ontwikkelinglanden hebben vaak weinig ruimte om iets nieuws te proberen en uit te testen in de praktijk. Ze kunnen zich simpelweg de extra risico’s die dat met zich meebrengt niet permitteren, want als het fout gaat betekend dat vaak honger en het verlies van de laatste spaarcenten. Internationale samenwerking kan die risico’s verminderen door een soort van vangnet te creëren voor experimenteren onder ‘beschermde omstandigheden’. Dit vergroot de mogelijkheden van kleine boeren en ondernemers om hun eigen capaciteiten ontwikkelen om eventueel aan de armoede te ontsnappen.

Lees het volledige artikel “Capacity Development’s playground” en doe mee met de discussie over capacity development van de The Broker online.

Auteur
Michiel Verweij

Datum:
20 juni 2011