capacity building

  

Capacity Development’s playground

Wat blijft er over van ontwikkeling (samenwerking) als je capaciteitsopbouw eraf haalt? Volgens Michiel Verweij is capaciteitsopbouw in ontwikkelingssamenwerking essentieel, omdat het mensen in staat stelt iets nieuws uit te proberen en zo, eventueel, aan de armoede te ontsnappen.

>