Ingrid Plag

  

Het belang van een diepgaande stakeholder-analyse

COLUMN – Wie een projectvoorstel indient zonder gedegen stakeholder-analyse heeft geen schijn van kans op een positief onthaal. En terecht. Een stakeholderanalyse is van groot belang om inzicht te krijgen in de partijen die bij de uitwerking van de projectplannen moeten worden betrokken. Wie heeft er baat bij onze plannen, wie is tegen? Uit welke hoek kunnen we positieve bijdragen verwachten, en welke spelers gaan mogelijk dwarsliggen omdat hun belangen niet gediend worden? Dit soort zaken kunnen maar beter van tevoren bedacht worden, zodat we weten wie onze samenwerkingspartners zijn en welke spelers een rol hebben in de besluitvorming.

>

De zin en onzin van de ’theory of change’

COLUMN – Net als het logframe blijkt de theory of change vaak niet meer dan een vereiste voor financiering, in plaats van een proces van reflecteren en bijstellen.

>