Henk Jochemsen

  

‘Transformatie van de wereld’ vraagt om realistische beleidsdoelstellingen

BLOG – Als visiestuk indrukwekkend, maar als beleidsdocument volstrekt utopisch en te vrijblijvend. Zo oordelen Henk Jochemsen en Joanne van der Schree (Prisma) over de post-2015 ontwikkelingsagenda. Om dit te vertalen naar een ambitieus, maar realistisch uitvoeringsplan, doen ze hier enkele aanbevelingen.

>

Ontwikkelingssamenwerking en religie – van frustratie naar synergie

BLOG – Is in ontwikkelingssamenwerking religie een onderdeel van het probleem of van de oplossing? In het internationale debat over ontwikkelingssamenwerking is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor religie en blijkt dat alle simpele one-liners daarover de plank misslaan. Volgens Henk Jochemsen en Evert Jan Hazeleger is het hoog tijd om serieus na te denken over de concrete rol en betekenis van religie in OS.

>

Maatschappelijke organisaties als vormgevers van waarden

Henk Jochemsen, directeur van ontwikkelingsorganisatie Prisma, gaat terug naar de waardenorientatie van ontwikkelingssamenwerking. Naar zijn mening is ontwikkelingssamenwerking evenzeer een zaak van politiek en rechtvaardigheid als van economische groei en marktdenken. In zijn bijdrage aan de ’N van ngo’, legt hij uit hoe deze visie ook consequenties heeft voor de legitimiteit van ngo’s.

>