overheidsbudget

  

Nederlanders klaar met ontwikkelingssamenwerking?

Frans van den Boom, directeur van NCDO, becommentarieert de uitkomsten van de Barometer Internationale Samenwerking (IS) 2010, het jaarlijkse opinieonderzoek van NCDO. Een belangrijke uitkomst van de Barometer is dat voor het eerst sinds 2006 de steun van Nederlanders voor het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking fors is gedaald. Op het moment van de peiling in mei was bijna 50 procent van de Nederlanders voor verlaging van het budget. Dat is nieuws waar de sector niet omheen kan.

>

IS-Barometer: Steun voor ontwikkelingsbudget flink gedaald

De steun voor het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking is het afgelopen jaar sterk gedaald. Zo blijkt uit de Barometer Internationale Samenwerking 2010 die dinsdag door de NCDO is gepresenteerd. Uit de jaarlijkse peiling blijkt tegelijk dat Nederlanders nog steeds een overwegend positieve houding hebben ten opzichte van internationale samenwerking.

>