kleine verhalen over solidariteit

  

Zonder rancune strijden voor een betere wereld?

Onlangs verschenen drie boeken over actievoeren voor een betere wereld. Sybe Schaap, VVD senator en filosoof, schreef een boek over de opmars van het rancuneuze gif bij maatschappelijke bewegingen; Micael Parenti, een Amerikaanse politicoloog en publicist roept mensen op te ageren tegen de 1 % rijken die de wereld regeren en de Belgische vakbondsman Lieven Vanhoutte schreef over zijn ontmoetingen met actievoerders in derde en eerste wereld. Drie heel verschillende visies op het actie voeren voor een betere wereld. Hans Beerends, publicist en auteur van het boek ‘De Derde Wereldbeweging’, schreef een recensie over de drie boeken.

>