Miriam Gathigah

  

Afrikaanse landen kicken af van hulp

Busan (IPS) – De allerarmste landen in de wereld zijn nu gemiddeld een derde minder afhankelijk van ontwikkelingshulp dan tien jaar geleden. Dat bewijst dat die hulp wel degelijk werkt, zeggen experts.

>

Clinton achter gendergelijkheid in Busan

BUSAN ( IPS ) — Op de internationale top rond de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking in Busan heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton een lans gebroken voor meer gelijkheid tussen manen en vrouwen. Hoewel vrouwen vaak een cruciale rol spelen in de economie van Afrikaanse landen, blijft hun positie bijzonder kwetsbaar, zegt Clinton.

>