Clinton achter gendergelijkheid in Busan

BUSAN ( IPS ) — Op de internationale top rond de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking in Busan heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton een lans gebroken voor meer gelijkheid tussen manen en vrouwen. Hoewel vrouwen vaak een cruciale rol spelen in de economie van Afrikaanse landen, blijft hun positie bijzonder kwetsbaar, zegt Clinton.

Vrouwen brengen het grootste deel van hun leven door op het veld, waar ze voedsel produceren en de grotendeels agrarische economie van de Afrikaanse landen versterken. Maar als ze hun vader, oudere broer of man verliezen, dan zijn ze niet langer welkom op het land dat ze jarenlang bewerkt hebben, zei Clinton op een speciale zitting rond de status van vrouwen op de hulptop in het Zuid-Koreaanse Busan.

“Jaren geleden reisde ik door Afrika en overal zag ik vrouwen op de velden, op zoek naar sprokkelhout of in de marktstalletjes”, vertelde Clinton. “Ik vroeg een economisch analist: hoe berekenen jullie de bijdrage van die vrouwen? Hij antwoordde me dat die niet meegerekend werd, omdat het om een informele sector ging. Maar als die vrouwen zelfs maar een dag zouden stoppen met werken, zou dat een enorme invloed hebben.”

Michelle Bachelet, directeur van VN-Vrouwen, wees erop dat de situatie nauwelijks veranderd is. “Vrouwen zijn goed voor minstens 70 procent van de 1,3 miljard mensen die in abjecte armoede leven. Ze nemen twee derde van alle arbeidsuren ter wereld voor hun rekening, en produceren minstens de helft van al het voedsel. Toch verdienen ze amper 10 procent van het wereldwijde inkomen en staat nauwelijks een procent van alle bezittingen ter wereld op hun naam”, zei Bachelet.

Groei door gelijkheid

Hoewel cijfers van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aantonen dat landen die meer waardering hebben voor de bijdrage van vrouwen snellere groei kennen, blijken veel Afrikaanse landen hun engagementen voor gendergelijkheid vooral mondeling na te komen, vooral om hun imago op bijeenkomsten zoals in Busan te verbeteren.

“Ik voel dezelfde frustratie bij Bachelet als ze een lans breekt voor gendergelijkheid”, zei Clinton. “Ik vraag me af: hoe lang moeten we hier nog op blijven hameren?”

Clinton en Bachelet herhaalden dat discriminatie tegenover vrouwen de economie geen goed doet. “In Azië bijvoorbeeld tonen de statistieken aan dat de economie er zo’n 89 miljard dollar (67 miljard euro)  per jaar verliest door de discriminatie op de arbeidsmarkt. En dat in een regio met landen die hard werken om leidende economieën te worden”, zei Bachelet.

Vrouwen moeten vooral toegang krijgen tot onderwijs en tot betaald werk, klinkt het. “Wat gemeten wordt, wordt opgemerkt”, zei Clinton. “We werken aan een databank met landen waar aan de basisgendergelijkheid gewerkt kan worden. Ik heb het genoegen een nieuw initiatief aan te kondigen: Evidence and Data for Gender Equality (EDGE). EDGE wil de beschikbaarheid en het gebruik van statistieken verbeteren om de genderkloof in de economische activiteit te belichten.”

Kredietbeleid

Clinton gaf het voorbeeld van leningen aan kleine bedrijfjes. Daarbij wordt vaak niet nagegaan hoeveel van die bedrijfjes door vrouwen beheerd worden. “Het gevolg is dat vrouwen het nog steeds moeilijk hebben om aan een lening te komen”, zei ze. “We moeten het kredietbeleid  aanpassen zodat het vrouwen niet meer discrimineert en benadeelt.”

De top in Busan biedt volgens Clinton de perfecte gelegenheid voor nieuwe initiatieven en partnerschappen om de strijd voor gendergelijkheid vooruit te helpen.

Auteur: Miriam Gathigah

Auteur
Miriam Gathigah

Datum:
08 december 2011