Marcel Beukeboom

  

Samen op weg naar wereldwijde voedselzekerheid

Op 18 november zonden minister Ploumen en staatssecretaris Dijksma de brief ‘Nederlandse inzet voor wereldwijde voedselzekerheid’ aan de Tweede Kamer. De brief bevat de visie van het kabinet op dit grote vraagstuk en is volgens Marcel Beukeboom, hoofd van het cluster voedsel- en voedingzekerheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een uitnodiging aan iedereen die dit wil en kan om bij te dragen. De uitdaging is immers zo groot dat deze niet door de (een) overheid alleen aangegaan kan worden.

>