Lotte ten Hoove

  

Een nieuwe resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid – tijd om woorden in daden om te zetten

OPINIE – Vorige week was het 15 jaar geleden dat Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad werd aangenomen; een mijlpaal in de strijd van –georganiseerde- vrouwen in de gehele wereld voor erkenning van hun specifieke positie in tijden van gewelddadige conflicten. Tot dan toe was oorlog een ‘mannending’ geweest. In 2000 werd voor het eerst erkend dat vrouwen vaak op specifieke wijze –denk aan (massa-) verkrachtingen- slachtoffer- worden in conflicten, maar ook dat deelname van vrouwen aan vredesbesprekingen en vrouwelijk leiderschap essentieel kunnen zijn bij het tot stand komen van duurzame vrede en veiligheid.

>