Jiska Gietema

  

IOB start online samenwerkingsruimte voor private sector ontwikkeling

Er wordt steeds meer openheid gegeven over ontwikkelingssamenwerking. Twee weken geleden lanceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een website met daarin gegevens over ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten en ook de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie (IOB) blijft niet achter. Om meer en gemakkelijker informatie te uitwisselen en draagvlak voor onderzoek te creëren, gaat de onafhankelijke evaluatiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruik maken van een online samenwerkruimte.

>