IOB start online samenwerkingsruimte voor private sector ontwikkeling

Er wordt steeds meer openheid gegeven over ontwikkelingssamenwerking. Twee weken geleden lanceerde het ministerie van Buitenlandse Zaken een website met daarin gegevens over ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten en ook de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en beleidsevaluatie (IOB) blijft niet achter. Om meer en gemakkelijker informatie te uitwisselen en draagvlak voor onderzoek te creëren, gaat de onafhankelijke evaluatiedienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruik maken van een online samenwerkruimte.

Een online samenwerkruimte is een platform waar iedereen reacties achter kan laten. IOB zet dit instrument voorlopig alleen in voor de uitvoering van de beleidsdoorlichting Private Sector Ontwikkeling. Het is nadrukkelijk een experiment, want een dergelijk instrument is nog niet eerder gebruikt. Private sector ontwikkeling staat sterk in de belangstelling en er zijn vele honderden projecten die binnen dit thema passen.

Door middel van de samenwerkruimte hoopt IOB input te krijgen van de vele betrokkenen om zo voor dit brede thema een goed onderbouwd verhaal neer te kunnen zetten over de effecten van het beleid. Het experiment zal in ieder geval lopen tot en met december. Daarna wordt er gekeken naar de kwaliteit en het aantal reacties en naar de meerwaarde van het platform voor het onderzoek.

Stelling

Het platform bestaat uit twee delen: een openbare variant die voor iedereen toegankelijk is en een besloten variant waar de discussie door experts uitgediept kan worden. Op ieder platform zal om de twee weken een stelling geplaatst worden die met het thema te maken heeft. Hoe wordt er gedacht over de effecten van het Nederlandse beleid? En hoe zit het met de discussie over bedrijfssteun? De discussie wordt gevoed op basis van beschikbare evaluaties om zo een oeverloos debat te voorkomen.

Er is veel materiaal boven tafel gekomen dat beschikbaar zal worden gemaakt. Vermoedelijk is er nog veel meer kennis en ervaring aanwezig. Het platform is een van de bronnen die IOB voor het onderzoek gebruikt. Het onderzoeksteam zal daarnaast een literatuurstudie verrichten, beleidsdocumenten en bestaande evaluaties gebruiken en interviews houden.

IOB nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de discussie en input te leveren voor deze specifieke beleidsdoorlichting. Het platform is te bereiken via www.minbuza.nl/iob/psd. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de beleidsdoorlichting en de twee varianten van de samenwerkingsruimte.

Jiska Gietema is onderzoeksmedewerker bij IOB en trainee in de Advanced Master International Development (Radboud Universiteit Nijmegen).

 

 

 

Auteur
Jiska Gietema

Datum:
27 september 2011
Categorieën: