Corinne Hinlopen

  

Discussie over voedselbeleid heeft een Juffrouw Jenny nodig

BLOG – Aan meningen geen gebrek in de discussie over het mondiale voedselbeleid. Maar een duidelijke richting ontbreekt. Sturing is hard nodig, wil onze overheid haar verantwoordelijkheid nakomen, stelt Corinne Hinlopen, beleidsonderzoeker mondiale gezondheid bij Wemos.

>