rob wildschut

  

‘Dat percentage dan maar weer – 0,7 % norm staat los van besteding ontwikkelingsgeld’

De 0,7 norm is niet achterhaald, zoals Frank van der Linden beweert. Die norm staat namelijk los van hoe ontwikkelingsgelden besteed (zouden moeten) worden. En over dat laatste moet het blijven gaan. Zoals dat altijd al het geval was.

>